Výhercem celostátního kola Zlatého erbu 2024 je Plzeň Na konferenci ISSS 2024 v Hradci Králové výherci celostátního kola Zlatého erbu 2024, soutěže o nejlepší webový portál, převzali během pondělního galavečera 13. května 2024 ocenění. Letos se konal 26. ročník, ve kterém se hodnotilo ve 12 krajích, celkem se hodnotilo 287 obcí, z toho pak 168 obcí s rozšířenou působností. V této kategorii zvítězila Plzeň. V kategorii obcí, které nemají rozšířenou působnost, zvítězil Poděšín. Cenu Jana Savického za nejlepší zvládnutí kritéria povinné informace získala obec Mnetěš. Cena veřejnosti pak putovala do Moravských Budějovic a Líšťan.

V rámci celostátního kola soutěžilo 11 obcí s rozšířenou působností (Bohumín, Chomutov, Jičín, Karlovy Vary, Liberec, Nymburk, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Třebíč, Zlín) a Praha 10. Podruhé mohla přes digitální identitu hlasovat i veřejnost, tentokrát pouze v jednom kole. Pro svá města hlasovalo téměř 700 osob.

Letos soutěž Zlatý erb zaštítil Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a Sdružení místních samospráv ČR, hlavním organizátorem byl spolek Český zavináč, hlavním partnerem byla IT společnost Gordic a hlavními mediálními partnery byly Deník veřejné správy a měsíčník PRO města a obce. Spolupořádala ji firma Triada.

Ročník kyberbezpečnosti

Soutěž Zlatý erb pokračovala v tradici toho, že každý ročník je věnovaný v ICT sféře aktuálnímu a probíranému tématu. Letos se poroty zaměřily na kyberbezpečnost. Další novinkou byla kategorie sociálních sítí, které obce mnohem více než v minulosti využívají k informování a přímé komunikaci s občany.

„Letos jsme značně rozšířili hodnotící metodiku, do které jsme zařadili zcela nový přístup a kritéria. Poprvé jsme hodnotili uveřejňování informací prostřednictvím sociálních sítí. Dále jsme se zaměřili na poskytování informací prostřednictvím webových portálů měst a obcí pro cílovou skupinu „podnikatel“ s cílem ohodnotit, jak města a obce podporují trend snižování administrativní zátěže u podnikatelů a také na využívání identity občana pro přihlašování se do lokálních portálů občana, které města a obce více zavádějí. Poslední novinkou byla prémiová kritéria, která přičítala body v případě, že obec dosáhla určitých hodnot ve vybraných kritériích,“ říká ředitel soutěže Zlatý erb Martin Lukáš.

Vítězové kategorií

V kategorii nejlepší webový portál obce s rozšířenou působností zvítězila Plzeň, druhý byl Liberec a třetí skončily Karlovy Vary. Za obce, které nemají rozšířenou působnost, se jako první umístila obec Poděšín z Kraje Vysočina, druhé bylo město Bystřice ze Středočeského kraje a třetí obec Mnetěš z Ústeckého kraje. Cena veřejnosti pak putovala do Moravských Budějovic a Líšťan. Cenu Jana Savického za nejlepší zvládnutí kritéria povinné informace získala obec Mnetěš.

„Vítězství v soutěži Zlatý erb si velmi vážíme, protože je to největší možné ocenění v oboru a dává nám to motivaci pro další ročníky. Web děláme hlavně pro naše občany a jsme rádi, že je pro ně jednoduché ho používat,“ řekl Jaroslav Dočekal, správce webu obce Poděšín.

Nejlepší webový portál obce s rozšířenou působností 1. Plzeň 2. Liberec 3. Karlovy Vary

Nejlepší webový portál obce, která nemá rozšířenou působnost 1. Poděšín 2. Bystřice 3. Mnetěš

Podrobné hodnocení všech kritérií naleznete na stránkách Zlatého erbu.

Adam Folta, manažer komunikace konference ISSS M: +420 775 911 912, E: folta@isss.cz, www.isss.cz

Hradec Králové je městem eGovernmentu, už po 26. hostí konferenci ISSS

Do Hradce Králové se na konferenci ISSS každoročně sjíždějí vrcholní poltičtí představitelé a zástupci soukromého sektoru, kteří digitalizují českou veřejnou správu. Na letošní konferenci ISSS 2024 si během dvou dnů – 13. a 14. května, mohou hosté poslechnout více než 180 přednášek, které se věnují využití umělé inteligence v úřadech, kyberbezpečnosti nebo 588, také načerpat inspiraci u téměř 50 vystavovatelských firem. Na pondělním zahájení se dostali slovo zástupci obou komor Parlamentu ČR, představitelé a ředitelé státních institucí a ředitelé předních ICT firem.

Konferenci ISSS spolupořádá Kraj Vysočina, spolupracuje s ní Královéhradecký kraj a město Hradec Králové. Generálním partnerem konference ISSS 2024 je Česká spořitelna, hlavními partnery jsou Asseco, CETIN, CISCO, Česká pošta, EVIDEN, ICZ, Microsoft a Vita. Pořádá ji společnost Triada a spolupořádá spolek Český zavináč, který je také pořadatelem mezinárodní konference V4 DIS, v rámci níž se potkávají přední politici ze zemí Visegradské skupiny.

První proslov přednesla primátorka Statutárního města Hradec Králové Pavlína Springerová, která hosty přivítala v pořadatelském městě. Připomněla, že konference je pro pořadatelské město důležitou a tradiční akcí, která pomáhá digitalizovat už 26 let českou veřejnou správu.

Královéhradecký kraj zastupoval 1. náměstek hejtmana Pavel Bulíček, který prezentoval nový obor na Univerzitě Hradec Králové – Kyberbezpečnost. Ten vznikl jako opověď na stále větší kyberútoky na státní ale i soukromý sektor a s nimi se zvyšující se poptávkou po cybersecurity expertech.

Dalším projevem pokračoval předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, který vyzdvihl přidanou hodnotu konference, jelikož je formálním i neformálním prostorem pro rozhovory. Připomněl, že v digitalizaci je zapotřebí spolupracovat i napříč politickým spektrem.

Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny hovořila o tom, že digitalizace je zdrojem rychlých změn a pro starší generaci je problém se tomuto trendu přizpůsobovat. Navíc zdůraznila, že, že existuje i opačný směr – například právo být off-line, či možnost platit hotovostí.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj, začal proslov připomínkou, že plány v digitalizaci prezentované na minulé konferenci byly během roku převedeny do praxe – jde například o projekty na Ministerstvu dopravy či na Ministerstvu práce a sociálních věcí, či eDoklady, které v současnosti používá přes 400 tisíc obyvatel. Vyjmenoval čtyři body důležité pro úspěšnou digitalizaci státu – spolupráce, koordinace, jasný cíl a vize.

Za spolupořadatele konference ISSS 2024 Kraj Vysočina mluvil hejtman Vítězslav Schrek, který otevřel téma možné digitalizace ve sportu.

Tradiční kavárna

Od zdravic a proslovů se program zahájení přenesl do bloku tradičně přezdívaného „kavárna“, který moderoval Jan Pokorný. Ten postupně diskutoval se všemi hosty na podiu, mezi které patřili místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr dopravy Martin Kupka,

poslanec za ANO Robert Králíček, poslanec Národní rady SR a primátor slovenského města Kežmarok Ján Ferenčák, Jiří Koubek, vrchní ředitel sekce na Ministerstvu vnitra, předseda Českého telekomunikačního úřadu Marek Ebert a Roman Saraj, předseda Oblastní rady Zakarpatské Ukrajiny.

Dále nově jmenovaný ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr, ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Štencel.

Soukromý sektor a partnery zastupoval Pavel Kváš, ředitel veřejného a neziskového sektoru České spořitelny, Vladimír Dzurilla, country manager a člen představenstva Asseco Central Europe, Juraj Šedivý, generální ředitel CETIN GROUP a předseda představenstva CETIN, Petr Černohorský, senior product manager CISCO, Martin Vránek, ředitel divize finanční a korporátní služby Česká pošta, Vladek Šlezingr, generální ředitel EVIDEN, Dan Rosendorf, generální ředitel a předseda představenstva ICZ, Václav Koudele, industry executive for government Microsoft, Ivana Havlíková, jednatel ve společnosti Vita a výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.

„Umělá inteligence je stále pouze stroj, co plní rozkazy člověka. Nachází se v podobném stavu jako internet v 90. letech, který neměl téměř žádná omezení a právní rámec. Bylo na něm možné téměř cokoliv. Umělá inteligence se postupně zapojuje do našeho každodenního života, prolíná se všemi odvětvími, veřejnou správu nevyjímaje. Je tedy nutné, aby u umělé inteligence do budoucna byly jasně vykolíkované mantinely a vytvořená pravidla. A právě my, tady na konferenci ISSS, máme možnost nastavit diskurs a debatovat o možnostech využití umělé inteligence ve veřejné správě,“ řekl na slavnostním zahájení výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.

Adam Folta, manažer komunikace konference ISSS

Laureátem Ceny Český zavináč za rok 2024 je Digitální a informační agentura za mobilní aplikaci Portálu občana

Nedělní zahajovací večer konference ISSS 2024, během kterého se tradičně uděluje Cena Český zavináč, letos připadl na 12. května a hostila ho nově postavená Malšovická aréna v Hradci Králové. Cenu si odnesla Digitální a informační agentura (DIA) za vývoj interaktivní aplikace Portálu občana na chytré telefony. Portál občana dlouhodobě usnadňuje a urychluje komunikaci občana se státem. Večerem provázel moderátor Jan Pokorný a hosté se mohli těšit na pestrý kulturní program – bubenickou show od Ritmo Factory a známé melodie v podání elektrických smyčců Eterea Trio. Po setmění je čekalo i malé překvapení.

Cenu Český zavináč převzal Petr Kuchař, zástupce ředitele Digitální a informační agentury, z rukou zástupce generálního partnera České spořitelny Milana Haška, ředitele Veřejného sektoru a realitních obchodů České spořitelny, a předsedy spolku Český zavináč Tomáše Renčína.

Vyhlášení se zúčastnil předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a řada dalších vrcholných politiků a zástupců partnerů konference.

Portál občana je vstupní branou k online službám českého státu, který jich nabízí více než 600 a další rychle přibývají. Novou mobilní aplikaci Portálu občana z dílny DIA si mohou občané stahovat od 18. dubna 2024 na App Store a Google Play.

„Cena Český zavináč je pro Digitální a informační agenturu velká výzva. Na aplikaci pracovalo mnoho lidí, takže bych hlavně chtěl říct, že to není cena jen pro mě, přestože jsem ji přebíral, ale zejména pro moje kolegy, kteří na ní všichni pracovali. Tým vedený Zdeňkem Hrachem, a i dalšími firmami, kteří aplikaci jako takovou vymýšlejí. Potom co v minulých ročnících zvítězili, takové projekty jako nová sto dvanáctka, tak se cítíme potěšeni tím, že jste vybrali právě naši aplikaci – Portál občana. Děkujeme moc,“ řekl Petr Kuchař, zástupce ředitele DIA.

Díky Portálu občana je možné vyřídit mnoho úředních záležitostí, jako je například podání daňového přiznání, vyhotovení výpisů z rejstříku trestů nebo propojení s datovou schránkou. Portál vás také upozorní na blížící se konec platnosti dokladů a mnoho dalšího. V loňském roce došlo k výraznému nárůstu uživatelů díky úpravě designu a zlepšení přívětivosti. Portál nyní využívá více než 1 205 000 uživatelů a čísla dále rostou.

Během zbytku roku se do Portálu přidá například i systém DROZD, který lidem umožní lepší přípravu na případné krizové situace v zahraničí a v předstihu uživatele upozorní před případným hrozícím nebezpečím. Další plánovanou službou je Registr zastupování, díky kterému budou moci občané online udělit plnou moc pro úkony se státem – například při převodu vozidla, daňovém přiznání či žádosti o cestovní pasy dětí.

Adam Folta, manažer komunikace konference ISSS