JAROSLAV HOŘÁNEK – ARDENSKÝ LES

JAROSLAV HOŘÁNEK – ARDENSKÝ LES

JAROSLAV HOŘÁNEK – ARDENSKÝ LES
Výstava potrvá od 25. 6. do 20. 7.2014, otevřeno denně 10 – 12, 13 – 18 mimo pondělí

Čas od času se ve výstavním programu vracíme k osobnostem, které v minulosti spoluvytvářely uměleckou a morální tvář Hollaru. Jaroslav Hořánek během svého života vytvořil množství barevných i nebarevných kreseb, grafických listů i obrazů, v kterých umělec splétá záhadné děje ve složitých labyrintech čar, zavádějících do podivuhodných představ jeho vnitřního světa. Světa skrytých příběhů a významů, světa plného přízraků
a fantazijních tvarů. Výsledným dojmem je svrchovaně výtvarná, emotivně umocněná tvorba, o které prof. František Dvořák napsal: “Organismy, jež spatřujeme na jeho kresbách a tiscích, rozvíjejí se tu před naším zrakem jako pohyb hmoty tvořící svůj kosmos vířících tvarů, redukovaných na základní konstanty objemu, prostoru a světla. Složité sítě připomínající bujení vegetace jsou mu ve své podstatě rezonanční deskou, na níž přenáší pocitový výsledek svého prožívání a vidění reality. V tomto procesu osvojování si prostředků, jimiž se nám svěřuje ze svých objevů, můžeme spatřovat výtvarnou analogii schopnosti personifikovat vlastní síly přírody, s jakou se například setkáváme u Shakespeara, pro kterého se Ardenský les měnil v rejdiště pohádkových mocností…”
Současná výstava Hořánkových, převážně dosud nevystavených děl, připomíná nejen výrazný zjev české grafiky druhé poloviny dvacátého století, ale i nezapomenutelnou jeho osobnost.
Vladimír Suchánek

Jaroslav Hořánek se narodil 5. prosince 1925 v Praze. Studoval v letech 1945-1949 a 1952-1953 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Jakuba Obrovského a Vratislava Nechleby. V roce 1965 se stal členem SČUG Hollar a od roku 1991 členem SVU Mánes.
V letech 1970 až 1987 byl profesorem na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze, kde se věnoval výuce figurální kresby a serigrafie. Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Obrazárny Pražského hradu, Museé de Chateau Malbork, Kunstmuseum Frederikshaven, Exlibris Centrum Sint-Niklaas a v jiných veřejných a soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. Jaroslav Hořánek zemřel v Praze dne 18. ledna 1995.

Doprovodný program:
st 2. 7. 16:30 h – komentovaná prohlídka, výstavou provede prof. František Dvořák
a Ak.mal. Vladimír Suchánek
Další aktuality ohledně dění a doprovodných programů v Galerii Hollar naleznete na našich webových

stránkách: www.hollar.cz
nebo na facebooku:

Galerie Hollar