Hudební divadlo Karlín se zapojuje opět do boje proti šikaně !

Hudební divadlo Karlín se zapojuje opět do boje proti šikaně  !

Hudební divadlo Karlín se zapojuje opět do boje proti šikaně !

Publikoval Alžběta I. Voglová

Šikana je celospolečenský problém, projevuje se napříč generacemi, ve všech vrstvách a na všech místech. Je to problém o to horší, že je často špatně identifikovatelný a máme sklony jej přehlížet a bagatelizovat. Přesto šikana rozhodně není normální a je důležité proti ní bojovat. Ideálně na té nejnižší, a přitom nejdůležitější úrovni, u dětí. Že skutečně nejde o problém marginální, o tom svědčí statistiky a průzkumy: šikanu, tedy jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí, zažilo každé třetí až páté dítě v České republice. Více než 40 % škol řeší problém šikany, přitom více než 90 % pedagogů si s ní neví rady. Následky šikany jsou přitom často závažné, především ty psychické a sociální, protože mohou vyústit až v depresivní poruchy, poruchy sebehodnocení a sebedůvěry a dokonce mohou vést u obětí k asociálnímu či disociálnímu jednání nebo k agresi. Z celosvětových výzkumů přitom vyplývá, že šikana má tendenci sílit a medicínsky vykazuje znaky epidemie.

Zapojením se do dlouhodobého projektu Stop šikaně!, zaměřeného na boj s šikanou, je informovat, edukovat i odborně pomoci. Nejúčinnějšími pilíři v aktivním boji proti šikaně jsou například vzdělání, umění a sport. Každý má tak možnost se šikaně vymanit a rozvíjet smysluplně svůj talent. Pracujeme na tom, abychom vedle globálních a národních firem do projektu vtáhli i zákonodárce, lékaře, policii a také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Hudební divadlo Karlín představilo spolupráci „pro dobrou věc“! Hudební divadlo Karlín se letos rozhodlo podpořit právě vznikající Nadační fond Stop šikaně!, jehož hlavní tváří se stává mj. Václav NOID Bárta (sám šikanu zažil), který je zároveň jedním ze zakládajících členů fondu. Tato spolupráce / podpora se nabízí i proto, že jak Stop šikaně!, tak i muzikálová revue Jak se dělá muzikál v nové edici HDK Junior, v níž Václav NOID Bárta studuje jednu z hlavních rolí, mají společnou cílovou skupinu – školní a středoškolskou mládež.

Hudebná divadlo Karlín oslovilo nejen kolegy nově připravovaného divadelního kusu, ale i další osobnosti českého kulturního a sportovního života.

Je to již podruhé co vstupuje HDK do počinu, kterým chce pomoci nadačnímu fondu získat finanční prostředky. Ty budou získány dražbou originálních židlí na Aukro.cz. Byly vytvořeny nebo chcete li výtvarně ztvárněny a pomalovány židle sportovci či umělci zvučných jmen: Jiří Prskavec, Marián Vojtko, Klára Kulhánková, Michal Koštýř, Dominik Hašek, Václav NOID Bárta, Iva Pazderková, Markéta Procházková, Ines Ben Ahmed, Dominika Býmová (mj. Herečka ze seriálu České televize MOST!), Martin Písařík, Antonín Procházka a Lucie Bílá. Dále se ke společnému projektu připojí a vytvoří svá díla mj. Ondřej Gregor Brzobohatý, Vladimír Šmicer, Anna Fialová, Denny Ratajský či Vojtěch Dyk.

„Svou“ židli vytvoří i spoluzakladatel Nadačního fondu Stop šikaně! Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy.

Nedílnou součástí dražených originálních židlí bude i vybrané luxusní víno Vinařství Vajbar, ke každé jedné židli vznikne i originální etiketa láhve, vycházející z designu židle a s podpisem autora židle. V následujících měsících pak bude Vinařství Vajbar v e-shopu a ve vybraných vinotékách a prodejnách vín nabízet vína s reprodukcí původních originálních etiket, výtěžek z tohoto prodeje bude ve prospěch Stop šikaně!

Židle pro vznikající umělecká díla určená k dražbě věnovala za firmu TRUSTAV s.r.o. paní Jana Nováková.

Barvy, štětce apod. věnovala společnost MEFFERT ČR spol. s r.o., jmenovité díky panu Ondřeji Svačinovi.

Partnerem dražby je AUKRO s.r.o.

Zakladateli a hlavními organizátory a podporovateli nadačního fondu Stop šikaně! jsou COT media, Hudební divadlo Karlín (s edicí HDK Junior) a Univerzita Karlova.

Partnery jsou již výše zmiňovaní, ale mj. i Hospodářská Komora České republiky, MŠMT, ZPMV, Amrest, Česká pojišťovna a další, právní služby poskytuje Advokátní kancelář Pavelka & Partners. Autorem loga je Radek Rytina, Beans s.r.o., web, grafika a focení – Petr Janovský.

Zajímejte se i Vy o projevy šikany a zapojte se do dražby.