„ČESKÁ CHUŤOVKA 2016″

Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2016″ Snad nikde jinde na světě zákazníci při nákupu tolik nesledují složení potravin jako v ČR. Je to jistě dobře a vytváří to i tlak na výrobce, aby spotřebitelům vyšli v jejich preferencích vstříc. Tu je v nelibosti palmový olej, tu zrovna jiná složka, které se právě chopila média, aby ji v ideálním případě vymazala z povrchu zemského. Chce-li někdo mít výrobek bez „E“, šikovný výrobce mu ho nabídne, a to i přesto, že řada „E“ je přírodního původu – který laik se v tom ale vyzná, že? „E“ je dnes v potravinách zkrátka „sprosté“ písmeno a co k němu připojené číselko znamená, to už je zpravidla pod rozlišovací schopností většiny zákazníků. Složení výrobku je tedy něco, čemu sice málokdo opravdu rozumí, ale podle čeho si mnohý spotřebitel přesto důsledně vybírá. Když už si tedy našel potravinu, která mu vyhovuje v tomto směru, dívá se často také, zda pochází z naší domoviny či dokonce z příslušného regionu. Je v tom kus vlastenectví i lokálního patriotismu, často ale i zdravý rozum, protože nač vozit produkty z druhého konce světa a zatěžovat tak životní prostředí zbytečnými zplodinami či tunami obalů navíc, když máme chovatele, pěstitele i výrobce přímo za humny a k tomu takovým nákupem podpoříme i zaměstnanost v daném regionu, což pomáhá koneckonců nám všem. Ani složení výrobku uvedené na obalu, ani označení jeho českého či regionálního původu však spotřebiteli nesdělí to, co je pro každou potravinu z pohledu víceméně zdravého člověka asi to úplně nejdůležitější – zda mu bude chutnat. Na to si sice může přijít každý sám metodou pokus – omyl, ale chce-li si orientaci v ohromně pestré nabídce na trhu usnadnit, značky ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA mu napoví, že potravina pochází od českého výrobce, byla vyrobena na území ČR a prošla náročnými senzorickým hodnocením potravinářských odborníků či dětí, kterým zachutnala natolik, že se jejich poroty na tom většinově shodly. Což je mimo jiné i známka toho, že oceněná potravina byla vyrobena z kvalitních surovin a šetrnou technologií, jinak se totiž vynikající chuti ani dosáhnout nedá. Letošní již 8. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA“ a „DĚTSKÁ CHUŤOVKA“ svědčí o tom, že si obě značky již našly své pevné místo v povědomí výrobců a spotřebitelů, a to i přesto, že nedisponují žádnými dotacemi z veřejných zdrojů na masivní reklamu. Česká chuťovka je zkrátka značka, která si na nic nehraje – vznikla na základě spontánní iniciativy renomovaných potravinářských odborníků, kteří právě zviditelnění těch českých výrobců, kteří si na kvalitě a chuti svých surovinově a technologicky nešizených potravin zakládají, považují za důležité i pro lepší orientaci spotřebitelů. Postupně tak přibývají příznivci obou značek jak mezi zákazníky, tak i mezi výrobci – od počátku obou soutěží již bylo uděleno českým potravinám 380 Českých chuťovek a 92 Dětské chuťovky, což už je docela pěkný výběr těch nejchutnějších českých delikates. Odborná úroveň a prestiž soutěže je od letoška posílena tím, že odbornou garanci nad ní převzala renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského. Vedle ní bude dalším odborným garantem i VOŠES a SPŠ potravinářských technologií PODSKALSKÁ, kde budou na podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže se současně stal rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, která nemá u nás ani jinde obdoby, bude opět udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku VOŠES a SPŠPT PODSKALSKÁ a žáků ZŠ Londýnská. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, což je důležitá informace nejen pro rodiče, ale i pro samotné výrobce. Kromě toho se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu. Letošní 8. ročník soutěže se opět koná pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha, který je podle svých slov „rád, že podporou této soutěže může přispět nejen k zaslouženému ocenění a zviditelnění těch českých výrobců, kteří se mohou oprávněně pyšnit kvalitou i vynikající chutí svých potravin, ale i k tomu, že si čeští spotřebitelé mohou vybírat ze stále pestřejší nabídky českých potravin, na nichž si mohou opravdu pochutnat. Ve výsledku by soutěž měla přispět hlavně k tomu, aby si lidé kupovali více potravin od českých výrobců.“ Svou záštitou letos nově soutěž podpořil i ministr zemědělství Marian Jurečka. Předávání ocenění se uskuteční 20. října opět v důstojné atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2016“ a již počtvrté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“. Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění. Generálním partnerem „České chuťovky“ je již tradičně skupina Ahold. Partnerem soutěže je po loňské premiéře opět Hasičská vzájemná pojišťovna, která poskytne jejím účastníkům 10% slevu na pojištění soukromého majetku, odpovědnosti a pojištění úrazu. Pěti nejlépe hodnoceným účastníkům pak poskytne 10% – 50% slevu na pojištění podnikatelských rizik. Pro potřeby malých a středních podnikatelů také připravila speciální nabídku produktu FORTEL, který plně pokrývá jejich pojistné potřeby. Nováčkem mezi partnery je e-shop Prima-produkty.cz, jenž se specializuje na prodej kvalitních regionálních potravin a bude ve svém sortimentu nabízet i ty oceněné Českou nebo Dětskou chuťovkou. Mediálním partnerem celé soutěže je vydavatelství AGRAL s tituly Potravinářská revue, Potravinářský zpravodaj a Řeznicko/uzenářské noviny, vydavatelství RIX a společnost Falcon Media Broadcast, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura. Kontakt pro média: Josef Sléha, SYMPEX GROUP s.r.o., tel.:222 948 052, 777 146 641, e-mail: sleha@sympex.cz www.ceskachutovka.cz www.facebook.com/ceskachutovka ČESKÁ CHUŤOVKA – ZNAČKA, KTERÁ SI NA NIC NEHRAJE .

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. partnerem soutěže Česká chuťovka.

(Praha 30. 8. 2016) – Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. je partnerem soutěže Česká chuťovka. V této soutěži jsou oceněni výrobci kvalitních českých potravin, kteří tímto způsobem propagují sebe a své výrobky.

Soutěž Česká chuťovka je zaměřena na podnikatele a firmy, jejichž činnost a další úspěšný rozvoj si lze jen těžko představit bez kvalitního pojištění. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. je ryze českou pojišťovnou, která se snaží v rámci své obchodní strategie propojovat s českými partnery a tím udržet „českého ducha“ také na našem pojistném trhu.

Účastníkům 8. ročníku soutěže Česká chuťovka 2016 nabízí Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. zvýhodněnou nabídku pojištění jak pro soukromé potřeby, tak i pro pojištění jejich podnikatelských aktivit.

Pro potřeby malých a středních podnikatelů připravila Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. speciální nabídku produktu FORTEL, který plně pokrývá jejich pojistné potřeby.

Jako partner soutěže poskytne Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. účastníkům soutěže také 10% slevu na pojištění soukromého majetku, odpovědnosti a pojištění úrazu. Pěti nejlépe hodnoceným účastníkům bude poskytnuta dle umístění 10% – 50% sleva na pojištění podnikatelských rizik.

Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2016″

Snad nikde jinde na světě zákazníci při nákupu tolik nesledují složení potravin jako v ČR. Je to jistě dobře a vytváří to i tlak na výrobce, aby spotřebitelům vyšli v jejich preferencích vstříc. Tu je v nelibosti palmový olej, tu zrovna jiná složka, které se právě chopila média, aby ji v ideálním případě vymazala z povrchu zemského. Chce-li někdo mít výrobek bez „E“, šikovný výrobce mu ho nabídne, a to i přesto, že řada „E“ je přírodního původu – který laik se v tom ale vyzná, že? „E“ je dnes v potravinách zkrátka „sprosté“ písmeno a co k němu připojené číselko znamená, to už je zpravidla pod rozlišovací schopností většiny zákazníků.

Složení výrobku je tedy něco, čemu sice málokdo opravdu rozumí, ale podle čeho si mnohý spotřebitel přesto důsledně vybírá. Když už si tedy našel potravinu, která mu vyhovuje v tomto směru, dívá se často také, zda pochází z naší domoviny či dokonce z příslušného regionu. Je v tom kus vlastenectví i lokálního patriotismu, často ale i zdravý rozum, protože nač vozit produkty z druhého konce světa a zatěžovat tak životní prostředí zbytečnými zplodinami či tunami obalů navíc, když máme chovatele, pěstitele i výrobce přímo za humny a k tomu takovým nákupem podpoříme i zaměstnanost v daném regionu, což pomáhá koneckonců nám všem.

Ani složení výrobku uvedené na obalu, ani označení jeho českého či regionálního původu však spotřebiteli nesdělí to, co je pro každou potravinu z pohledu víceméně zdravého člověka asi to úplně nejdůležitější – zda mu bude chutnat. Na to si sice může přijít každý sám metodou pokus – omyl, ale chce-li si orientaci v ohromně pestré nabídce na trhu usnadnit, značky ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA mu napoví, že potravina pochází od českého výrobce, byla vyrobena na území ČR a prošla náročnými senzorickým hodnocením potravinářských odborníků či dětí, kterým zachutnala natolik, že se jejich poroty na tom většinově shodly. Což je mimo jiné i známka toho, že oceněná potravina byla vyrobena z kvalitních surovin a šetrnou technologií, jinak se totiž vynikající chuti ani dosáhnout nedá.

Letošní již 8. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA“ a „DĚTSKÁ CHUŤOVKA“ svědčí o tom, že si obě značky již našly své pevné místo v povědomí výrobců a spotřebitelů, a to i přesto, že nedisponují žádnými dotacemi z veřejných zdrojů na masivní reklamu. Česká chuťovka je zkrátka značka, která si na nic nehraje – vznikla na základě spontánní iniciativy renomovaných potravinářských odborníků, kteří právě zviditelnění těch českých výrobců, kteří si na kvalitě a chuti svých surovinově a technologicky nešizených potravin zakládají, považují za důležité i pro lepší orientaci spotřebitelů. Postupně tak přibývají příznivci obou značek jak mezi zákazníky, tak i mezi výrobci – od počátku obou soutěží již bylo uděleno českým potravinám 380 Českých chuťovek a 92 Dětské chuťovky, což už je docela pěkný výběr těch nejchutnějších českých delikates. Odborná úroveň a prestiž soutěže je od letoška posílena tím, že odbornou garanci nad ní

převzala renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského. Vedle ní bude dalším odborným garantem i VOŠES a SPŠ potravinářských technologií PODSKALSKÁ, kde budou na podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže se současně stal rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, která nemá u nás ani jinde obdoby, bude opět udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku VOŠES a SPŠPT PODSKALSKÁ a žáků ZŠ Londýnská. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, což je důležitá informace nejen pro rodiče, ale i pro samotné výrobce. Kromě toho se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.

Letošní 8. ročník soutěže se opět koná pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha, který je podle svých slov „rád, že podporou této soutěže může přispět nejen k zaslouženému ocenění a zviditelnění těch českých výrobců, kteří se mohou oprávněně pyšnit kvalitou i vynikající chutí svých potravin, ale i k tomu, že si čeští spotřebitelé mohou vybírat ze stále pestřejší nabídky českých potravin, na nichž si mohou opravdu pochutnat. Ve výsledku by soutěž měla přispět hlavně k tomu, aby si lidé kupovali více potravin od českých výrobců.“ Svou záštitou letos nově soutěž podpořil i ministr zemědělství Marian Jurečka. Předávání ocenění se uskuteční 20. října opět v důstojné atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2016“ a již počtvrté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.

Generálním partnerem „České chuťovky“ je již tradičně skupina Ahold. Partnerem soutěže je po loňské premiéře opět Hasičská vzájemná pojišťovna, která poskytne jejím účastníkům 10% slevu na pojištění soukromého majetku, odpovědnosti a pojištění úrazu. Pěti nejlépe hodnoceným účastníkům pak poskytne 10% – 50% slevu na pojištění podnikatelských rizik. Pro potřeby malých a středních podnikatelů také připravila speciální nabídku produktu FORTEL, který plně pokrývá jejich pojistné potřeby. Nováčkem mezi partnery je e-shop Prima-produkty.cz, jenž se specializuje na prodej kvalitních regionálních potravin a bude ve svém sortimentu nabízet i ty oceněné Českou nebo Dětskou chuťovkou.

Mediálním partnerem celé soutěže je vydavatelství AGRAL s tituly Potravinářská revue, Potravinářský zpravodaj a Řeznicko/uzenářské noviny, vydavatelství RIX a společnost Falcon Media Broadcast, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.

Označeno pod: , ,

Back to top