Konkurenceschopnost podniků

Konkurenceschopnost podniků

Vědecká konference Konkurenceschopnost podniků v souvislosti s fiskální
a monetární politikou .
Vysoká škola finanční a správní pořádala ve čtvrtek 16. listopadu 2017 vědeckou konferenci spojenou s vyhlášením vítězů 6. bienále soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského pro mladé ekonomy. Konference na téma Konkurenceschopnost podniků v souvislosti s fiskální a monetární politikou se konala pod záštitou guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka v Kongresovém centru ČNB. Univerzita soutěž s doprovodnou konferencí organizuje již od roku 2007 a celkově vítězům vyplatila přes 1 000 000 Kč z vlastních zdrojů na rozvoj jejich dalšího výzkumu.
Konferenci zahájil úvodním slovem Jiří Rusnok, guvernér ČNB, který konstatoval, že česká ekonomika rychle roste, slabým místem je nedostatek pracovních sil. Hovořil také o míře inflace, která se blíží 3 %. ČNB je připravena dále zvyšovat úrokové sazby.
Klíčový referát přednesl Pavel Kysilka, zakladatel 6DAcademy (bývalý výkonný guvernér ČNB a bývalý generální ředitel České spořitelny). Zdůraznil důležitost vzdělávání, a to především v době, kdy nastupuje éra robotizace ekonomiky. Část pracovních sil proto zmizí, ale nové pozice se budou vytvářet.
V panelové diskusi se k němu přidali Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR, Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, a Karel Havlíček, děkan VŠFS a předseda AMSP ČR. Diskusi moderoval prorektor VŠFS a odborný garant konference Petr Budinský. Vladimír Dlouhý je přesvědčen, že koruna bude dále posilovat, na konci roku 2018 očekává
Hospodářská komora úroveň 25,40 CZK/EUR. Radek Špicar se dotkl navrhovaného deficitu rozpočtu, který považuje za nelogický. Dle jeho názoru by měl být navrhován vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Karel Havlíček posléze doplnil, že na vědu a výzkum jde dostatečný objem prostředků – 2 % HDP – ale je špatně strukturován.
Hlavní cena v soutěži byla rozdělena mezi dva příspěvky: Dopad úvěrového boomu
a hospodářských politik na produktivitu práce: odvětvová analýza autorů Martina Hoduly (VŠB – Technická univerzita Ostrava) a Lukáše Pfeifera (Česká národní banka) a Dopad uvolněné monetární politiky na konkurenceschopnost českých firem autorek Veroniky Kajurové (Mendelova univerzita v Brně) a Dagmar Linnertovové (Masarykova univerzita). Vědecký nominační výbor rozhodl o udělení třetí ceny Lence Říhové (Vysoká škola finanční a správní), která obdržela věcnou cenu za příspěvek Daňová konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu v mezinárodním konte

Bc. Magdalena Straková

magdalena strakova@vsfs.cz
Vysoká škola finanční a správní, a. s. / Estonská 500, 101 00 Praha 10
www.vsfs.cz
Vítězné práce budou publikovány ve vědeckém recenzovaném časopise Acta VŠFS
(http://www.vsfs.cz/?id=1042).