Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť

Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť

1955 – 2015

14. – 16. 8. 2015

Největší a nejstarší národopisná slavnost v západočeském regionu a druhá nejstarší v Čechách

www.chodskeslavnosti.cz

Hlavní pořadatel: Město Domažlice – Městské kulturní středisko v Domažlicích

Poté, co se kulturní Domažlice staly v průběhu června a července dějištěm sochařského sympozia, multižánrového festivalu Hudba pod hradem, Bohemia JazzFestu, mezinárodních letních hudebních kurzů a několika koncertů v rámci cyklů Hudba na náměstí, Hudba v kostele, Hudba v Rajské zahradě, Hudba v alejích a Koncerty v letním kině, vytvoří stěžejní část kulturní nabídky v měsíci srpnu Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť.

V České republice patří „chodské“ k nejstarším a největším národopisným slavnostem, jimž vyjadřují respekt nejen návštěvníci z ČR, ale i z dalekých zemí. V každém roce přivítají pořadatelé na několika scénách na šest stovek účinkujících – sólistů a členů národopisných souborů z naší země i ze zahraničí.

Mimořádnou událostí letošního ročníku bude samotné zahájení, které bude spojeno se slavnostním odhalením Pomníku bitvy u Domažlic na Baldově (návrší, kde se odehrála husitská bitva r. 1431) a proběhne na tomto místě 14.8. od 17:00. Mezi témata, která protknou některé pořady v hlavní programové nabídce patří například 90 let od úmrtí J.Š.Baara, 60 let Konrádyho dudácké muziky či 60 let společného zpívání sester Kuželkových.

Páteční program bude patřit u brány na náměstí Ozvěnám folkloru, kde se představí kapely, které jsou folklorem inspirovány (Cimbál Classic, Mariachi Esquelas, United Flavour). Sobota a neděle pak nabídne více než 50 sólových i komponovaných pořadů na několika scénách, mimo jiné i v rámci nejmladší „Jarmareční scény“, která doplní velký staročeský jarmark v centru města.

V pořadech se představí všechny významné chodské soubory, nebudou chybět vystoupení Chodského souboru Mrákov, Národopisného souboru Postřekov, Konrádyho dudácké muziky, Domažlické dudácké muziky a mnoha dalších, doplněná o vystoupení sólistů z Chodska i jiných folklorních oblastí ČR i ze zahraničí. Svůj folklor zde letos představí Anglie, Tchai-wan, Turecko a Německo. Podrobný program Chodských slavností je uveden na stránkách www.chodskeslavnosti.cz.

Přijměte pozvání na tradičně největší společenskou akci Domažlic. Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť si za více než půlstoletí společného života vydobyly mimořádnou pozornost a uznání všech, kteří mají vztah k folkloru a kultuře. Svědčí o tom každoroční návštěva desetitisíců hostů zblízka i daleka. Důležitou informací pro všechny návštěvníky je také skutečnost, že i v letošním roce je vstup na všechny pořady zdarma.

Domažlice jsou centrem národopisné oblasti Chodsko, v níž je doposud živě udržována tradice lidové dudácké hudby, tanců, zvyků a obyčejů. Jsou jedním z nejstarších folkloristických festivalů v České republice, pořádaný již od roku 1955. V současné době se festival koná vždy první víkend po 10. srpnu a již tradičně je spojován s domažlickou Vavřineckou poutí.

Důležitými událostmi v rámci Chodských slavností jsou i slavné mše svaté na Veselé hoře – Vavřinečku, které jsou slouženy pod širým nebem v sobotu i v neděli od 10.00 hodin.

Celý projekt je finančně podpořen městem Domažlice, Ministerstvem kultury ČR, Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism, Plzeňským krajem a společností EHMK2015. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, dalšími mediálními partnery jsou Český rozhlas Plzeň, Rádio Proglas, Rádio Blaník, Televize NOE a Domažlický Deník.

Bližší informace:

Městské kulturní středisko v Domažlicích

Mgr. Kamil Jindřich, ředitel

tel. 602105592

jindrich@idomazlice.cz

www.chodskeslavnosti.cz

nám. Míru 51

Označeno pod:

Back to top