JÁ <3 POLSKÉ JÍDLO – INFORMAČNÍ KAMPAŇ „I love polské jídlo“

JÁ <3 POLSKÉ JÍDLO – INFORMAČNÍ KAMPAŇ „I love polské jídlo“ to je informační kampaň týkající se bezpečnosti a kvality polských potravin, která je vedena zároveň na

českém i slovenském trhu („I love poľské jedlo“). Informační osvěta vznikla především jako reakce na negativní a ve většině případů klamné zprávy v českých a slovenských médiích, které zpochybňovaly bezpečnost a kvalitu polských potravin. Někteří čeští a slovenští státní úředníci ve svých komentářích snižovali fungování polských státních úřadů, které jsou zodpovědné za potravinovou bezpečnost, a také účinnost kontrolních systémů potravinové bezpečnosti Evropské unie. Cílem této kampaně není propagace, ale pouze informování. Nenabádá k nakupování polských potravin, nehodnotí je jako lepší než ty, které byly vyrobeny v jiných zemích Evropské unie. Tato kampaň pouze přináší informace o bezpečnosti a kvalitě polských potravin. V kampani chceme také informovat české spotřebitele, že vysoký standard bezpečnosti a kvality polských potravin jsme do značné míry získali na základě podpory Evropské unie, díky které bylo zmodernizováno polské zemědělství a potravinářský průmysl. Během kampaně uvádíme skutečnosti, o kterých si myslíme, že nejlépe ilustrují potenciál vývozu polského zemědělsko-potravinářského sektoru. Ve skutečnosti se Polsko nachází v popředí evropských států, které zpracovávají a vyvážejí svoje potraviny. Je to největší vývozce jablek a malin a patří mezi deset největších producentů jahod. Polsko je na 6. místě na světě mezi výrobci sýrů, vyrábí jich zhruba 70 různých druhů. Díky změnám v hospodářství, efektivnímu využití finančních prostředků z Evropské unie a také dodržování striktních standardů potravinové bezpečnosti se polský mlékárenský průmysl stal jedním z nejmodernějších v Evropě. Neustále narůstající export polských potravin, které putují k nejnáročnějším zákazníkům, svědčí o tom, že spotřebitelé oceňují chuť, kvalitu i bezpečnost těchto potravin. Polsku přikládáme bezpečnosti a kvalitě potravin velký význam. Náš státní systém kontoly potravinové bezpečnosti je velmi kladně hodnocený specializovanými instituty Evropské unie. Navzdory neustále vzrůstající produkci (o 7 % v roce 2014 oproti roku 2013)1 polských potravin a jejich exportu na zahraniční trhy, se významně snížil počet závažných nedostatků u našich zemědělských potravin (rozdíl o 25 % v roce 2013 a 2014). Potvrzuje to prestižní žebříček společnosti DuPont, který zobrazuje Globální index potravinové bezpečnosti 1 Údaje se týkají ohlášení v systému RASFF v roce 2013 a 2014, RASFF annual report 2014 (Global Food Security Index 2015), a Polsko patří právě mezi ty země, u kterých navzdory horšímu hodnocení většiny ostatních evropských zemí došlo ke zlepšení. Je důležité zdůraznit, že Polsko obdrželo v tomto hodnocení nejvyšší počet bodů (100 ze 100)2 za projekty, které zlepšují potravinovou bezpečnost. V Polsku narůstá účast producentů ve státních a evropských programech kontoly kvality. Na území Polska se nachází třetí největší obdělávaná plocha ekologického hospodářství. Evropský seznam tradičních a regionálních výrobků v tuto chvíli obsahuje 37 specialit pocházejících z Polska, mimo jiné Rogal Świętomarciński nebo Čechům a Slovákům dobře známý oštěpek. Tato kampaň je založena především na činnosti PR oddělení na sociálních sítích, tisku a také na účasti při různých místních kulinářských akcích. Jejím cílem je umožnit Čechům a Slovákům ochutnávku polských potravin, aby se mohli sami přesvědčit o jejich přednostech. More info: Anna Król-Szostek anna.szostek@thinkbig.com.pl +48 784 989 550 Jakub Koutek koutek@know.cz +420 774 547 902 https://www.facebook.com/polskyjidlo / jedlo/457012314472110?ref=hl https://www.youtube.com/watch?v=D894sHcDuJ4&app=desktop http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobrerano/415236100071064/obsah/410866-beseda-polska-gastronomie 2 W kategorii „kvalita a bezpečnost“ Global Food Security Index 2015 Polsko (75,0 bodů) získalo skoro stejný výsledek jako Česká Republika (75,3 bodů) a mnohem vyšší než Slovensko (66,2 bodu). Detailní informace jsou dostupné na .

Označeno pod: ,

Back to top