Hrady a zámky

Hrady a zámky

Dnes, v pátek 6. března dopoledne, přišel na výstavu Hrady a zámky objevované opěvované do Jízdárny Pražského hradu 60 000. zájemce; získal za to roční rodinnou vstupenku na všechny památky ve správě NPÚ a knihu Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu. Měřeno počtem návštěvníků dohání výstava Hrady a zámky objevované a opěvované trojici nejpopulárnějších výstavních počinů v novodobé historii Pražského hradu – do neděle 15. března, kdy končí, snad překročí hranici 70 000.

Dosud nejúspěšnější výstavou, kterou Hrad hostil, byla na přelomu let 2009 a 2010 retrospektiva děl Josefa Čapka, na kterou se do Jízdárny Pražského hradu přišlo podívat 77 tisíc lidí. Na výstavy pokladů moskevského Kremlu na přelomu let 2011 a 2012 a na výstavu prací Zdeňka Buriana v roce 2005 přišlo okolo 75 tisíc návštěvníků. Hrady a zámky objevované a opěvované tak bude čtvrtou nejpopulárnější výstavou, která se v reprezentativních prostorách Pražského hradu konala. Končí přitom již v neděli 15. března a autoři o jejím prodloužení neuvažují; poklady, které jsou na výstavě k vidění, je totiž nutné

Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, P. O. BOX 84

Tel: +420 257 010 111, Fax: +420 257 531 678, e-mail: epodatelna@npu.cz , IČO: 75032333

vrátit do jejich rezidencí, kde budou v nové sezoně, tedy již od prvního dubna, respektive od prvního dubnového víkendu, těšit návštěvníky hradů a zámků.

Výstava Hrady a zámky ke konci se blíží kdo nestihne ji do 15. března, ten ať s tím se smíří, že objede jich všech 104!

www.npu.cz/hrady-objevovane/

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů v oblasti záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR a vede jeho soupis. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých věcí, objektů i území kulturními památkami ČR a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. V oblasti výkonu odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jakožto vědecké pracoviště aktuálně pracuje na 29 projektech s příspěvkem z evropských grantů a 36 vědeckých projektech s příspěvkem od institucí České republiky. Věnuje se odborným školením v oblasti památkové péče. Ročně vydá zhruba 50 publikací. Odborné možnosti a znalosti zúročuje také v péči o více než 100 nemovitých kulturních památek, o něž se z pověření státu stará a které zpřístupňuje veřejnosti.

Vedle své role odborné složky v procesu památkové péče Národní památkový ústav spravuje více než sto nemovitých památek – hrady a zámky, významné klášterní areály (Plasy, Kladruby u Stříbra, Sázava, Zlatá Koruna nebo Doksany), památky lidové architektury (Hamousův statek ve Zbečně, skanzeny Zubrnice, Vysočina a Příkazy) i technické památky 19. a 20. století (Důl Michal v Ostravě), z nichž většina je přístupná veřejnosti. Pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o historické zahrady a parky, typické součásti zámeckých i hradních areálů.

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Jana Tichá, tisková mluvčí NPÚ, 257 010 206, 724 511 225, ticha.jana@npu.cz

Aneta Kulhánková – redaktorka