Čeština nově od A do Ž.

Čeština nově od A do Ž.

V knihkupectví Academia byla pokřtěna knižní verze úspěšného vzdělávacího kurzu Čeština nově od A do Ž, který vycházel na jaře 2015 v Lidových novinách. „Kurz měl praktické zaměření. Lekce jsou využitelné jak při studiu, přijímacích zkouškách či maturitě, tak v práci, např. v obchodní a úřední korespondenci. Kurz je jedinečný svým rozsahem a hloubkou.

Žádný jiný deník takto rozsáhlý projekt věnovaný češtině nenabídl,“ řekl ředitel redakce Lidových novin Veselin Vačkov, který knihu pokřtil. „Kurz reflektuje novinky, které přinesly Akademická příručka českého jazyka a nová norma pro úpravu písemných dokumentů. S Lidovými novinami spolupracujeme dlouhodobě, zájem jejich čtenářů o český jazyk nás těší. Proto jsme neváhali, když jsme byli vyzváni ke spolupráci,“ dodává jedna z autorek kurzů, zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český PhDr.Markéta Pravdová.

V celkem třiceti lekcích, zpracovaných autorským kolektivem Ústavu pro jazyk český AV ČR, se čtenáři mohou seznámit s novými, zajímavými či problematickými jevy v českém jazyce. Kniha nabízí výklady obecných témat v souladu s Akademickou příručkou českého jazyka, odpovědi na časté či pozoruhodné dotazy adresované jazykové poradně, pojednání o nejrůznějších nářečních výrazech a o původu vybraných osobních a zeměpisných jmen a rubriku Čeština v práci, která představuje novinky v aktuální normě pro úpravu písemností.

V praktické publikaci nechybějí ani cvičení na probíraná témata. K významným činnostem Ústavu pro jazyk český AV ČR (UJČ) patří již od jeho vzniku také jazykové poradenství, vzdělávání, výchova a praktická péče o jazykovou kulturu. Jazyková poradna, jejíž provoz zajišťuje oddělení jazykové kultury, je jediným bohemistickým pracovištěm v ČR, které poskytuje soustavné jazykové poradenství a jazykové expertizy nejrůznějším uživatelům českého jazyka (polovinu tazatelů jazykové poradny tvoří profesionální jazykoví uživatelé, např. učitelé, redaktoři, korektoři). Připojením ÚJČ k internetu v roce 1998 se poradenská činnost obohatila o další formu zodpovídání dotazů, která s sebou přinesla radikální nárůst počtu tazatelů. Proto vznikla internetová příručka českého jazyka. Vytvoření anglické verze rozhraní pak umožnilo lepší orientaci v příručce i těm tazatelům, kteří nemluví česky, ale potřebují informace o češtině (např. zahraničním studentům.)

Na závěr potěšíme pamětníky jazykových koutků, které vysílal Československý rozhlas a které také vyšly několikrát v knižní podobě. Český rozhlas dvojka vysílá od pondělí do pátku v čase 10:30- 10:40 pětiminutový pořad Slovo nad zlato. Jan Rosák s Markétou Pravdovou odhalují skryté významy slov. Dozvíte se něco o původu slov, co ovlivňuje výslovnost cizích jmen, jak ohýbat slova jako chřest. Jestli si rádi hrajete (s jazykem), můžete se zapojit do soutěže a vymýšlet české ekvivalenty k anglickým slovům, jako je image, notebook, software a další.

Jaromír Hampl

Označeno pod:

Back to top