Hygiena a sanitace – Informace a fakta ze statistik UNICEF

Hygiena a sanitace – Informace a fakta ze statistik UNICEF

Hygiena a sanitace:

* Od roku 1990 získalo nově téměř 1,9 miliardy lidí přístup k hygienickým zařízením.

* Počet lidí, kteří používají koupelny a kryté toalety, vzrostl ze 49% v roce 1990 na 64% na 2011.

* Celosvětově 2,5 miliardy lidí nepoužívá moderní hygienické zařízení ve smyslu čisté tekoucí vody, mýdla či kryté toalety.

* Více 1 miliarda lidí nemá možnost použít krytou toaletu.

* Počet lidí, kteří nemohou používat krytou toaletu, se snižuje ve všech regionech. Výjimku tvoří jen subsaharská Afrika.

* V rozvojových zemích používá hygienické prostředky 57% obyvatel. Nejhůře jsou na tom země z oblasti Subsaharské Afriky a Oceánie.

Průjmové onemocnění:

* Většina patogenů, které způsobují průjmová onemocnění, má jednotný způsob přenosu – z exkrementů se dostanou do půdy či na potraviny, se kterými se dostanou do těla člověka1.

* Celosvětově jsou průjmová onemocnění druhým nejčastějším onemocněním, na které umírají děti do pěti let věku2.

* Průjmová onemocnění každým rokem vezmou více životů než malárie a HIV/AIDS dohromady3.

* Každý den zemře 1600 dětí mladších pěti let na komplikace spojené s průjmovými onemocněními4.

* 72% dětí se s touto nemocí setká v prvních dvou letech věku5.

* Každý rok je na světě zaznamenáno 1,7 miliardy případů dětí předškolního věku, které jsou nakažené touto nemocí6.

* Studie zveřejněná pod názvem The Global Burden of Disease Study upozornila, že 88% úmrtí na průjmová onemocnění lze zabránit důslednější hygienou.

* Existuje celá řada důkazů, že mytí rukou s pomocí mýdla před jídlem a po použití toalety snižuje výskyt průjmových onemocnění o 45%7.

* Od roku 2000 klesl počet dětských úmrtí na průjmová onemocnění ze 1,3 milionu na 0,6 milionu případů ročně8.

Pneumonie a dýchací problémy:

* Celosvětově je pneumonie nejčastější příčinou úmrtí dětí mladších pěti let9.

* Každý den zemře 3000 dětí v předškolním věku na komplikace spojené s pneumonií a dýchacími potížemi10.

* Mytí rukou s pomocí mýdla může snížit výskyt akutních dýchacích infekcí o 23% 11.

Střevní parazité:

* Jedna čtvrtina obyvatel světa žije se střevními parazity v těle. Nákaze přitom může být úspěšně zabráněno pomocí důsledného dodržování hygieny12.

* V současnosti 880 milionů dětí potřebuje akutně léčbu těchto parazitů13.

* Děti ve školním věku tvoří skupinu nejčastějších nositelů těchto střevních parazitů14. Podle odhadů 47% celosvětové populace dětí ve věku mezi 5 a 9 lety trpí střevním parazitem15.

* Je běžné, že jeden pacient může mít až tři různé střevní parazity v těle. Těmto dětem hrozí podvýživa, zpomalení vývoje, mentální retardace16.

Další dopady hygieny na zdraví:

* Pokud si žena myje ruce s pomocí mýdla v době těhotenství, snižuje tak riziko předčasného porodu či potratu o 40-44%. Dokazuje to studie provedená na matkách v Nepálu17.

* Mytí rukou pomáhá ve zmírnění pandemických epidemií typu SARS18 či pandemické chřipky19.

Dopady hygieny na vzdělání dětí:

* Studie ukazují, že osvěta v hygienických návycích snižuje absenci ve školách. Na základních školách v Číně, v Egyptě a v Kolumbii se tak snížil počet chybějících žáků z důvodu průjmových či dýchacích onemocnění až o 50% 20.

* V Egyptě vedlo důsledné mytí rukou na školách k tomu, že o 50% klesl výskyt laboratorně potvrzených případů chřipky21.

Hygienické návky v jednotlivých zemích:

* Studie z 11 zemí potvrdila, že pouze 17% matek si umyje ruce s pomocí mýdla poté, co použije toaletu, 45% matek si myje ruce pouze vodou22.

* Voda není vše. Studie z Velké Británie demonstruje, že použití mýdla zničí 44 – 48% bakterií na lidských rukách, ale pouhá voda zničí jen 8% bakterií fekálního původu23.

* Studie na řeckých školách ukázala, že 52,9% žáků mělo na rukách stopy po použití toalety. Tyto bakterie se také nacházely na 16,7% školních lavic24.

Pro více informací kontaktujte:

Hana Jandová, UNICEF ČR

tel: 724 047 520 e-mail: hjandova@unicef.cz

O UNICEF

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich všestranný rozvoj. Právě voda a hygiena patří mezi základní pilíře pomoci, kterou UNICEF poskytuje dětem v rámci projektu WASH. Věříme totiž, že každé dítě na světě má právo na intimitu a dodržování hygieny, aby tak ochránilo své zdraví před infekčními chorobami.

UNICEF dále zajišťuje dětem zdravotní péči, výživu, základní vzdělání a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější – do rozvojových zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou.