Dětský urgentní příjem ve FN Motol zdobí motivy Prahy .

Dětský urgentní příjem ve FN Motol zdobí motivy Prahy .

Vysoce specializované oddělení, kam děti přivážejí v ohrožení života, si vyžádalo zcela jiné pojetí a přístup. Výtvarník Libor Škrlík ve spolupráci s Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové vytvořil nástěnné malby s obrázky Petřína, Orloje Vltavy nebo pražského letiště. Herečka Zdeňka Žádníková je doplnila o krátké básně. Nadační fond Zdeňky Žádníkové se dlouhodobě věnuje výzdobám ve zdravotnických zařízeních po celé České republice s cílem zmírnit pacientům stres a zpříjemnit jim pobyt v nemocničním prostředí.
Zdravotníkům velmi záleželo na originální a neokoukané výzdobě, která bude typická pouze pro jejich oddělení. Kromě toho musel výtvarník Libor Škrlík řešit řadu technických problémů – členitost boxů, jejich absolutní prosklenost a tím omezené množství pohledových ploch, pravidelnou údržbu dezinfekčními prostředky apod. Motivy Prahy vzešly ze schůzky se zaměstnanci oddělení. V první fázi „Motolské epopeje“ vznikly malby Petřína, Vltavy, letiště a Pražského orloje. Snažili jsme se vytvořit nové věci, které osloví co nejširší spektrum dětských pacientů a umožní v případě potřeby vzájemnou komunikaci mezi nimi a zdravotníky.

Originály maleb byly navíc doplněny krátkými vtipnými básničkami, které pro tuto příležitost složila zakladatelka Nadačního fondu Zdeňka Žádníková.

Zároveň vznikla herna na pediatrickém oddělení nefrologie s deskovou malbou o rozměrech 3,5 metru na 1 metr. Motivem je vodní kartotéka se zaměřením na hledání různých písmenek. Malba je tvořena vyfrézovanými okrasnými drážkami a některé figury jsou vyřezány pro dojem plastičnosti. Písmenka jsou vyřezána laserem, ostatní motivy ručně.
Nadační fond Zdeňky Žádníkové (NFZŽ) vznikl s cílem rozveselit a zpříjemnit prostředí zdravotnických zařízení po celé České republice. Proměny se dočkalo nespočet dětských ambulancí, nemocnic, čekáren, dětských JIPek, lůžkových oddělení i azylových domů a stranou nezůstala ani zařízení pro dospělé -nemocnice, LDN a domovy pro seniory.

Označeno pod: ,

Back to top