Francouzská ERMEWA se stává jedinečnou evropskou značkou .

Francouzská ERMEWA se stává jedinečnou evropskou značkou .

Společnost ERMEWA je lídrem evropského trhu se specializací na pronájem železničních vozů a je dceřinou společností francouzských státních drah SNCF. K 1. lednu 2016 dokončila fúzi s dvojící tradičních značek CTC a SGW.

Akvizice služeb v oblasti pronájmu železničních vozů pod křídla jedné evropské prestižní značky ERMEWA umožní firmě i jejím zákazníkům využívat dovednosti a technické odborné znalosti, které obě společnosti získaly za posledních 60 let svého působení na Integrací vozového parku společnosti CTC, vlastnící největší arzenál vagónů na obilí v Evropě, a portfolia společnosti SGW, která se specializuje na přepravu materiálu pro sektor veřejných stavebních prací, získává ERMEWA pro zákazníky novou flotilu vozového parku čítající víc než 45.000 vagónů.

Díky této fúzi se ERMEWA stává jedinečnou obchodní značkou v železniční přepravě v evropském měřítku. V jejím portfoliu najdete víc než 350 typů vozů přizpůsobených nejrůznějším průmyslovým odvětvím: chemickému, plynárenskému, ocelářskému, stavebnímu, dřevařskému, potravinářskému a velké škále produktů převáženým na paletách.

ERMEWA využije i všech certifikací fúzovaných značek, aby zákazníkům poskytovala služby na ještě vyšším standardu bezpečnosti a kvality. Jako subjekt odpovědný za údržbu, aplikuje společnost ERMEWA už od roku 2010 transparentní a strukturovaný systém řízení na údržbu železničních vagónů. V tomto trendu chci i nadále pokračovat při rozvoji portfolia svých služeb.

„„Toto jedinečné seskupení klíčových firem zabývajících se pronájmem vagónů pod značku ERMEWA umožní posílit kvalitu služeb směrem k našim zákazníkům a upevnit naši pozici jako klíčového hráče na evropském trhu.“ komentuje akvizici David Zindo, CEO skupiny Ermewa.

ERMEWA

Ermewa byla založena v roce 1956 a je lídrem evropského trhu při pronájmu železničích vagónů. S kumulovaným obratem více než 250 mil. € (v roce 2015) má Ermewa po fúzi se společnostmi CTC a SGW více než 170 zaměstnanců umístěných v 17 pobočkách po celé Evropě.

ERMEWA GROUP

Skupina Ermewa se specializuje na následující odvětví:

železniční vagóny ERMEWA

kontejnery-cisterny EUROTAINER

malé kontejnery CCR

elektrické a naftové lokomotivy AKIEM

údržba a oprava vagónů v dílnách FERIFOS, SARI, SEGI a ORVAL.

ERMEWA GROUP je od roku 2010 100 % vlastněna společností SNCF Logistics a s má 700 zaměstnanců rozmístěných ve 30 pobočkách po celém světě.

http://www.ermewa-group.com

Isabelle Souverain

e isabelle.souverain@ermewa.com

 

Označeno pod: ,

Back to top