Internet ve státní správě a samosprávě .

Zobrazit příspěvek

Hradec Králové ožil, konference Internet ve státní správě a samosprávě je zpátky ve svém tradičním jarním termínu

V Hradci Králové odstartoval čtyřiadvacátý ročník konference ISSS. Slavnostní zahájení ISSS 2022 proběhlo jako obvykle v zaplněném Velkém sále Kongresového centra Aldis. Významné hosty přivítal moderátor Jan Pokorný a postupně jim předával slovo a diskutoval s nimi o tématech spojených s vizemi nové vlády o digitalizaci české společnosti napříč všemi IT sektory. První zdravici přednesl primátor Statutárního města Hradec Králové Alexandr Hrabálek, který přivítal všechny hosty v pořadatelském městě a popřál jim, aby během konference navázali jak osobní, tak obchodní kontakty. Hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka s krátkou zdravicí zastoupil 1. náměstek Pavel Bulíček. Dále pokračoval Miloš Vystrčil, který vyzdvihl možnost opětovného osobního setkávání bez proticovidových pravidel a také zdůraznil, že je i nadále potřeba pokračovat v podpoře Ukrajiny proti ruské agresi. Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, zhodnotila, jak se digitalizace během posledních 24 let od roku 1998, kdy se poprvé konala konference ISSS, posunula vpřed. Místopředsedkyně Evropské komise a evropská komisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová ve své zdravici akcentovala to, že pro Evropskou unii je digitalizace jednou z priorit. Mluvila například i o českém předsednictví v EU, o celoevropském 5G pokrytí do roku 2030, konkurenceschopnosti EU v oblasti digitalizace a rozvoji eHealthu, který se po pandemii Covid19. Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj vystoupil s proslovem o tom, jak je důležité umět agilně reagovat na rychle se měnící svět, jak je důležité mít dobré digitální zázemí a funkční proti kyberútokům odolné systémy. Druhým proslovem pokračoval Lukáš Kolářík, náměstek ministra vnitra, který hovořil o tom, že český eGovernment udělal v posledních deseti letech velký pokrok – vznikly datové schránky, vznikl Portál občana a došlo k rozvoji elektronické identity, ve které jsme v rámci EU mezi premianty.  „Konference ISSS přišla ve vhodnou dobu, jelikož se jsme se z krize koronavirové přesunuli do další celospolečenské krize. Koronavirus bohužel vystřídala ruská agrese na Ukrajině. Slovo krize je odvozeno od řeckého slova „Krisis“ – a znamená rozhodnutí. Ve slovníku se dočteme, že jde o bod obratu, zásadní moment či situace, ve kterých nastává rozhodující změna. V čínštině se pro slovo krize používá dvou znaků – první znamená „nebezpečí“ a druhý „příležitost“. Čili krizi můžeme vnímat jako příležitost, v případě krize koronavirové a krize ukrajinské můžeme příležitost vidět v modernizaci ICT a zlepšení kyberbezpečnosti. Myslím, že čtyřiadvacátý ročník konference ISSS přinesl všem zúčastněným stranám – vrcholným politikům, úředníkům, samosprávě, a především pak businessu skvělou příležitost, jak se znovu osobně setkat, vyměnit si zkušenosti a v neposlední řadě navázat obchodní partnerství,“ uvedl na slavnostním zahájení výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.

Český zavináč za rok 2022 získal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost V předvečer zahájení dvacátého čtvrtého ročníku konference ISSS byly v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč 2022. Za faktickou i metodickou pomoc při zabezpečení kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci obdržel cenu Český zavináč Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Ocenění předali řediteli NÚKIB generálovi Karlu Řehkovi zástupce generálního partnera České spořitelny Milan Hašek, ředitel Veřejného sektoru a realitních obchodů České spořitelny, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a předseda spolku Český zavináč Tomáš Renčín. Během slavnostního večera dostalo čestné uznání i Ministerstvo dopravy ČR za Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz. Vyhlášení se zúčastnila celá řada významných hostů včetně předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, několika dalších špičkových politiků a zástupců partnerů konference. Do moderované diskuse se zapojili 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, Ivan Bartoš, prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček a výkonná ředitelka Česko.Digital Eva Pavlíková.

Soutěž Český zavináč jednou ročně odměňuje nejlepší projekty nebo činy, které v uplynulém roce významně přispěly k rozvoji digitalizace ve státní správě a místní samosprávě. Výsledky jsou tradičně vyhlašovány na konferenci ISSS v Hradci Králové .

Ministr vnitra Vít Rakušan udělill tradiční Cenu ministra vnitra za dlouhodobý přínos v oblasti digitalizace. Ocenění letos získal Petr Pavlinec, který se jako vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina mimo jiné podílel na vybudování národního kontaktního místa pro eHealth. Spolupracoval také na rozvoji Portálu občana, konkrétně na projektu zpřístupnění zdravotnické dokumentace prostřednictvím tohoto portálu.

„Jako dlouholetý starosta vím, že digitalizace veřejné správy je nutnost. Také ale vím, že bez kvalitních a zapálených úředníků s elektronizací nepohneme. Kraj Vysočina má štěstí, že takového člověka v osobě Petra Pavlince má,“ uvedl Vít Rakušan.

Na konferenci ISSS v Královéhradeckém Kongresovém centru Aldis byly na pondělním galavečeru 16. května 2022 slavnostně vyhlášeny výsledky celostátního kola Zlatého erbu. Zlatý erb je oblíbenou soutěží o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Letos proběhl už 24. ročník, ve kterém v kategorii měst zvítězil Cheb. Za obce se jako první umístila obec Mnetěš z okresu Litoměřice. V celostátním kole soutěže v kategorii nejinovativnější elektronická služba zvítězil Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK. Cenu místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci získal turistický portál Pardubického kraje Vychodni-Cechy.info a turistický portál města Mariánské Lázně. Celkem se soutěže letos účastnilo úctyhodných 422 měst, obcí a dalších subjektů.

Jaroslav Prošek

Označeno pod: ,

Back to top