Český kreslený humor slaví jubileum výstavou v Novoměstské radnici

Český kreslený humor slaví jubileum výstavou v Novoměstské radnici

Letos v březnu uplynulo přesně 25 let od založení České unie karikaturistů, která zastřešuje českou scénu kresleného humoru. Při této příležitosti unie pořádá výstavu nazvanou Čtvrt kila ČUK prezentující kresby současných českých kreslířů na téma Praha. Výstava proběhne od 2. do 26. 4. 2015 v Novoměstské radnici v Praze na Karlově náměstí. Slavnostní vernisáž spojená s udílením cen za karikaturu* se bude konat o den dříve na apríla:

1. 4. 2015.

Česká unie karikaturistů byla založena v roce 1990. Iniciátory celé akce byly osobnosti kresleného humoru v čele s Ivanem Hanouskem, Janem Vyčítalem a historicky prvním předsedou unie Miroslavem Bartákem. Mezi další známé kreslíře patřil Renčín, Jiránek, Neprakta, Kantorek a Slíva.

Počátkem devadesátých let publikovalo v tuzemsku přibližně 200 kreslířů a většina z nich se postupně stala členy ČUK. V době, kdy nebyl internet ani mobilní telefony, plnila unie funkci komunikačního centra. Autorům poskytovala publikační prostor prostřednictvím časopisů Škrt a Kuk. Pořádala výstavy kresleného humoru a rozvíjela styky se zahraničím. Díky pořádání 7 ročníků pražské soutěže Fór pro FOR a mezinárodních bienále v Písku a Hradci Králové, přivedla ČUK do tuzemska nejvýznamnější karikaturisty Evropy, ať už do soutěžních porot nebo jako hosty a laureáty udílených cen.

S nástupem internetu se podstatně změnila mediální situace v zemi. Počet výtisků tištěných titulů neustále klesal a bylo nutné šetřit. To se samozřejmě promítlo negativně také v tištěném kresleném humoru. Až na občasné výjimky zmizely všechny humoristické magazíny a kreslený humor se vytratil i z většiny novin a časopisů. Na druhou stranu internet přinesl nové možnosti. Mediální trh se rozdrobil a přesunul do online prostředí, kde je obsah zpravidla zdarma. Výhodou je, že publikovat dnes může téměř každý. Nevýhodou, že se v takovém prostředí jen velmi těžko rodí nové kreslířské osobnosti. Kromě elitní pětky se dnes publikováním nelze uživit. A tak musejí kreslíři kreslit zakázky pro komerční sektor nebo mít kreslení jen jako hobby.

Všechny tyto faktory vedly k tomu, že se dnes počet členů ČUK ustálil na 80-90 členech a věkový průměr kreslířů se stále zvyšuje. Přesto se objevují nové tváře. Ivan Hanousek, již zmíněný zakládající člen ČUK, se v e-magazínu, zabývajícím se kresleným humorem, zamýšlí nad tím, kdo vystřídá dnešní špičku: Simon, Rychtařík, Chadžiev, Vomáčka? Nadějní noví autoři tedy stále jsou. V právě končícím měsíci získali naši autoři hned 6 ocenění v zahraničí: Matuška, Kubec, Steska, Vomáčka a dvakrát Simon. Na výstavě konané k 25. Výročí ČUK se můžete seznámit se současným českým kresleným humorem. Najdete zde kresby známých jmen i nových autorů. S vyhlídkou na Prahu na kresbách i za okny věže Novoměstské radnice.

Radovan Rakus

Marek Simon

r.rakus@seznam.cz

mareximon@email.cz

www.ceska-karikatura.cz

www.ceska-karikatura.cz

Označeno pod:

Back to top