ČESKÁ CHUŤOVKA – LÁSKA NA PRVNÍ OCHUTNÁNÍ .

Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2017″

a 7. ročníku soutěže o značku „DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2017“

ČESKÁ CHUŤOVKA – LÁSKA NA PRVNÍ OCHUTNÁNÍ

Kolikrát denně zažijete radost nebo vás něco potěší? Na to asi není snadné odpovědět, nicméně minimálně pětkrát denně by se mělo jíst, takže přinejmenším tolikrát také máte každý den příležitost zažít drobnou nebo i větší radost či potěšení z dobrého jídla. Pokud ovšem nekupujete potraviny výhradně podle jejich nejnižší ceny a nic jiného vás nezajímá. Pro takové značka Česká chuťovka ani značka Dětská chuťovka určeny nejsou. Určitě je však většina těch, kteří se chtějí jídlem nejen zasytit, ale také, a možná dokonce především, si na něm báječně pochutnat a udělat tak něco i pro svou dobrou náladu, která je náramně důležitá pro každého z nás i pro naše okolí. Zkrátka výtečná chuť je teprve tím, co potravinu skutečně korunuje. A nelze jí ani docílit bez dodržení správných technologických postupů a bez kvalitních vstupních surovin.

Značky ČESKÁ CHUŤOVKA a potažmo i DĚTSKÁ CHUŤOVKA vznikly jako spontánní iniciativa skupiny zapálených potravinářských odborníků ve snaze čelit nepřiměřenému tlaku trhu na co největší láci potravin, kdy mnozí výrobci byli i proti svému přesvědčení nuceni zaměňovat tradiční suroviny různými zlevňujícími náhražkami, aby těmto nemilosrdným požadavkům vyhověli a obstáli v tvrdé konkurenci. V zájmu tradic, dobré pověsti českého potravinářství, a především v zájmu spotřebitelů tak soutěž Česká chuťovka letos ocení už podeváté (Dětská chuťovka posedmé) ty potravináře, pro které je kvalita a výtečná chuť jimi vyráběných potravin nezpochybnitelnou hodnotou a součástí jejich stavovské cti. Důraz na výtečnou chuť je také tím stěžejním, co obě značky odlišuje od všech dalších ocenění, která mohou potraviny u nás získat.

Čeští potravináři na soutěži Česká chuťovka oceňují také její nezávislost, podepřenou od samého začátku především autoritou uznávaných odborníků napříč různými obory, kteří nepodléhají žádným lobbistickým tlakům a rozhodují naprosto průhledně a nestranně. Zájem o značky ČESKÁ a DĚTSKÁ CHUŤOVKA každoročně vzrůstá i proto, že se snaží vyhnout zbytečné byrokracii a deklarují zákazníkovi jen to, co je obsaženo už v jejich názvu: oceněná potravina byla vyrobena českým výrobcem a na území ČR a především – spotřebiteli bude chutnat!

Po osmi úspěšných ročnících se budou letos výrobci kvalitních českých potravin tedy znovu ucházet o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2017“, nad níž opět převzala odbornou garanci renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského, a rovněž VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ), kde budou na podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je i letos rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, která je raritou i ve světovém měřítku, bude opět udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku školy „PODSKALSKÁ“ a žáků ZŠ Londýnská. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, které jsou často jiné než u dospělých. Kromě toho se organizátoři snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.

Za osm let existence se značkami Česká chuťovka a Dětská chuťovka může pyšnit již celkem 534 potravin. Devátý ročník soutěže se opět koná pod záštitou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha a pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Předávání ocenění se uskuteční 19. října tradičně v důstojné atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2017“ a již popáté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

Uzávěrka přihlášek výrobců do letošní soutěže je 15. září. Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech oceněných výrobců a potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.

Generálním partnerem České chuťovky je tradičně skupina Ahold. Váženým partnerem soutěže je opět Hasičská vzájemná pojišťovna, která poskytne jejím účastníkům 15% slevu na pojištění soukromého majetku, odpovědnosti a pojištění úrazu. Pěti nejlépe hodnoceným účastníkům pak poskytne 10% – 50% slevu na pojištění podnikatelských rizik.

Mediálním partnerem soutěže je vydavatelství AGRAL s tituly Potravinářská Revue, Potravinářský zpravodaj a ŘEZNICKO/UZENÁŘSKÉ noviny, vydavatelství RIX a Regionální televize CZ, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.

Kontakt pro média: Josef Sléha, SYMPEX GROUP s.r.o., tel.:222 948 052, 777 146 641, e-mail: sleha@sympex.cz www.ceskachutovka.cz www.facebook.com/ceskachutovka

ČESKÁ CHUŤOVKA – ZNAČKA, KTERÁ SI NA NIC NEHRAJE .

 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. tradiční partner soutěže Česká chuťovka.

(Praha 9. 5. 2017) – Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. je již tradičním partnerem soutěže Česká chuťovka. V této soutěži jsou oceněni výrobci kvalitních českých potravin, kteří tímto způsobem propagují sebe a své výrobky.

Soutěž Česká chuťovka je zaměřena na podnikatele a firmy, jejichž činnost a další úspěšný rozvoj, si lze jen těžko představit bez kvalitního pojištění. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. – ryze česká pojišťovna v rámci své obchodní strategie oslovuje právě tento typ klientů a tím trvale udržuje českého ducha i v oboru pojišťovnictví na českém pojistném trhu.

To je významné především v letošním roce, kdy Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. oslavuje 25. výročí znovuobnovení pojišťovací činnosti.

HVP, a.s. pro účastníky 9. ročníku soutěže Česká chuťovka 2017 opět připravila zvýhodněnou nabídku pojištění, jak pro soukromé pojištění účastníků soutěže, tak i pro pojištění jejich podnikatelských aktivit. Jako partner soutěže poskytne účastníkům soutěže také 15% slevu na pojištění soukromého majetku, odpovědnosti a pojištění úrazu. Pěti nejlépe hodnoceným účastníkům bude poskytnuta dle umístění 10% – 50% sleva na pojištění podnikatelských rizik.

Označeno pod:

Back to top