Cestovní ruch ve Zlínském kraji v I. pololetí 2019 – mírný růst pokračuje .

Cestovní ruch ve Zlínském kraji v I. pololetí 2019 – mírný růst pokračuje

VÝCHODNÍ MORAVA – Podle údajů vydaných dnes Českým statistickým úřadem patří Zlínský kraj mezi 13 krajů v ČR, u nichž je zaznamenán meziroční růst návštěvnosti.

„Podle dnešní zprávy Českého statistického úřadu přijelo v I. pololetí roku 2019 do Zlínského kraje 348 788 hostů, kteří zde strávili 939 631 nocí. Meziročně tak vzrostl počet hostů v prvním pololetí letošního roku. V tomto období přijelo do Zlínského kraje – turistického regionu Východní Morava – o 2,2 procent více hostů než v roce minulém. Mírný nárůst zaznamenáváme jak u rezidentů, tedy turistů z České republiky, tak rovněž u nerezidentů, kde hlavní skupinu návštěvníků našeho kraje tvoří turisté ze Slovenska, Polska, Německa a Rakouska “ uvedla ředitelka Petra Psotková.

Průměrná délka přenocování se v prvním pololetí letošního roku prakticky nezměnila, pohybuje se kolem 2,7 přenocování na jednoho hosta. „Tuto průměrnou hodnotu překračují pobyty hostů zejména z Rakouska, kteří zde tráví 3,1 nocí, naopak kratší dobu přenocování sledujeme u hostů, přijíždějících z blízkých trhů, a to Polska (1,7 nocí) a Maďarska (1,8 nocí)“, doplnila ředitelka Psotková.

Mezi desítkou zahraničních trhů nedošlo k zásadním změnám. Stabilní místo v návštěvnosti našeho kraje zaujímají turisté ze Slovenska, Německa, Ruska, mírný nárůst zaznamenáváme u Rakouska a Itálie, největší pak u návštěvníků z Polska. Růstové tendence zůstaly také u ukrajinských turistů.

Příloha

TOP 11 zahraničních trhů z pohledu počtu hostů ve Zlínském kraji v I. pololetí 2019, srovnání se stejným obdobím roku 2018.

Počet hostů v HUZ, I. pololetí 2019, Zlínský kraj

pololetí 2019-2018 Hosté 2019 Hosté 2018 Index 2019/2018

Hosté celkem 348 788 341 383 102,17

Rezidenti 292 692 285 998 102,34

Nerezidenti 56 096 55 385 101,28

Slovensko 20 235 21 088 95,96

Polsko 7 047 5 829 120,90

Německo 6 601 6 666 99,02

Rakousko 2 810 2 602 107,99

Ukrajina 1 672 1 245 134,30

Itálie 1 413 1 375 102,76

Rusko 1 405 1 405 100,00

Maďarsko 1 265 1 369 92,40

USA 1 213 1 279 94,84

Spojené království 1 185 1 274 93,01

Francie 1 075 1 166 92,20

Zpracování vlastní dle veřejné databáze ČSÚ, HUZ = hromadná ubytovací zařízení

Zpracoval: Ing. Zdeněk Urbanovský, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., tel.: 733 16 16 71, 577 043 903, zdenek.urbanovsky@vychodni-morava.cz ,

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 903, E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava

Označeno pod:

Back to top