Chodské slavnosti – Domažlice .

Chodské slavnosti – Domažlice .

Chodské slavnosti – Domažlice .

Pouť byla původně církevní slavnost konaná na památku světce .Později

získala i zábavný charakter, tance a vystoupení ochotníků. Poutě patřily k nejvýznamnějším svátkům obce. V Domažlicích byly slaveny tři, vedle svatojánské a mariánské, to byla pouť svatovavřinecká, která se postupem doby stala nejvýznamnější. Chodsko představovalo v očích české veřejnosti naši velkou minulost, Chodové byli zosobněním statečnosti, národní hrdosti. To se v plné míře projevilo v srpnu roku 1939, kdy se domažlické pouti zúčastnilo více jak 120 000 lidí z celých Čech . V období války byla pouť uzavřena. Tradice poutí byla obnovena v roce 1945.Navštívilo ji 80 000 návštěvníků, mezi nimi řada významných osobností. Mši opět sloužil Msgre. Stašek, který se teprve krátce předtím vrátil z koncentračního tábora Dachau.

V roce 1976 bylo připomenuto sté výročí narození hudebního skladatele Jindřicha Jindřicha, jemuž byla odhalena busta na náměstí Svobody. V roce 1977 se na programu Chodských slavností poprvé objevilo Dudácké štandrle, dodnes jeden z nejoblíbenějších pořadů .

Až po roce 1989 se slavnost vrátila do starých podob . Dnes navštěvují Domažlice i pěvecké a taneční soubory ze zahraničí. Letos obohatil program soubor z Itálie a Rumunska.

Slavností se zúčastnil také Dominik Duka,který zde sloužil mši.

V neděli bohoslužbu vedl plzeňský biskup Tomáš Holub. Hrdou historii Chodů zdůraznil Dominik Duka na poutní mši. Slavnosti se konaly na více místech. Velkou mírou k Chodským slavnostem přispívá Domažlické kulturní středisko

pod vedením Kamila Jindřicha , který má i svoji dudáckou kapelu.

Tahounem Chodských slavností je pochopitelně místní folklór. „Soubory z Domažlic a okolí “.

Nechyběla zde ani chodská kuchyně a CHODSKÉ KOLÁČE , které zde lidé nakupovali ve velkém množství pro své kamarády doma.