.. Kde se léčí dětská duše?

..

Kde se léčí dětská duše?

Přestože žijeme v době blahobytu, možná i právě proto, stoupá počet pacientů psychiatrických ambulancí a největší, až o stovky procent procentuální nárůst mají – antidepresiva. My dospělí jsme si tak nějak zvyklí na věty typu – dnes mám depku. Přitom často ani nemáme podstatný důvod k jejímu vyslovení. U dětí je to jiné. Žijí přítomností a radostí. Do té doby, než jsou vystaveni nepřízni či tlaku okolního světa anebo rodiny. Té zejména. A pokud je jejich psychický kořínek „dlouhodobě nezaléván“, nebo je vystaven povětrnostním vlivům náročných požadavků na výkon či odolnost – najednou něco praskne, zlomí se a dítě se vám může před očima změnit v hadrovou panenku bez lesku v očích a nulovou chutí žít. Tehdy je třeba vyhledat odbornou pomoc.

V České republice funguje několik dětských psychiatrických klinik, tou největší je dětská psychiatrická klinika ve FN v Motole pod vedením přednosty profesora MUDr. Michala Hrdličky, Csc.A právě na budovu psychiatrické kliniky se letos zaměřil Nadační fond Zdeňky Žádníkové ve spolupráci se svými sponzory a partnery. Generální sponzor NFZZ, společnost DERMACOL věnovala na výtvarnou proměnu oddělení 250.000,- Kč, zásilková společnost Blancheporte 50.000,- a projekt rovněž podpořila Městská část P17 Řepy a společnost Pexi.cz.

Novým partnerem NFZZ se stalo Odborné učiliště Chroustovice, které vyrobilo na svých CNC strojích otisky dlaní i bludiště. „Bludiště proto, že z každého problému je vždy cesta ven, i když najít tu cestu někdy trvá déle,“ zdůvodňuje výtvarník, který vytvářel celý koncept oddělení – Libor Škrlík.

„Děkujeme Ing. Bálkovi, řediteli učiliště za vstřícné jednání a ochotu a těšíme se na další spolupráci,“ doplňuje a děkuje zakladatelka nadace Zdeňka Žádníková.

Předání téměř půlroční práce se konalo v červnu a malí pacienti se sami od sebe rozhodli pro všechny uspořádat hudební představení jako poděkování za proměnu oddělení. Po krásném úvodu a poděkování sponzorům, následovalo hudební vystoupení houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Jeho Paganiniáda a Ave Maria bylo úžasným zakončením celého předání. Sponzoři rovněž přivezli velkorysé dárky jak pro děti, tak pro celý personál kliniky.

Základní myšlenka výtvarného pojetí na oddělení dětské psychiatrie vyšla z osobního setkání a odborné debaty se zdravotníky. Hlavními požadavky byla blízkost motivů věkovému složení pacientů, realistické malby, barevnost a potlačení emočního výrazu. Psychologové a psychoterapeuti vybrali motivy džungle, mořského světa a lesa.

„V každém prostředí jsme si vytipovali nosná témata, která lze dále rozvíjet pro potřeby výtvarného pojetí i terapie. Například u mořského světa to byly majáky, záchranné kruhy, kompasy, atd. Na základě těchto informací jsme vytvořili grafické návrhy, které daly představám konkrétnější podobu. Potom již začala samotná výroba jednotlivých částí výzdoby. Převážná část motivů byla vyřezána ručně nebo na laseru z MDF desek a následně pomalována. Menší část byla zpracována moderní technologií tisku na pevné plastové desky. Součástí výzdoby jsou dřevěné prvky s motivy bludišť a dětských dlaní, vyrobených z kvalitního dřeva na CNC strojích,“ dodává k instalaci výtvarník Libor Škrlík

Pomáhaly i děti

Povrch maleb i výrobků je ošetřen kvalitním lakem, který vše chrání a zároveň splňuje přísné hygienické normy. Po instalaci všech těchto částí byly barevně upraveny a olakovány i podkladové zdi. Na této fázi se velmi aktivně podílely i děti. Ty výtvarně nejzdatnější si samy navrhly a zrealizovaly menší nástěnnou malbu. „Právě tato spolupráce s dětmi i dospělými byla velkým bonusem, který nás všechny velmi potěšil,“ uzavřela k výzdobě zakladatelka fondu Zdeňka Žádníková.

Označeno pod: , ,

Back to top