„ČESKÁ CHUŤOVKA 2017″

Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2017″
Žijeme jen jednou, a proto bychom si měli umět pokud možno každý okamžik života náležitě vychutnat. Je jistě spousta možností, jak toho docílit, nicméně jednou z nejčastějších příležitostí, kterou má většina z nás plně ve svých rukách, je jídlo. Stalo se již módou pídit se po původu a složení potravin, ale ani sebezdravější potravina nikomu to pravé potěšení z jídla nepřinese, pokud není zároveň chutná. Nehledě na to, že v našich obchodech nejsou standardně nabízeny nezdravé potraviny – nezdravá mohou být jen množství, kolik jich kdo konzumuje. Co neškodí jednomu, nemusí být prospěšné druhému – to už je věc každého z nás, jak respektujeme vlastní potřeby a jak dbáme na svou životosprávu podle vlastních dispozic.
K lepší orientaci při nákupu pak slouží spotřebitelům i tzv. značky kvality potravin. A jelikož chuť potraviny je jedním z jejích nejdůležitějších kvalitativních znaků – chuť nepochybně každou potravinu korunuje – má také své vlastní značky: ČESKOU CHUŤOVKU a DĚTSKOU CHUŤOVKU. Obě zákazníkovi napoví, že potravina pochází od českého výrobce, byla vyrobena na území České republiky a prošla náročným senzorickým hodnocením potravinářských odborníků či dětí, kterým zachutnala natolik, že se jejich poroty na tom většinově shodly. Což zároveň znamená, že oceněná potravina byla vyrobena z kvalitních surovin a šetrnou technologií, jinak se totiž vynikající chuti ani dosáhnout nedá.
Letošní již 9. ročník stále populárnější soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský
výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA“ a „DĚTSKÁ CHUŤOVKA“ svědčí o tom, že si obě
značky již našly své pevné místo v povědomí výrobců a spotřebitelů, a to zejména díky tomu, že si na nic nehrají. Česká chuťovka vznikla na základě spontánní iniciativy renomovaných potravinářských odborníků s cílem zviditelnit a podpořit právě ty české výrobce, kteří si na kvalitě a chuti svých poctivých potravin zakládají. Postupně tak přibývají příznivci obou značek jak mezi zákazníky, tak i mezi výrobci – od počátku obou soutěží již bylo uděleno českým potravinám 505 Českých chuťovek a 125 Dětských chuťovek, což už je docela pěkný výběr těch nejchutnějších českých dobrot. Odbornou úroveň a prestiž soutěže podtrhuje odborná garance Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského. Vedle ní je dalším odborným garantem i VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, kde budou na konci září probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je současně rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, která nemá u nás ani jinde obdoby, bude opět udělovat
dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ a žáků ZŠ Londýnská. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, což je důležitá informace nejen pro rodiče, ale i pro samotné výrobce. Kromě toho se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.
Letošní 9. ročník soutěže se opět koná pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha a
ministra zemědělství Mariana Jurečky. Nově udělila záštitu celému projektu také Stálá
komise Senátu pro rozvoj venkova, která podle slov jejího předsedy senátora Miroslava
Nenutila na tiskové konferenci uspořádané v Senátu 5. září „považuje projekt Česká
chuťovka a Dětská chuťovka za další vhodnou a prospěšnou příležitost, jak podpořit české výrobce kvalitních, tradičních a chutných potravin v jednotlivých regionech, kteří si zaslouží větší zviditelnění, a proto se rozhodla mu poskytnout i svou podporu. Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že stále více výrobců se do soutěže pravidelně vrací, přijali ji za svou a jsou oprávněně pyšní na svá ocenění přebíraná v důstojném prostředí Senátu. Existence obou značek také motivuje zákazníky k nákupu potravin od poctivých českých výrobců, kteří si zakládají na své pověsti.“
Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 15. září. Slavnostní předávání ocenění se
uskuteční 19. října opět v reprezentativní atmosféře historických prostor Valdštejnského
paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2017“ a již popáté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.
Organizátorem slavnostního předávání ocenění je Česká cesta – Via Bohemica, z.s.
Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a
oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.
Generálním partnerem „České chuťovky“ je již tradičně skupina Ahold. Partnerem soutěže je i letos Hasičská vzájemná pojišťovna, která opět připravila zvýhodněnou nabídku pojištění, jak pro soukromé pojištění účastníků soutěže, tak i pro pojištění jejich podnikatelských aktivit. Jako partner soutěže poskytne účastníkům soutěže také 15% slevu na pojištění soukromého majetku, odpovědnosti a pojištění úrazu. Pěti nejlépe hodnoceným účastníkům bude poskytnuta dle umístění 10% – 50% sleva na pojištění podnikatelských rizik.
Hlavním mediálním partnerem celé soutěže je vydavatelství AGRAL s tituly Potravinářská revue, Potravinářský zpravodaj a Řeznicko/uzenářské noviny, mediálními partnery jsou vydavatelství RIX, Regionální televize CZ, FIRE TV, Hasičské čtení, Hasičské noviny,

Gurmet a partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.

Josef Sléha, SYMPEX GROUP s.r.o.,  e-mail: sleha@sympex.cz
www.ceskachutovka.cz www.facebook.com/ceskachutovka
ČESKÁ CHUŤOVKA – ZNAČKA, KTERÁ SI NA NIC  NEHRAJE

Označeno pod:

Back to top