KURZY KRESLENÍ – Galerie kritiků, Palác Adria v Praze .

Pavel Trnka, kresba uhlem na papíře, 100 x 70 cm, 2016 (foto z výstavy) KURZY KRESLENÍ

I. Kurz kresby pro přípravu na přijímací zkoušky středních a vysokých uměleckých škol Nabízíme Vám profesionální výuku kresby jako základ pro přijímačky na střední a vysoké výtvarné školy. Lektor MgA. Mgr. Pavel Trnka působí jako odborný asistent pro výuku figurální kresby, malby a ilustrace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské university v Plzni, kde vede i letní kurzy pro veřejnost. V roce 2012 založil časopis komiksu, ilustrace a kresby s názvem „Caves“, s cílem upozorňovat na hodnotnou tvorbu českých a zahraničních autorů. Společně s prof. Borisem Jirků připravuje každoročně mezinárodní výstavní projekt Figurama, jenž je výjimečný tím, že ukazuje různé přístupy k figurální kresbě u českých a zahraničních vysokých uměleckých škol. Výzva Galerie kritiků, Palác Adria v Praze – přihlášky na odborné Pavel Trnka, Město, kresba uhlem na papíře, 100 x 70 cm, 2016 (foto z výstavy) KURZY KRESLENÍ Kurz nabízí odborné vedení ve výuce kresby od zátiší k figuře – pochopení prostoru, perspektivní zkratky, konstrukce, anatomie, stavby detailů lidského těla. Začátečníci se učí nejprve vnímat prostor, tvar a perspektivu na jednoduchém geometrickém zátiší. Učí se lineární konstrukční kresbě podle geometrického zjednodušování tvarů. Dalším cílem výuky je vyjádření barvy, světla a stínu – realistické zobrazení. Kresba se vyučuje i podle busty i živého modelu, k vyjádření objemů pomocí linie, světla a stínu. Dokonalé zvládnutí portrétu, charakteru, vystižení emocí, pohybového děje a atmosféry, a také hledání výtvarné zkratky patří k hlavním cílům kurzu. Figurální kresba se řadí k nejtěžším výtvarným disciplinám, je základem pro veškerou výtvarnou tvorbu a uplatňuje se samostatně zejména v ilustraci a komiksu. Podmínky kurzu – dvouhodinová výuka jednou týdně, každý čtvrtek PM 17 – 19:00, v prostorách Galerie kritiků, Palác Adria v Praze. Dvouměsíční kurzovné za celkem 8 lekcí je 4.800,- Kč (600,- Kč jedna lekce), za účasti nejméně pěti uchazečů. Zápis se provádí buď vyplněním přihlášky v příloze a zasláním mailem na adresu galeriekritiku@volny.cz anebo poštou či osobní návštěvou v Galerii kritiků, Palác Adria 1.p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1, denně od 11 do 18 hodin, kromě pondělí. Kurzovné lze poukázat na bankovní účet uvedený v přihlášce, anebo poštovní poukázkou na adresu galerie, či osobním předáním. Kurz začíná ve čtvrtek 8. září 2016, první instruktážní den pro uchazeče se koná ve čtvrtek 25. 8. 2016 v Galerii kritiků od 14 do 18 hodin. Základní pomůcky pro kresbu poskytne galerie, další pomůcky pro individuální potřebu si určí uchazeč po dohodě s lektorem. II. Pozvánka do speciálních kurzů kresby pro milovníky umění, s cílem relaxovat, a něco se také naučit Tento kurz je určen všem zájemcům o kresbu, ilustraci, komiks a animaci bez rozdílu věku, kdo si chtějí zpestřit život výtvarnou tvorbou a relaxací. Podmínky kurzů jsou stejné jako v předchozím případě, jen dnem odborné výuky je pátek a první lekce 9. září 2016. Velká pozornost je věnována volné tvorbě a individuálnímu vedení. Studenti mohou lektora motivovat i vlastními nápady či ukázkami své dosavadní výtvarné práce. Společné všem je zásada osvojování užitečných praktických návyků pro zvládnutí základů kresby a osvojení dodatečných teoretických poznatků. Výuka bude na přání uchazečů a podle potřeby doplňována přednáškami či besedami s aktivními umělci, popřípadě i luxusní kombinací s občerstvením.

Těšíme se na Vás !!

Pavel Trnka

Narozen 6. 2. 1981 v Plzni. Žije a pracuje v Plzni a Praze. V roce 2009 absolvoval Ústav umění a designu na Západočeské Univerzitě v Plzni. Je také absolventem Pedagogické fakulty na téže univerzitě. Od studií v atelieru prof. Borise Jirků se věnuje především figurální kresbě. Středem jeho zájmu je v posledních letech kromě kresby, ilustrace a grafiky především malba. Od roku 2008 působí jako odborný asistent pro kresbu a malbu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, kde vyučuje figurální kresbu, malbu a ilustraci. V roce 2012 založil časopis komiksu, ilustrace a kresby: Caves, s cílem upozornit na kvalitní tvorbu českých a evropských autorů.

vzdělání

od 2008 / Fakulta (dříve Ústav) umění a designu ZČU v Plzni, odborný asistent

2009 / Ústav umění a designu ZČU v Plzni, obor Ilustrace a grafický design (MgA.)

2008 / Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, Učitelství odborných uměleckých předmětů pro SŠ (Mgr.)

2006 / Ústav umění a designu ZČU v Plzni, obor Mediální a didaktická ilustrace (BcA.)

realizace

2014–2015 / Návrh a realizace panoramatických tabulí na rozhlednu Vysoká pro Město Tachov (gravírovaná ocel)

2014 / Tvorba komiksů pro Plzeňský deník

od 2012 do současnosti / Vydavatel a přispěvatel časopisu Caves se zaměřením: komiks, ilustrace, kresba

od 2011 Komiksové zpracování Starých pověstí českých, společně se spisovatelem Oldřichem Seluckým

2011 / Ilustrace knihy Sir Artur Conan Doyle: Země mlhy, nakladatelství Volvox Globator

2011 / Ilustrace povídky, časopis sci-fi, fantasy a hororu XB1

2008 / Portréty vědců (17 podobizen, kolorovaná kresba, velkoformátový tisk a web), Techmania, Plzeň

2008 / Velkoformátová malba na sklo (6 oken), Právnická knihovna, ZČU v Plzni

2008 / Kolorované kresby s tématem krajiny (velkoformátový digitální tisk), výstavní prostor ČEZ, Techmania Science Center, Plzeň

2007 / Nástěnná malba v restauraci ZČU v Plzni

2007–2008 / Výtvarné zpracování laviček – projekt Rotary Clubu Plzeň na pomoc postiženým dětem, Plzeň

publikace

2014 / Tvorba komiksů pro Plzeňský deník

Od 2011 Komiksové zpracování Starých pověstí českých, společně se spisovatelem Oldřichem Seluckým

od 2012 do současnosti / Vydavatel a přispěvatel časopisu Caves se zaměřením: komiks, ilustrace, kresba

2011 / Ilustrace knihy Sir Artur Conan Doyle: Země mlhy, nakladatelství Volvox Globator

2011 / Ilustrace povídky pro časopis sci-fi, fantasy a hororu: XB1

rezidence

2015 / měsíční rezidenční pobyt v KustvereinGRAZ, Regensburg

samostatné výstavy

2016 / Figural Animal, galerie Kotelna, Říčany u Prahy

2015 / Ideas of Human Bizarrness, KunstvereinGRAZ, Regensburg

2015 / MIX 15, Důl Michal, Ostrava

2014 / Monkeys, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň

2014 / F. Kafka – Proměna barev, Institut životního prostředí, Plzeň

2014 / MIKX, Visio Art Gallery, Plzeň

2013 / 464, Výstavní síň V. Wünscheho, Havířov

2010 / V ateliéru Pavla Trnky, Univerzitní galerie, Plzeň

2008 / Figura, Galerie Nad schody, Plzeň

kolektivní výstavy

2015 /“Fórum mladé umění | Česko – Bavorsko 2015, Regensburg

2015 /“Fórum mladé umění | Česko – Bavorsko 2015″, Centrum Bavaria Bohemia, Schonsee

2014 / 9. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň

2013 / Pavel Trnka a Caves, Mezinárodní festival: KomiksFest, MeetFactory, Praha

2009 / Figurama 2009, Staroměstská radnice, Praha

2008 / Figurama 2008, Dům kultury Metropol, České Budějovice

2007 / Figurama 2007, galerie Rondo, Katovice, Polsko

2006 / 5. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2006, Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň

2006 / Figurama 2006

zmínky v mediích

http://www.depo2015.cz/umelci-soucasni-ag21/projekt-regensburg-a211 https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/plzensky-umelec-pavel-trnka-vystavuje-v-regensburgu.aspx
http://www.bbkult.net/redaktion/details/14416366691368.html http://www.mittelbayerische.de/kultur-nachrichten/zusehen-wie-pavel-trnkas-kunst-entsteht-21853-art1268312.html
http://www.mittelbayerische.de/kultur-nachrichten/aliens-an-kaffeehaustischen-21853-art1279174.html http://www.regensburger-nachrichten.de/index.php?option=com_content&view=article&id=80035%3Apilsener-kuenstler-pavel-trnka-ist-im-august-als-artist-in-residence-im-kunstvereingraz-taetig&catid=38 http://iuhli.cz/kouzlo-starych-sachet-prenesl-na-obrazy/ http://artalk.cz/2013/03/21/klasici-v-havirove/

Označeno pod: , ,

Back to top