Malba a její přesahy

Téma soutěže Malba a její přesahy charakterizuje soutěž Ceny kritiky za mladou malbu i pro 11. ročník 2018. Zadání je chápáno v konMalba a její přesahytextu tvůrčího vývoje umělce, tj. umělec není hodnocen jen za své vystavené dílo, ale i za svou tvorbu v rozmezí zhruba posledních dvou let, doloženou tištěnou či elektronickou dokumentací.

V rámci prezentace malby se předpokládá možnost kombinovaného intermediálního vyjádření, tedy např. malba–objekt, nástěnná nebo prostorová instalace obrazu s doplňkovými prvky. Věkový limit soutěžících do 30 let vyjadřuje záměr pořadatelů podpořit tvorbu mladých umělců nejvyšších ročníků vysokých škol a čerstvých absolventů pro jejich vstup na profesionální uměleckou scénu. Uchazeči se mohou účastnit soutěže nanejvýš třikrát, přednost ve výběru dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž byla již navázána a realizována výstavní spolupráce.

Výběr osmi finalistů 11. ročníku soutěže 2018 byl proveden z celkového počtu více než 60 uchazečů, jež bez ohledu na národnost mají dlouhodobý pobyt v České republice. Většina z nich se přihlásila na základě pořadatelské výzvy, část z nich byla navržena odborníky z řad pedagogů vysokých škol, renomovaných umělců, kritiků a neziskových galeristů, kteří nominují mladé umělce pro zachování dobré úrovně soutěže. Postupným výběrem uchazečů do užšího okruhu, daného i možnostmi výstavního prostoru galerie, byl stanoven výsledný počet finalistů.

Cena kritiky za mladou malbu slouží především hledání nových přístupů k malířské tvorbě, jejich medializaci a vytváření výstavních příležitostí pro mladé umělce. Proto je vytvářen i sběratelský Fond Ceny kritiky, zahrnující depozit vybraných děl. V soutěži Ceny kritiky se hodnotí první tři pořadí a laureátovi je uspořádána samostatná autorská výstava ke konci kalendářního roku v Galerii kritiků. Na realizaci výstavy obdrží finanční příspěvek. Dále má možnost týdenní rezidenční stáže v některé ze zahraničních destinací Českých center. Diváci vybírají svého vítěze udělením Ceny sympatie. Výstava finalistů 11. Ceny kritiky za mladou malbu se koná od 7. února do 5. března 2018 v prostorách Galerie kritiků v pražském Paláci Adria.

Vlasta Čiháková Noshiro

(v zastoupení pořadatelů)

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA děkují za záštitu a finanční podporu soutěže Hlavnímu městu Praha, Ministerstvu kultury České republiky, Státnímu fondu kultury České republiky, Českým centrům a společnosti ČEPS, dále za výstavní spolupráci Galerii Zdeněk Sklenář a mediálním partnerům.

Označeno pod: ,

Back to top