Bobulové ovoce dobývá evropský trh.

Bobulové ovoce dobývá evropský trh. Čím více jej konzumujeme, tím lépe známe jeho přednosti  !

Obchod s ovocem vyrobeným v Evropě probíhá především na vnitřním trhu Unie, obrat s ním je téměř dvakrát větší než se zeleninou. Ovoce tvoří až 61,5 % celkové hodnoty obchodu. Jeho důležitou složkou jsou bobule, na které připadá 9,2 % z celkového objemu obchodu v rámci EU.1 Spolu s tím, jak roste prodej i spotřeba bobulového ovoce, zvyšuje se i povědomí ohledně jeho chuťových a zdravotních přínosů.

Díky ekonomickým podmínkám stále roste poptávka po ovoci, včetně bobulového ovoce pocházejícího z evropského trhu. V celé Evropě se zlepšuje i úroveň znalostí principů zdravé výživy a vyhledávání informací o nich.

Propagace a zvyšování povědomí o bobulovém ovoci jsou hlavními cíli tříleté kampaně „Neobyčejné vlastnosti obyčejného ovoce“, zahájené Svazem sadařů Polské republiky, a od roku 2015 probíhající v pěti evropských zemích: Polsku, Rakousku, České republice, Finsku a Švédsku. Průzkumy provedené v rámci druhého ročníku kampaně ukazují, že stravovací návyky Evropanů se mění. V sezóně je bobulové ovoce nejčastěji konzumováno jednou až dvakrát týdně. Od roku 2014 se jeho spotřeba v zemích, jako jsou Polsko a Rakousko, zvýšila až o 8 %. Ve Finsku je nárůst také vysoký a činí 6 %. Ve Švédsku naproti tomu existuje extrémně velká skupina osob, které hlásí, že konzumují bobulové ovoce denně. Takovou četnost uvádí až 18 % zkoumaných Švédů, což je o 4 % více než u Poláků.2

Obyvatelé zemí, ve kterých běží kampaň „Neobyčejné vlastnosti běžného ovoce“, z bobulového ovoce nejvíce kupují jahody. Uvádí to 33 % Čechů, více než 38 % Poláků a až 41 % Rakušanů. Ve střední Evropě jsou na druhém místě maliny (nejpopulárnější jsou v ČR a Rakousku těsně před Polskem), zatímco v severských zemích jsou populárnější borůvky.

Od roku 2014 prodej bobulového ovoce zůstává na vysoké úrovni. Čerstvé bobulové ovoce je ve většině evropských zemí velice populární. Základním problémem pro stále rostoucí poptávku je však

omezená dostupnost tohoto ovoce mimo hlavní sezónu jejich výroby a velká citlivost sklizně na veškeré změny teplot a klimatických jevů. To zapříčiňuje, že sezónní ovoce je obtížněji dostupné a je vnímáno jako exkluzivnější. Odvětví se však vyvíjí dynamicky a rostoucí trend v objemu sklizně a spotřeby ovoce bude pravděpodobně přetrvávat i v budoucnu.

Tím důležitější jsou informační aktivity, jejichž cílem je šíření znalostí týkajících se bobulového ovoce – jejich výživových hodnot a možností využití v kuchyni, jakož i schopností rozpoznávání ovoce vyznačujícího se vysokou kvalitou a dostupnou cenou.

Průzkumy ukazují, že po dvou letech trvání kampaně „Neobyčejné vlastnosti obyčejného ovoce“ činí ukazatel povědomí o bobulovém ovoci v každé ze zemí, ve které byly aktivity prováděny, více než 70 %3. Dosažení takto vysokého výsledku by jistě nebylo možné bez důsledné informační aktivity a spolupráce s odborníky a subjekty ovlivňujícími veřejné mínění. Kampaň #PowerFruits zahrnuje různorodé aktivity, počínaje provozováním webového portálu, aktivní komunikací v sociálních sítích, až po organizaci BTL akcí, tiskových konferencí a integrované reklamní kampaně v tisku, na internetu a na venkovních nosičích. Realizované činnosti jsou pozitivně hodnoceny iniciátory kampaně, zástupci trhu, a především samotnými spotřebiteli. Program bude ukončen v lednu 2018. V posledním, třetím roce kampaně se předpokládá realizace dalších činností, jako například tiskové konference a BTL akce, jejichž cílem je vzdělávání a zvýšení zájmu spotřebitelů o bobulové ovoce.

* * *

„Neobyčejné vlastnosti obyčejného ovoce“ je reklamní a propagační kampaň, která je realizována Svazem sadařů Polské republiky na území pěti zemí: Polska, Rakouska, Švédska, Finska a České republiky. Do programu je zahrnuto evropské bobulové ovoce – jahody, maliny, černý rybíz a borůvky. Program zahrnuje řadu informačních a propagačních aktivit. Jejich cílem je seznámení spotřebitelů s vysokou kvalitou, rozmanitostí minerálních složek a vitamínů a také s jedinečnou chutí bobulového ovoce pocházejícího z Evropské unie.

Další informace jsou na stránce kampaně: www.power-fruits.eu

Označeno pod: , ,

Back to top