Czech Space Conference/Competition 2015 Praha

CSO se svými partnery zorganizovala konferenci a soutěž pro studenty a mladé profesionály 7.7.2015 Czech Space Conference/Competition 2015 Praha, 7. července 2015 – V pátek 3. července 2015 zorganizovala CSO se svými partnery, Fakultou elektrotechnickou (FEL) ČVUT, mezinárodní organizací SGAC a českými společnostmi Gisat a Serenum, konferenci a soutěž určené pro mladé zájemce o kosmonautiku. V rámci konference Czech Space Day, jejíž první ročník se uskutečnil na půdě FEL ČVUT, diskutovali studenti a mladí profesionálové o svých aktivitách a zkušenostech v kosmonautice a měli také možnost seznámit se s aktuálními příležitostmi pro zapojení do této oblasti. Akce se zúčastnilo celkem 68 středoškolských a vysokoškolských studentů, mladých profesionálů a zástupců vysokých škol, ústavů Akademie věd České republiky a soukromých společností. První část konference tvořily prezentace soutěžních článků, ve druhé byly představeny konkrétní příležitosti pro zapojení do kosmonautiky v rámci českých organizací a závěr konference se zaměřoval na mezinárodní příležitosti a zkušenosti českých studentů ze zahraničí. Do soutěže Czech Space Competition, kterou CSO organizovala společně s SGAC a českými společnostmi Gisat a Serenum, se přihlásilo celkem 8 studentů ve věku od 18 do 26 let. V prvním kole měli soutěžící za úkol napsat odborný článek na téma související s kosmonautikou a ve druhém jej poté v průběhu konference prezentovat. Vítězem se stal Marek Novák, student bakalářského studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT, se svým výzkumem zaměřeným na nový způsob získávání energie pomocí inovativních typů senzorů. Díky tomuto vítězství se může těšit z toho, že se letos v říjnu podívá do Jeruzaléma na 66th International Astronautical Congress a 14th Space Generation Congress, kde bude mít příležitost výsledky svého výzkumu prezentovat. „Jsem rád, že se konferenci i soutěž podařilo uskutečnit. Realizaci obou dvou aktivit jsem plánoval již delší dobu, ale až nyní, díky našim partnerům z FEL ČVUT, SGAC, Gisat a Serenum, se vše podařilo. Patří jim proto velký dík,“ říká Michal Kuneš, organizátor konference i soutěže. „Cílem konference a soutěže bylo dát dohromady české studenty a mladé profesionály se zájmem o kosmonautiku a motivovat je v zapojení do této oblasti. Byl bych ale nerad, kdyby tohle všechno s konferencí a soutěží skončilo. Naopak, tohle má být pouze začátek. Dlouhodobým cílem je vytvořit jakousi síť propojující mladé lidi se zájmem o kosmonautiku, která by jim umožňovala navzájem komunikovat, spolupracovat na nejrůznějších projektech a dalších aktivitách, pravidelně je informovat o tuzemských i zahraničních příležitostech a jednou za čas se sejít,” naznačuje další kroky Michal Kuneš. Poznámky pro editory Česká kosmická kancelář (CSO) je nezisková organizace, která se již od svého vzniku v roce 2003 snaží o rozvoj kosmonautiky v České republice. Jejím hlavním cílem je zajistit co největší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných, vývojových a průmyslových pracovišť do mezinárodních kosmických projektů. CSO nabízí odborné informační a konzultační služby pro orgány státní správy a veřejná i soukromá výzkumná a průmyslová pracoviště, školení o pravidlech fungování Evropské kosmické agentury a příležitostech v evropském kosmickém programu. Činnost CSO rovněž zahrnuje poradenství při hledání projektových příležitostí, navazování kontaktů se zahraničními partnery a s přípravou a administrací projektových návrhů. Každým rokem také umožňuje českým pracovištím propagaci na Mezinárodním astronautickém kongresu IAC. V neposlední řadě provádí vzdělávací a osvětové akce pro školy, univerzity i širokou veřejnost a podporuje studentské projekty. Internetové stránky: www.czechspace.cz

Označeno pod: ,

Back to top