Elektronická publikace Kabinetu pro studium českého divadla IDU

Historický repertoár Stavovského divadla 1815–1826 k nahlédnutí i pro studium

Kabinet pro studium českého divadla ID zpřístupnil první část historického repertoáru

Stavovského divadla. Autoři Pavel Petráněk a Jitka Ludvová zpracovali období 16. 7. 1815 – 31. 12. 1826. Soupis je součástí publikační řady Studie a dokumenty k dějinám divadla, která je součástí elektronické České divadelní encyklopedie.

Sestavení přehledu představení ve Stavovském divadle od jeho založení v roce 1783 do nové doby je úkolem značného rozsahu. Obtížná dostupnost pramenů v předchozích desetiletích a malý zájem o scénu se stoletým cizojazyčným provozem způsobily, že splnění této badatelské povinnosti se stále odkládalo. Po dalekosáhlém elektronickém zpřístupnění fondů v domácích i zahraničních institucích, s možností mezinárodní spolupráce, se pro toto téma otevřela reálná perspektiva. V Kabinetu pro studium českého divadla byl zpracován pilotní projekt přehledu denního repertoáru, jehož první část, období 1815–1826, je zde představena. Jde o dlouhodobý výzkumný záměr, k jehož výsledkům bude třeba se neustále vracet, i s pomocí odborné veřejnosti jiných specializací.

Studie a dokumenty k dějinám divadla

Historický repertoár Stavovského divadla Období 16. 7. 1815 – 31. 12. 1826

Pro Kabinet pro studium českého divadla zpracovali Pavel Petráněk (autor soupisů) a Jitka Ludvová (redakce)

Obsah: Soupis představení Stavovského divadla jako úkol … 1 Pilotní pracovní verze soupisu … 6 Čtení repertoárové tabulky … 8

Použité prameny a literatura … 10 Zkratky … 14

Předložený text vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Institut umění – Divadelní ústav (DKRVO 2015, MK000023205).

Fotografie Stavovského divadla před rokem 1882, před vybudováním zděných a litinových požárních ochozů Soubor lze stáhnout na webových stránkách encyklopedie.

Adéla Vondráková  – Divadelní ústav T +420 224 809 196

adela.vondrakova@divadlo.cz

www.idu.cz

Označeno pod:

Back to top