JAK LIDÉ PLÁNUJÍ ZMĚNU BYDLENÍ

JAK LIDÉ PLÁNUJÍ ZMĚNU BYDLENÍ – Výsledky výzkumu pro Fórum Zlaté koruny

Více finančních prostředků na změnu bydlení mají naspořeno lidé plánující vlastní bydlení, přesto však částkou vyšší než 250 tis. Kč disponuje pouze třetina z nich.
Většina lidí plánujících nájemní bydlení má naspořeno maximálně 250 tis. Kč.
Ke spoření na bydlení lidé nejčastěji využívají spořících účtů či stavebního spoření.
Většina si na bydlení spoří pravidelně.

O změně bydlení uvažuje 42 % populace, ¾ z nich se plánují přestěhovat do
vlastního bydlení a 21 % do nájmu.

Stěhování do vlastního bydlení plánují nejčastěji mladí lidé ve věku 26 až 35 let,
se SŠ vzděláním a ze sídel nad 100 tis. obyvatel.

Lidé plánující změnu bydlení v současné době nejčastěji bydlí v pronajatém
bytě společně s partnerem či partnerkou a dětmi.

Téměř u třetiny lidí měsíční náklady na bydlení nepřesáhnou hranici 6.000 Kč.
Pro polovinu lidí by bylo únosné navýšení nákladů na bydlení maximálně o 20 %.

Při výběru nového bydlení je nejdůležitějším atributem jeho cenová
dostupnost, lokalita a také velikost domu či bytu.

Téměř dvě třetiny lidí se také shodují, že na nové bydlení nemají dostatek
peněz a dosáhnout na hypotéku je těžké.

Téměř dvě třetiny lidí se také shodují, že na nové bydlení nemají dostatek
peněz a dosáhnout na hypotéku je těžké.

Lidé na bydlení nejčastěji spoří pravidelně v měsíčních intervalech za použití
spořícího účtu či stavebního spoření.

Více finančních prostředků mají naspořeno lidé plánující vlastní bydlení, přesto však částkou
vyšší než 250 tis. Kč disponuje pouze třetina z nich. ¾ lidí plánujících nájemní bydlení mají
naspořeno maximálně 250 tis. Kč.

Pro dofinancování bydlení by lidé nejčastěji zvažovali využití hypotečního úvěru a stavebního
spoření, které zároveň považují za nejvýhodnější. 2/3 lidí se obávají ztráty hodnoty
naspořených peněz.

Nejvíce se obávají poklesu hodnoty úspor lidé s nižším vzděláním.
Jako nejvýhodnější finanční produkt lidé označili stavební
spoření, za výhodné ho považuje 70 % lidí. Hypoteční úvěr
pokládá za výhodný polovina lidí.

Michal Straka
Product & Business Development Director
michal.straka@ipsos.com

Tomáš Macků
Research & Communication Director
tomas.macku@ipsos.com

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 89
zemích. Z Prahy řídí projekty po celém světě, sídlí zde Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre a vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR,
Maďarsko, Rakousko). Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných na výzkumy
značky a komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost a management, kvalitativní výzkum a výzkum veřejného mínění. Je členem
organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly.
Ipsos je dlouhodobým Partnerem Zlaté koruny

www.zlatakoruna.info http://www.zlatakoruna.info

 

 

Označeno pod: ,

Back to top