Dne 28.05.2020 byla slavnostně otevřena GALERIE ALBÍNA GORBÍNA v Praze .

Dne 28.05.2020 byla slavnostně otevřena GALERIE ALBÍNA GORBÍNA v Praze .

Dne 28.05.2020 byla slavnostně otevřena GALERIE ALBÍNA GORBÍNA v Praze .

Životopis

O umělci
Albina je moderní malířka, její umělecká cesta začala v dětství. Už tehdy si všimla krásy našeho světa a postupem času se tato kvalita jen prohloubila. Touha zvěčnit tuto krásu a sdílet ji se svým okolím se promítla do obrazů plné pocitů. Odložil na plátno, emoce byly stále silnější, řemeslo rafinovanější. A tak se dětská záliba zformovala v něco většího než prosté zobrazení reality. Albina hledá a nalézá inspiraci v životě samotném, v jeho protikladech a nestálostech. Malířovo plátno okouzlí každého z nás svou energií a emocionálním působením. Je to příběh umělcova života; jsou to získané zkušenosti; je to pocit; je to nestálost života, vyjádřená na plátně. V nich najdeme život, který se ozývá v každém z nás.

Umělecký směr
Umělecký styl obrazů může být deskrbován jako expresionistický romantismus s prvky abstrakce pod vlivem orfismu. Předmět přírody nalezený na obrázcích není náhoda. Život je neustálá změna období a nekonečná řada událostí. Příroda v tomto kontextu představuje metaforický symbol nestability. Převládající zastoupení mraků na plátnech nejpřesněji charakterizuje umělecké směřování autora a promlouvá k osobnosti samotné umělkyně. Mraky zde symbolizují všechny vlastní pocity – vzdušné a vlněné, téměř neviditelné nebo bouřlivé. Díky barevné paletě si umělec hraje s atmosférou plátna, aniž by se ale bál vyjádřit své vlastní pocity.

artist@albinagorbina.com

Adresa Galerie: Česká republika, 130 00, Štítného 105/6 Praha 3, Žižkov

www.albinagorbina.com http://www.albinagorbina.com