EXPORTNÍ CENA DHL UNICREDIT OCENÍ ČESKÉ ÚSPĚCHY V JIHOVÝCHODNÍ ASII

EXPORTNÍ CENA DHL UNICREDIT OCENÍ ČESKÉ ÚSPĚCHY V JIHOVÝCHODNÍ ASII

Žofín Garden, 11. května 2016 – Dnešním dnem byl zahájen 19. ročník soutěže Exportní cena DHL UniCredit, která podporuje a oceňuje úspěchy českých exportérů. Soutěž založená společností DHL Express i letos hledá nejlepší exportéry v kategoriích Malá společnost, Středně velká společnost, Globální exportér nebo Exportér teritoria. V poslední zmiňované kategorii se aktuální ročník zaměří na země ASEANu, tedy jihovýchodní Asie. Soutěž opět probíhá pod záštitou vládní agentury CzechTrade, která vyhlásí vítěze dalších dvou kategorií.

„Pozitivní vývoj na poli českého exportu, který pozorujeme v posledních letech, potvrzuje sílu a odhodlání české ekonomiky prosadit se v dnešní době. Je nám ctí, že jsme se soutěží Exportní cena DHL UniCredit již tolik let u toho a můžeme se podílet na podpoře těch, kteří mají na tento rozvoj největší vliv. DHL Express letos oslaví 30 let fungování na českém trhu. I prostřednictvím našich služeb jsme pomohli řadě společností prorazit na zahraničních trzích a doufám, že v tom budeme úspěšně pokračovat i nadále,“ říká Luděk Drnec, obchodní ředitel společnosti DHL Express CZ a CEU, která soutěž založila.

Ocenění v soutěži získají vítězové v kategoriích Malá společnost (firmy do 50 zaměstnanců) a Středně velká společnost (firmy do 250 zaměstnanců) a udělena bude také cena poroty pro Globálního exportéra, která hodnotí nárůst počtu států, do kterých společnost v posledních dvou letech exportovala.

„Letošní Exportní cena DHL UniCredit míří do jihovýchodní Asie. Indonésie, Filipíny, Vietnam, Malajsie či Myanmar jsou zatím českými exportéry nepříliš prozkoumané trhy. Loni na ně směřovalo necelých 23 miliard, což je jen 0,6 procenta vývozu. Ve chvíli, kdy jsou velké čínské a ruské trhy v problémech, však tyto trhy skrývají pro české vývozce obrovský potenciál. Právě na východě mohou totiž čeští výrobci plně zúročit své zkušenosti ze západních trhů. Namísto subdodavatelských rolí běžných na vyspělých trzích se tak stávají hlavními dodavateli rozsáhlých investičních celků,“ hodnotí situaci Jiří Flégl, manažer strukturovaného exportního financování UniCredit Bank.

„V řadě oborů lze ve světě v letošním roce i nadále očekávat růst. Jsou ale odvětví, kde se růst očekává s velkou dávkou opatrnosti, jako je například výroba oceli nebo výroba energií,“ říká Martin Růžička, Country Manager úvěrové pojišťovny Coface Czech, která je současně také odborným garantem soutěže.

Kategorie Exportér teritoria se vyhlašuje každoročně, a to vždy pro jiný světový region. Letos bude vyhlášen nejúspěšnější exportér do zemí, které jsou členy Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), jež tvoří Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam.

„Jsem rád, že byly pro kategorii Exportér teritoria v letošním roce vybrány země ASEANu. Agentura CzechTrade v mnoha zemích této oblasti dlouhodobě působí (Indonésie, Thajsko, Vietnam) a v Singapuru otevřela začátkem tohoto roku novou zahraniční kancelář. Pracovníci agentury tak jsou připraveni firmám efektivně pomoci při jejich pronikání na tyto vzdálené trhy, “ komentuje kategorii Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Dvě ze soutěžních kategorií budou opět vyhlášeny pod patronací agentury CzechTrade, která ocení svého nejúspěšnějšího klienta a nejzajímavější exportní příběh. „Stejně jako v loňském roce chceme i letos hlavně díky druhé zmíněné kategorii inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy,“ dodává Doležal.

„Jako pořadatelka Exportní ceny si uvědomuji zodpovědnost, která nám byla předána. Uvědomujeme si, že český export se velkou mírou podílí na růstu ekonomiky a prosperity naší země. Proto je pro nás důležité vytvořit pro účastníky Exportní ceny výjimečné a atraktivní podmínky, které jim pomohou při rozvoji jejich podnikání. Exportní cena nejenom oceňuje firmy, ale také jim dává příležitost se podívat na své podnikání z nadhledu. Důležité informace předáváme na společensko-odborných klubových setkání. Účastnící získávají zdarma přístup do registru exportérů, řadu benefitů od partnerů projektu a v neposlední řadě možnost zviditelnění svojí značky a služeb. Naší cíl je budovat hrdé Česko a poukazovat na úspěch českých firem ve světě,“ říká Helena Kohoutová, pořadatelka Exportní ceny DHL UniCredit.

Kritéria soutěže:

Do Exportní ceny DHL UniCredit se mohou přihlásit vývozci, kteří splňují níže uvedené podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2014 a rok 2015) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži.

Soutěžní kategorie:

* Malá společnost – kategorie je určena pro malé firmy s maximálním počtem 50 zaměstnanců a s obratem do 300 milionů korun. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %, objem exportu v roce 2014 musel být minimálně 100 tisíc korun. Další podmínkou je vznik společnosti před 1. lednem 2014.

* Středně velká společnost – kategorie je určena pro středně velké firmy s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %, objem exportu musel v roce 2014 činit minimálně 100 tisíc korun a datum vzniku společnosti musí předcházet 1. lednu 2014.

* Cena poroty – Globální exportér – v této kategorii je oceněn nejúspěšnější exportér mezi malými a středními společnostmi, u kterého podíl zahraničního vlastníka nepřesáhl 49 %. Hodnotí zejména nárůst exportních destinací v posledních dvou hodnocených letech. Objem exportu do každého uvedeného státu musel v letech 2014 a 2015 činit minimálně 100 tisíc korun. Za stát se pro tyto účely považuje členský stát Organizace spojených národů.

* Exportér teritoria – v této kategorii je oceněn nejúspěšnější exportér mezi malými a středními společnostmi, a to podle průměrné složené míry růstu CAGR (Compoud Annual Growth Rate) zjišťované za poslední tři roky. Výsledná hodnota ukazatele vypovídá o tom, jakou má export do daného teritoria dynamiku růstu. Pro letošní rok byl zvolen region ASEANu (Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam).

* Nejúspěšnější klient CzechTrade – kategorie je určena pro klienty agentury CzechTrade, kteří za poslední rok deklarovali více než jeden úspěšný exportní případ podpořeného vývozu. Hodnotí se celkový objem realizovaného obchodu.

* Exportní příběh roku – kategorie je určena pro klienty agentury CzechTrade. Její konzultanti vybírají klienta s nejzajímavějším příběhem uskutečněného exportu, který může inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy.

Více informací o soutěži naleznete na www.exportnicena.cz.

Dalšími partnery letošního 19. ročníku Exportní ceny DHL UniCredit jsou:

NSG Morison

Palatinum

Kompass

Mediarex

BH Securities

Blue Holiday

Volvo

Dilmah

Zátiší Group

Vinařství Maláník – Osička

Spolupráce na projektu s AMSP ČR, ICC Czech Republic a CGBC

DHL – Logistická společnost pro celý svět

DHL je přední světová značka v logistice. Rodina divizí DHL nabízí bezkonkurenční portfolio logistických služeb od vnitrostátní a mezinárodní balíkové přepravy, online zajišťované přepravy a řešení pro internetové obchody, přes pozemní, leteckou a námořní přepravu, až po řízení průmyslových dodavatelských řetězců. Díky více než 340 000 zaměstnanců ve více než 220 zemích a územích po celém světě spojuje lidi a podniky bezpečným a spolehlivým způsobem a napomáhá volnému běhu globálního obchodu. Díky specializovaným řešením pro růstové trhy a odvětví, včetně technologií, biologických věd a zdravotní péče, energetického, automobilového průmyslu či maloobchodu, prokázané angažovanosti ve společenské odpovědnosti a nepřekonané přítomnosti na rozvíjejících se trzích lze DHL bezesporu prohlásit za „Logistickou společnost pro celý svět“.

DHL je součástí skupiny Deutsche Post DHL Group. V roce 2015 skupina vygenerovala tržby přes 59 miliard EUR.

UniCredit Bank

UniCredit Bank Czech Republic a.s. zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu 2007. Vznikla integrací dvou dosud samostatně působících úspěšných bankovních domů HVB Bank a Živnostenské banky.

UniCredit Bank Czech Republic a.s. je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro firemní zákazníky i privátní klientelu. Je jednou z nejsilnějších bank na trhu v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného financování Corporate Finance a exportního financování. Mimořádně silnou pozici si banka rovněž vybudovala v oblasti akvizičního financování a také se řadí na první příčku ve financování komerčních nemovitostí. Zákazníci UniCredit Bank mají, mimo jiné, možnost využívat nabídku služeb pro financování projektů ze strukturálních fondů EU nabízených prostřednictvím Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank. UniCredit Bank je součástí skupiny UniCredit, která působí ve 22 zemích Evropy.

CzechTrade

Agentura CzechTrade byla založena 1. května 1997 z rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu jako příspěvková organizace na podporu obchodu. Je národní proexportní organizací s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. Od svého založení se agentura profiluje jako stabilní partner českých exportérů, který dnes podnikatelům nabízí 19 let zkušeností na zahraničních trzích. CzechTrade poskytuje exportérům informační a asistenční služby, které zajišťují konzultanti v České republice i profesionálové v zahraničí prostřednictvím sítě 46 zahraničních kanceláří na 5 kontinentech. Výsledkem je komplexní exportní podpora, která se snaží být maximálně rychlou a především snadno dostupnou českým firmám.

Coface Czech

Skupina Coface, světový leader v pojištění pohledávek, poskytuje společnostem po celém světě řešení pro řízení rizik spojených s neplacením tuzemských a exportních pohledávek. V roce 2015 pracovalo ve skupině 4500 zaměstnanců a vykázala konsolidovaný obrat 1.49 miliardy Eur. Coface má zastoupení v 99 zemích a zabezpečuje transakce pro více než 40 000 společností. Každé čtvrtletí zveřejňuje Coface své hodnocení rizik ve 160 zemích, které je založeno na jedinečných znalostech platební morálky a odborných znalostech svých 340 upisovatelů rizik. Ve Francii Coface poskytuje veřejnoprávní exportní záruky z pověření francouzského státu. Coface má v České republice 3 hlavní obchodní linie: pojištěí pohledávek, kreditní informace a služby inkasa (tj. vymáhání pohledávek zejména využíváno exportéry). Od června 2014 jsou akcie společnosti kótovány na Euronextu. Externí rating Coface je dle Fitch: AA- (stabilní výhled) a Moody´s: A2 (stabilní výhled).

DHL Express (Czech Republic), s.r.o. Agentura Helas s.r.o.

Tomáš Zdražil Petra Křapová

e-mail: tomas.zdrazil@dhl.com email: helas@helas.org

Označeno pod: ,

Back to top