Kampaň prevence rakoviny odstartovala


Sahám si na ně každý měsíc

Kampaň prevence rakoviny odstartovala

Prsa a varlata jsou jedny z nejfrekventovanějších orgánů, alespoň co se doteků týče.

„Saháme na ně denně, ale saháme správně?“ – na to se ptají studenti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) v Praze, kteří spouštějí kampaň upozorňující na důležitost samovyšetřování v prevenci rakoviny prsou a varlat. Kampaň pořádá nezisková organizace Loono.

Cílem projektu je naučit zejména mladé lidi si správně a pravidelně vyšetřovat pohlavní orgány, a včas tak odhalit případnou rakovinu. Součástí kampaně jsou vzdělávací workshopy, při nichž se na speciálních modelech prsou a varlat učí ženy i muži správné technice samovyšetřování. Kampaň provází neotřelá komunikace – pomocí hashtagu #prsakoule se do konverzace na sociálních sítích může zapojit kdokoli. Oficiální webové stránky kampaně jsou www.prsakoule.cz. Organizaci Loono zaštítila 1. LF UK. „Fakulta s radostí převzala odbornou garanci nad veřejně prospěšným projektem, který díky entuziasmu studentů za více než rok od svého vzniku prokázal svoji užitečnost a životaschopnost. Lékaři Gynekologicko-porodnické kliniky – společného pracoviště 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce – pomohou rozvinout projekt po odborné stránce,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Podle něj to, že mladí lidé už během studií medicíny dělají něco navíc a snaží se propagovat prevenci a zdravý životní styl, může napovědět, že budou jednou dobrými lékaři. „A navíc mladí nejlépe osloví své vrstevníky,“ dodává děkan. Iniciátorkou vzniku Loona je Kateřina Vacková, studentka 6. ročníku 1. LF UK, které před dvěma lety diagnostikovali zhoubný nádor vaječníku. Nyní spouští kampaň, která pomáhá mladým lidem si uvědomit, že se musí o své tělo starat. „Bylo mi 22 let, studovala jsem už čtvrtým rokem medicínu a byla jsem naprosto zdravá. Pak mi ale našli zhoubný nádor. Následovala operace. Moje první. Seděla jsem na posteli a ptala se sama sebe proč, proč já, proč tak mladá, proč teď. Za těch osm hodin jsem si rozmyslela, co od života opravdu chci a co pro to hodlám udělat. A tak vzniklo Loono. Vzniklo, aby pomohlo mladým lidem uvědomit si, že ten správný čas myslet na své zdraví je právě teď,“ vysvětluje Kateřina Vacková. Aby mohlo Loono své plány uskutečnit, pořádá veřejnou sbírku na crowdfundingovém portálu Hithit. Jejím cílem je nejen upozornit na problematiku, která se týká stále mladších lidí, ale také vybrat 157 500 Kč, které budou použity na nákup školících modelů. Rakovinou prsu v ČR ročně onemocní bezmála 7 000 žen. U žen do 35 let jsou to přibližně tři procenta, v kategorii mezi 35–45 lety až 12 procent. „Preventivní vyšetření prsů pohmatem nespadá v současné době do obsahu preventivních prohlídek u žádného lékaře. Samovyšetřování alespoň jednou měsíčně je přitom první možnou cestou ke zjištění závažného onemocnění prsu. Platí to zejména u mladších žen, které věkem nespadají do kategorie zákonného mamografického screeningu (zpravidla od 45 let),“ říká MUDr. Rauš Karel z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce. Rakovina varlat je méně častá – ročně jí v ČR onemocní přibližně 500 mužů.

Organizaci Loono podporuje i Nadace Vodafone. „Aktivity Loona mají široký společenský dopad a mohou měnit životy mladých lidí, proto jsme se rozhodli projekt podpořit. Pokud se podaří danou částku na Hithitu vybrat, bude zdvojnásobena v rámci grantového programu Vpohybu Nadace Vodafone,“ řekla Jana Neupauerová, manažerka grantového programu nadace. Tiskovou zprávu v elektronické verzi a fotografie k využití najdete zde: bit.ly/prsakoule

Máte-li zájem o další informace

kontaktujte Ladu Brůnovou: lada.brunova@loono.cz

Nejbližší vzdělávací workshopy:

* 10. 9., 18 h – workshop ve Viva Ostrava (Horní 55, Ostrava)

* 17. 9., 16–18 h – školení ve Faustově domě (Karlovo nám. 40, Praha 2)

* 18. 9., 11–16 h – školení ve Faustově domě (Karlovo nám. 40, Praha 2)

* 21. 9., 18 h – workshop v Impact HUB Praha (Drtinova 10, Praha 5)

* 30. 9., 13 h – stánek na zahájení akademického roku na 1. LF UK (areál zahrady Psychiatrické kliniky VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2)

* 5. 10., 18 h – workshop v Mostě (Podkrušnohorské gymnázium Most, Čsl. armády 29, Most)

* 7. 10., 17 h – přednáškový večer o rakovině prsu (budova děkanátu 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2)

* 14. 10., 18 h – workshop v Industra Brno (Masná 9, Brno)

* 15. 10. – večírek kampaně Sahám si na ně každý měsíc * Více informací o workshopech se dozvíte na www.prsakoule.cz

* Na vyžádání jezdí skupinka mediků školit i do firem, do škol, na festivaly atd.

O Loono

* Nezisková organizace Loono, z. s., vznikla v květnu roku 2014. V rámci pravidelných workshopů vzdělává v oblasti prevence onkologických onemocnění a spolu s tím pomáhá již nemocným a jejich rodinám.

* Loono má ve svých řadách převážně studenty lékařských fakult. Odbornými garanty jsou lékaři z oborů gynekologie, urologie i praktického lékařství. Záštitu převzala 1. LF UK, kde většina mediků a zdravotních sester z Loono studuje.

* V oblasti prevence rakoviny proškolilo Loono od doby svého založení 2 500 lidí na více než 40 vzdělávacích workshopech a kulturních akcích. Pomohlo či v současné době pomáhá více než 30 rodinám.

* Loono spolupracuje i s dalšími sdruženími a nadačními fondy, například s Aliancí žen s rakovinou prsu, Dialogem Jessenius, Dobrým andělem, Nadačním fondem Petra Koukala a mnoha dalšími.

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

* 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4 500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

* Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

* LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.