CENA VÁCLAVA HAVLA ZA LIDSKÁ PRÁVA 2015

CENA VÁCLAVA HAVLA ZA LIDSKÁ PRÁVA 2015 VYHLÁŠENÍ TROJICE FINALISTŮ 20. srpna 2015; Praha V úterý 25. srpna 2015 budou v prostorách Muzea Kampa v Praze oznámena jména finalistů mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva pro rok 2015, kterou uděluje Rada Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. TISKOVÁ KONFERENCE K VYHLÁŠENÍ FINALISTŮ V úterý 25. srpna 2015 vybere odborná sedmičlenná komise v čele s prezidentkou Parlamentního shromáždění Rady Evropy, paní Anne Brasseur, finalisty mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva. Jejich jména budou oznámena na tiskové konferenci, která se uskuteční v 13.00 hodin v Muzeu Kampa, za účasti zástupců organizátorů Ceny: paní Anne Brasseur (Rada Evropy), Martina Palouše, člena správní rady Knihovny Václava Havla, a Františka Janoucha, předsedy Správní rady Nadace Charty 77. CENA VÁCLAVA HAVLA ZA LIDSKÁ PRÁVA Cena Václava Havla za lidská práva vyzdvihuje mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo ni. Cena je udělována každoročně Parlamentním shromážděním Rady Evropy v partnerství s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 a je spojená s odměnou ve výši 60 000 Euro. Oficiální představení Ceny se uskutečnilo 25. března 2013 v Praze, kde ji za přítomnosti tehdejšího ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga svým podpisem stvrdili JeanClaude Mignon, někdejší předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy, Marta Smolí- ková, ředitelka Knihovny Václava Havla, a František Janouch, předseda správní rady Nadace Charty 77. Historicky prvním laureátem Ceny se v roce 2013 stal běloruský spisovatel a disident Ales Bialiatski. V roce 2014 Cenu obdržel Anar Mammadli, ázerbajdžánský ochránce lidských práv. Oba laureáti byli v době udělení Ceny ve svých zemích vězněni. Ales Bialiatski byl v roce 2014 z vězení propuštěn a zúčastnil se loňské konference k poctě laureáta, která se každoročně koná v Praze. 2 ODBORNÁ KOMISE O laureátovi Ceny rozhoduje sedmičlenná komise v čele s prezidentem/prezidentkou Parlamentního shromáždění Rady Evropy, či osoba jím pověřená. Tři z porotců jmenuje úřad Parlamentního shromáždění RE, tři Knihovna Václava Havla spolu s Nadací Charty 77, přičemž nikdo z nich nesmí být v dané době členem Parlamentního shromáždění RE. Tato komise posoudí veškeré přijaté návrhy, z nichž provede užší výběr tří nominací, se kterými prezident/prezidentka Parlamentního shromáždění seznámí veřejnost. Nejpozději den před prvním podzimním plenárním zasedáním Parlamentního shromáždění RE vybere porota laureá- ta, kterého prezident/prezidentka následně vyhlásí v rámci zasedání RE. Členové komise jsou jmenováni na období dvou let, přičemž zasednout v porotě mohou po dvě funkční období. Komisi předsedá prezident/prezidentka Parlamentního shromáždění RE či zástupce prezidentem/prezidentkou pověřený. V roce 2015 komisi porotců tvoří: • Anne Brasseur, prezidentka Parlamentního shromáždění Rady Evropy • Marty Dick, švýcarský politik, bývalý státní prokurátor • František Janouch, předseda Správní rady Nadace Charty 77 • Nuala Mole, právnička, zakladatelka AIRE Centre • Marek Antoni Nowicki, právník zaměřený na lidská práva, vedoucí komise Spojených národů pro lidská práva v Kosovu. • Martin Palouš, člen správní rady Knihovny Václava Havla • Christos Pourgourides, bývalý člen Sněmovny reprezentantů Republiky Kypr, bývalý předseda výboru pro právní záležitosti a lidská práva PŘEDÁNÍ CENY Slavnostní předání Ceny proběhne v rámci podzimního jednání Parlamentního shromáždění RE ve Štrasburku, které se uskuteční 28. září 2015. KONFERENCE K POCTĚ LAUREÁTA Knihovna Václava Havla v Praze pořádá na počest laureáta (laureátky) mezinárodní konferenci, aby širší veřejnost seznámila s jeho (jejím) přínosem v oblasti prosazování lidských práv. Konference Příběh uprchlíka: Evropa snů a skutečností / The Story of a Refugee: Europe of Dreams and Reality se uskuteční 30. září 2015 v Praze. Konference se zaměří na vlnu uprchlíků ze Středního východu a severní Afriky a humanitární a politické problémy, kterým Evropa a mezinárodní společenství v tomto ohledu čelí. Bližší informace ke konferenci budou průběžně zveřejňovány na stránkách Knihovny Václava Havla: www.vaclavhavel-library.org Sekretariát Ceny Václava Havla za lidská práva, Rada Evropy, tel. +33 388 412 979 Knihovna Václava Havla: Marta Smolíková, tel. 603 897 682 Nadace Charty 77: Božena Jirků, tel. 224 214 452

Označeno pod:

Back to top