Famózní hudební zážitek nedělního večera na zámku v Brandýse nad Labem

Famózní hudební zážitek nedělního večera  na zámku v Brandýse nad Labem

Famózní hudební zážitek nedělního večera na zámku v Brandýse nad Labem

V prostorách jednoho z nejvýznamnějších renesančních zámků České republiky, který se vyznačuje nejen skvostnými sgrafity, ale který byl také po staletí svědkem historie Habsburské dynastie, kde své letní dny trávila císařovna Marie Terezie, císař Rudolf II, Zazněly v nedělní letní podvečer tóny Slavnostního zahajovacího koncertu sólistů Mezinárodního hudebního interpretačního kurzu AMEROPA 2014, který je od letošního roku realizován pod zastřešením a v intenzivní odborné spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Praha, klasika. Festival a spolu s ním, i mezinárodní hudební kurzy Jmenovitě 23. ročník Hry na lesní roh Hornclass: www.hornclass.cz

21. ročník Komorní hudby Ameropa: www.ameropa.org 4. ročník Letní orchestrální akademie: www.filarmoniettapraga.cz obdržely záštitu předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha.

Záštitu festivalu udělil také ministr kultury České republiky pan Daniel Herman a hlavní město Praha. Všem patří velké poděkování. Nad festivalovými koncerty, které mají v prostorách zámeckého areálu dlouholetou tradici, převzala záštitu poslankyně Parlamentu České republiky, paní Nina Nováková, která je zároveň místostarostou města Brandýs nad Labem a která věnuje kulturnímu rozvoji Aby se tak rozsáhlý projekt mohl konat, oslovili zástupci festivalu celou řadu subjektů, s žádostí o projektovou podporu celého záměru. Obecně prospěšné společnosti Praha, klasika.., která je hlavním organizátorem festivalu, všem poděkovala za podporu.

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PRAHA KLASIKA má pro letošní rok připraven celý náhrdelník 24 koncertů, které se odehrají v hlavním městě Praze, zde na zámku v Brandýse nad Labem, v Katedrále nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v SEDLCI, v zámeckém areálu v Tloskově, kde má sídlo Centrum sociálních služeb a kde přivítáme také vzácné hosty z Japonské muzikoterapeutické společnosti.

Slavnostní závěrečné koncerty celého festivalu se budou konat v kostele PANNY MARIE SNĚŽNÉ v Praze a také v historicky cenném Chámu sv. Barbory v Kutné Hoře. O aktivitách obecně prospěšné společnosti PRAHA, KLASIKA.. se více dozvíte na internetové adrese www.prague-classics.cz Zde naleznete také informace, jak můžete k rozvoji a kultivaci mladých hudebních talentů Posláním festivalu je přinést široké veřejnosti přehledný výběr toho opravdu nejlepšího a nejzajímavějšího, co se každoročně odehrává v mezinárodních hudebních interpretačních kurzech AMEROPA a HORNCLASS v oblasti sólové a komorní interpretace. Festivalové koncerty výrazného dramaturgického zaměření, se specifikací na sólovou a komorní hru, doplňují orchestrální koncerty v návaznosti na projekt Filarmonietta Zajímavé atraktivní obsazení komorních souborů v roli sólistů vychází z poslání Ameropy – hledat díla výjimečné dramaturgické objevnosti. Sestavování sólových souborů z umělců různých národností vychází z ideje „budování hudebních mostů“, které jsou opravdu nezbořitelné.

V programu koncertu sólistů se představil pan Vadim MAZO, z USA, violista a houslista, který je zakladatelem kurzů AMEROPA, paní Ada Slivanská, houslistka a také výkonná ředitelka kurzů AMEROPA a festivalu PRAHA, klasika.., paní Kateřina Englichová ve hře na harfu, paní Jitka Hosprová, ve hře Sopránový part provedla – Christina Mrázková – Kluge, z Německa. Zahrál pan Eduardo del Rio ROBLES – španělský violoncellista, flétnista, pan Václav Slivanský, hobojista pan Vratislav Vlna. Na klavír hráli paní Aglaia Tarantino z Itálie a pan Václav Mácha z Velké Británie. Sál brandýského zámku tedy opět hostil ušlechtilou společnost, která naplnila příjemně

prožitý hudební večer.

PR PK Zdenka Zemanová rezervace@prague-classics.cz