Čeští praktici žádají posílení kompetencí: Chceme držet krok s evropskými kolegy

Čeští praktici žádají posílení kompetencí: Chceme držet krok s evropskými kolegy

Do Prahy přijelo dva a půl tisíce praktických lékařů z celého světa.

Jak si stojí primární péče v Česku v porovnání s Evropou? Proč patří Češi k rekordmanům v počtu návštěv u lékaře? Jaký je význam praktického lékařství v řešení problémů světové populace? Tato a další témata zazní na Evropské konferenci praktických lékařů WONCA 2017, kterou pořádá Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SVL ČLS JEP). Startuje 28. června 2017 v Kongresovém centru v Praze. Sjede se na ni přes dva a půl tisíce praktických lékařů z celého světa.

„Evropská konference WONCA je v pořadí třetím mezinárodním setkáním praktických lékařů, které v Praze za odbornou společnost organizujeme. Chceme představit praktické lékařství jako vědecký obor, který je schopen přispět k řešení současných i budoucích problémů zdravotnictví. Konkrétně v řešení epidemií civilizačních chorob, jako jsou srdeční nebo onkologická onemocnění, v péči o chronicky nemocné pacienty nebo v léčbě nemocí souvisejících se stárnutím populace,“ říká za SVL prezident konference doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

„Hlavním odkazem konference je zdůraznit, že praktické lékařství je dnes vedle nákladné specializované péče základem pro udržitelný, kvalitní a zaplatitelný zdravotnický systém orientovaný na pacienta,“ dodává prezidentka evropské organizace praktických a rodinných lékařů WONCA Anna Stavdal.

Mezinárodní setkání je podle předsedy SVL doc. MUDr. Svatopluka Býmy, CSc., také možnost upozornit na problémy tuzemské primární péče: „Srovnání poměrů české a evropské primární péče je bolestné. Zatímco v oblasti kvality a úrovně vzdělávání jsme na tom velmi dobře, bohužel u nás mají praktičtí lékaři velmi omezené kompetence a jsou vázáni přísnými preskripčními omezeními. Opakovaně na to upozorňujeme Ministerstvo zdravotnictví, a to jak v Memorandu, které jsme podepsali letos v dubnu, tak v rámci dalších jednání.“

Jedním z důsledků omezených kompetencí praktických lékařů je podle docenta Býmy i to, že čeští pacienti chodí k lékařům častěji než jejich evropští sousedé. „Pacienti jsou často zbytečně i s jednoznačnou diagnózou odesílání ke specialistům, protože praktický lékař nemá dostatečné pravomoci, aby jim lék mohl předepsat,“ vysvětluje doc. Býma.

Údaje Evropské komise z roku 2016 ukazují, že Česko je s 11 návštěvami lékaře ročně na pacienta mezi třemi „rekordmany“ v Evropě – spolu s Maďarskem a Slovenskem. Pro srovnání v sousedním Rakousku je to 7 návštěv, ve Švédsku jsou to 3 návštěvy ročně na pacienta.

„Když srovnáme uvedená data, je zřejmé, že počet návštěv u lékaře nemá vliv na zdravotní stav populace. Průměrný věk dožití obyvatel ve Švédsku je 80,93 let v Rakousku 79,58 let a v ČR 76,91 let. Naopak to vede k velkým ekonomickým ztrátám našeho systému. Pokud vyjdeme z průměru, že jeden kontakt s lékařem stojí v systému veřejného zdravotního pojištění zhruba 400 Kč, pak by při stejném počtu kontaktů jako v Rakousku mohl systém ušetřit přibližně 20 miliard korun,“ vysvětluje doc. Býma.

Řešením je podle SVL jednak v nastavení dlouhodobé koncepce primární péče ze strany Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, zrušení zbytečných preskripčních opatření a regulací pro praktické lékaře, tak i motivace samotných pacientů k větší prevenci a ochraně svého zdraví.

Evropská konference WONCA je v pořadí již třetím významným mezinárodním setkáním praktických lékařů organizovaných SVL v Praze, a to krátce po Světové konferenci konané v Praze v roce 2013. SVL se tak řadí mezi nejúspěšnější odborné společnosti z hlediska kongresových aktivit.

Organizace WONCA

WONCA (World Organization of National Colleges and Academie of General Practitioners and Family Physicians) je organizace založená v roce 1972 a v současné době sdružuje 122 členských organizací praktických lékařů ve 102 zemích. Evropská větev je jednou ze sedmi oblastí WONCA. Konference v regionech jsou pořádány každoročně, světové konference jednou za dva roky. Posláním WONCA je zvyšování kvality péče poskytované praktickými lékaři prostřednictvím posilování hodnot a standardů primární péče, a to vytvářením platformy pro vzdělávání, výměnu zkušeností, spolupráci odborných společností a univerzitních pracovišť. Více informací a program konference najdete zde: http://www.woncaeurope2017.eu

Kontakt: Nikola Moskalová

nikola.moskalova@mhw.cz

Označeno pod:

Back to top