Fairtrade slaví v Česku 10 let, podle nejnovějšího výzkumu o něm slyšelo 52 procent lidí

Fairtrade slaví v Česku 10 let, podle nejnovějšího výzkumu o něm slyšelo 52 procent lidí

Praha 26. srpna 2014 – S pojmem fair trade (spravedlivý obchod) se podle nejnovějšího výzkumu setkalo již 52 % lidí v České republice, což je o 13 procentních bodů víc než v roce 2011. Obraty z prodeje fairtradových výrobků rostou každoročně o desítky milionů. Právě letos v srpnu slaví organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která rozšiřuje výrobky spravedlivého obchodu do obchodních sítí, desáté výročí svého založení.

Povědomí o fair trade se mezi obyvateli České republiky rychle zvyšuje. Podle aktuálních výsledků reprezentativního výzkumu, který v roce 2014 provedl Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) na vzorku 1.327 obyvatel ČR, zná pojem fair trade 52 % lidí. V roce 2011, kdy proběhlo podobně koncipované šetření, přitom mělo povědomí o fair trade 39 % obyvatel, tedy o 13 procentních bodů méně. Samotnou známku FAIRTRADE, která je dokladem toho, že byl produkt vyroben v souladu s etickými standardy, zná 26 % respondentů, což je o 5 procentních bodů více než v roce 2011, kdy byl výzkum proveden poprvé.

Kromě samotného povědomí je rovněž důležité, v jaké míře se lidé s principy fair trade ztotožňují. V tomto ohledu je významné, že tři pětinydotázaných jsou přesvědčeny o tom, že svými nákupy mohou pomoci výrobcům z rozvojových zemí. Jiří Remr, vedoucí výzkumu, k výsledkům dodává: „Fairtradové výrobky stále více kupují i ostatní spotřebitelé, neboť zapadají do současného trendu, kdy se lidé ve zvýšené míře zajímají o kvalitu a původ potravin. Z výsledků plyne, že 66 % respondentů zajímá, odkud pocházejí výrobky, které si kupují. A to je o 8 procentních bodů víc než v roce 2011.“ K tomuto nárůstu přispívá také veřejná diskuse o původu potravin, kdy řada lidí dá přednost právě fairtradovým výrobkům, u kterých vědí, odkud pocházejí a za jakých podmínek byly vyrobeny.

Podle výzkumu má zájem o nákup fairtradových výrobků 34 % respondentů. Ukazuje se, že typickými zákazníky, kteří alespoň občas kupují fairtradové výrobky, jsou ženy, lidé s maturitou a zejména pak vysokoškoláci. Mezi zákazníky lze také najít nadprůměrně vysoký podíl lidí, kteří přispívají na dobročinné účely.

Ještě rychleji se zvyšují obraty z prodeje fairtradových výrobků. V roce 2005 za ně lidé v Česku utratili 3 miliony, zatímco v roce2013 rekordních 174 milionů korun, to je 58 krát více než v roce 2005.„Významným momentem pro rozvoj fair trade u nás byla proměna struktury trhu s fairtradovými výrobky. Fair trade, který byl původně doménou specializovaných obchodů s biopotravinami a zdravou výživou, se postupně dostává do supermarketů a kavárenských řetězců, např. Kaufland, DM Drogerie, Marks&Spencer, Starbucks nebo Tchibo,“ uvádí ředitelka Fairtrade ČS Hana Chorváthová.

Fairtradovým výrobkem číslo jedna je u nás káva. Té jsme v loni nakoupili 142 tun v hodnotě 100 milionů korun, což odpovídá 14 milionům vypitých šálků fairtradové kávy. Za takovým úspěchem kávy stojí především společnosti Tchibo a Starbucks, ale i tři české pražírny kávy se známkou Fairtrade – Mamacoffee, Volkafé a Fair&Bio.

K dalším nejoblíbenějším fairtradovým produktům u nás patří výrobky z bavlny, kakao, čokoláda a čaj. V západoevropských zemích tvoří velký podíl na prodeji banány a řezané květiny se známkou Fairtrade. U nás jsou tyto produkty zatím nedostupné.

KONTAKT:

Veronika Bačová

tel. +420 737 266 685

veronika.bacova@fairtrade-cesko.cz

DALŠÍ INFORMACE:

10 let Fairtrade Česko a Slovensko

Před deseti lety se spojily tři nevládní organizace dovážející fairtradové výrobky z rozvojových zemí. Vznikla Asociace pro fair trade, dnes Fairtrade Česko a Slovensko. O spravedlivém obchodu, fair trade, se u nás ale začalo mluvit už začátkem 90. let. Tehdy se k nám organizace Jeden svět dovezla první rukodělné výrobky z latinské Ameriky, které byly vyrobené v rámci fair trade. V roce 2004 dovážejí Ekumenická akademie a Společnost pro fair trade (dnes NaZemi) první fairtradové potraviny. Postupný rozvoj trhu s fairtradovými produkty vedl v roce 2004 tyto tři organizace k založení Asociace pro fair trade, platformy pro podporu spravedlivého obchodu v České republice.

V roce 2009 se stala Asociace součástí mezinárodní organizace Fairtrade International, která zaštiťuje systém, certifikaci a známku Fairtrade. Následně mění svůj název na Fairtrade Česká republika a na počátku roku 2014 rozšiřuje svou působnosti i na Slovensko. Stává se z ní Fairtrade Česko a Slovensko.

Co je fair trade

Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z tzv. rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. fairtradové prémie, která je investována do projektů místního rozvoje.

Fairtradový výrobek lze poznat například podle označení ochrannou známkou FAIRTRADE®na obalu.

Fairtrade

Fairtrade je systém standardů, který definuje mezinárodní organizace Fairtrade International. Nezávislá společnost FLO-CERT uděluje produktům certifikaci na základě těchto standardů. Certifikované výrobky mají na obale ochrannou známku FAIRTRADE®.

Fairtrade Česko a Slovenskozastupuje Fairtrade International v ČR a na Slovensku, zabývá se marketingovou podporou certifikační známky FAIRTRADE®, podporou prodeje fairtradových výrobků a monitoruje český a slovenský trh s fairtradovými produkty.

Fairtrade Česko a Slovensko

Vinohradská 1246/55

120 00 Praha 2

info@fairtrade-cesko.cz

www.fairtrade-cesko-slovensko.cz

INESAN

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru společenských věd založený v ČR. Institut je výzkumnou organizací dle zákona č. 130/2002 Sb. Cílem Institutu je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností.

Prezentovaná zjištění jsou součástí výstupů projektu CZ.2.01.2014.221.011 „Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice“ řešeného v rámci samostatné tematické osy výzkumného záměru, která je zaměřena na zkoumání eticky odpovědného chování.

Označeno pod:

Back to top