MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PRAHA, KLASIKA 2014

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PRAHA, KLASIKA  2014

26. 7. 2014 – 17. 8. 2014

PRAHA – BRANDÝS nad Labem – TLOSKOV – SEDLEC – KUTNÁ HORA

Projekt festivalu realizuje společnost Praha, klasika..o.p.s.

www.prague-classics.cz

TISKOVÉ SDĚLENÍ 25. 7. 2014 | MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PRAHA, KLASIKA.. | Stránka 1 z 8

Provedení festivalu navazuje na dlouholetou práci týmu profesionálních hudebníků v mezinárodních hudebních interpretačních kurzech :

23. ročník Hry na lesní roh Hornclass: www.hornclass.cz

21. ročník Komorní hudby Ameropa: www.ameropa.org

4. ročník Letní orchestrální akademie: www.filarmoniettapraga.cz

4. mezinárodní soutěž v interpretaci koncertantních skladeb

Již čtvrtý rok konaná soutěž pro mladé profesionální umělce Ameropa Concertnate Competition pro více sólistů a orchestr představí publiku nejlepší soubor soutěže za doprovodu orchestru. Zajímavé atraktivní obsazení komorních souborů v roli sólistů vychází z poslání Ameropy – hledat díla výjimečné dramaturgické objevnosti a sestavování sólových souborů z umělců různých národností vychází z ideje „budování hudebních mostů“.

Projekt přináší nově pod záštitou festivalu, v tomto roce poprvé, letní hudební tábor pro děti do věku 14 let.

Festivalový projekt přináší přehledný výběr toho opravdu nejlepšího a nejzajímavějšího, co se každoročně odehrává na akcích Ameropa (www.ameropa.org) a Hornclass (www.hornclass.cz) v oblasti sólové a komorní interpretace. Festivalové koncerty výrazného dramaturgického zaměření (komorní hudba, lesní roh jako nástroj sólový i komorní) doplňují orchestrální koncerty v návaznosti na projekt Filarmonietta Praga (www.filarmoniettapraga.cz).

Festival přinese interdisciplinární projekt s těžištěm v hudebním umění. V nádherných historických prostorách Akademie múzických umění, Sálu Martinů v Lichtenštejnském paláci, na Malostranském náměstí 13, v Praze 1. (Hudební a taneční fakulta AMU) bude dne 26. 7. 2014 v 19:30 hodin, uveden slavnostní zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festival Praha, klasika..

Do programu jsou zařazena následující díla: Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (1813 – 1901) – Ouvertura Síla Osudu, jedna z nejslavnějších předeher světového operního repertoáru, plná romantických témat a pravé italské dramatičnosti.

Evropská premiéra Koncertu pro lesní roh a orchestr „Sounds Awakened“ současného amerického skladatele Jamese Stephensona (*1969). Skladba byla zkomponována pro významnou sólistku Gail Williams, která ji premiérovala v Chicagu 17. 5. 2012 pod taktovkou světoznámého hornového virtuoze Barryho Tuckwella. Kompozice byla vysoce hodnocena komisí odborníků Internationale Horn Society.

Jedna z nejvýznamnějších symfonických skladeb romantické literatury, Symfonie č. 4 e moll od Johannese Brahmse (1833 – 1897). Tato poslední symfonie slavného německého autora je vpravdě oslňujícím důkazem jeho plně vyzrálého kompozičního mistrovství. Vyniká bohatou tematickou invencí jak v melodických pasážích skvěle instrumentovaných v jednotlivých nástrojových sekcích, tak velkoryse koncipovanými rozsáhlými polyfonními plochami.

Interprety večera jsou orchestr Camerata filarmonica Bohemia, založený v roce 2002, renomovaná americká sólistka Michelle Stebleton, docentka hry na lesní roh a také členka dechového kvinteta Florida State University a symfonického orchestru Tallahassee (USA) a dirigent

Jiří Havlík.

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PRAHA, KLASIKA.

Česká a Japonská muzikoterapeutická společnost, v roli hosta festivalu, společně provedou jeden z koncertů v Tloskově – malé vesničce, která je části města Neveklov v okrese Benešov. Ve zcela zrekonstruovaném zámeckém objektu památkové hodnoty sídlí Diagnostický ústav sociální péče.

Venkovní prostory a anglický park jsou veřejnosti přístupné. Právě v tomto prostředí, pro pacienty ústavu ale i veřejnost z blízkého i širokého okolí se bude konat koncert komorních souborů i orchestru.

Již 15 let se kurzy Ameropa kontinuálně věnují podpoře koncertního života v Brandýse nad Labem, stejně jako po celou existenci Hornclass v Novém Strašecí. Nově založený festival bude samozřejmě pokračovat v této tradici a propagovat koncerty, které kurzy v tomto místě budou pořádat. Festival umožní přivážet hodnotné koncerty do zajímavých míst České republiky, nyní tedy do měst středočeského kraje, Kutné Hory, Brandýsa nad Labem a obce Tloskov.

Dne 1. srpna 2014, je datum, ve kterém pořádáme gratulační koncert v prostorách Senátu Parlamentu ČR, tento den dovrší 80 let světově uznávaný virtuóz ve hře na lesní roh, dlouholetý pedagog, skladatel a celoživotní propagátor tohoto krásného nelehkého nástroje, pan Hermann Baumann (narozen 01.8.1934 v Hamburku).

Svou hudební pouť životem zahájil jako zpěvák a jazzový bubeník, ve svých 17 letech se pak začal věnovat lesnímu rohu. Studoval na Hochschule für Musik ve Würzburgu. Po ukončení vzdělání púsobil 12 let na pozicích sólohornisty ve více německých orchestrech, včetně Dortmunder Philharmoniker a Symfonického orchestru stuttgartského rozhlasu.

Svoji sólovou kariéru zahájil v roce 1964, kdy vyhrál první cenu v prestižní soutěži ARD Mezinárodní hudební soutěži v Mnichově. Od té doby hrál na mnoha sólových a komorních alb, včetně „Virtuoso Horn“, který byl zveřejněn v roce 1994. Je zaslouženým hudebníkem, který vykonal průkopnickou práci v barokní a také v renesanční hudbě, provedením hry na přírodní roh z klasického období.

V roce 1999 obdržel ocenění Brass Society cenou Christophera Monk Awarda, za celoživotní přínos hudbě na staré nástroje.

Pan profesor Baumann učil na Folkwang Hochschule v Essenu 30 let a na řadě škol po celém světě. Pravidelně se mimo jiné účastní také Mezinárodních interpretačních kurzů Hornclass (www.hornclass.cz a také www.ameropa.org ), které Mezinárodní hudební festival Praha, klasika nyní zastřešuje.

Panu profesorovi za dlouhodobou spolupráci a přínos ve vzdělání v popsaném oboru festival chce prokázat úctu a poděkování právě gratulačním koncertem konaném na prestižním místě hlavního města Prahy.

Mezinárodní hudební festival směřuje, ve smyslu rozvoje humanitních a demokratických principů občanské společnosti, k umožnění setkávání mladých a zkušených lidí všech kultur z oblasti hudby. Zasazuje se podporovat jednak jejich vzdělávání po umělecké, lidské a vědecké stránce, jednak jejich historické vědomí sounáležitostí. Obzvláštní pozornost je věnována talentovaným mladým interpretům.

Celý projekt je koncipován se záměrem poskytnutí spirituálního a humanistického prostoru pro uměleckou činnost. Pečuje o setkávání lidí všech kultur bez rasových, náboženských, věkových, národnostních či jiných diskriminačních rozdílů na poli tzv. klasické hudby. Mezinárodní hudební festival poskytnutím zastřešení hudebním interpretačním kurzům podporuje jednak vzdělávání a další osobnostní rozvoj po umělecké, lidské a vědecké stránce, jednak rozšiřování historického vědomí v kontextu středoevropského historicko-kulturního prostoru.

Zajišťuje kulturní služby na území hlavního města Prahy, přispívá k rozvoji metropole jako jednoho z velmi významných center evropské a světové vzdělanosti a kultury, a to na pevných základech nejobecnějších humanistických a demokratických principů. Vrcholové umění přibližuje regionům České republiky. Festival hostuje v Kutné Hoře, spolu s významnou Japonskou muzikoterapeutickou společností vytváří program pro Centrum sociálních služeb v zámku Tloskov, zastřešuje Mezinárodní hudební interpretační kurzy, které se konají v létě v Brandýse nad Labem (v prostorách zámku) a v hlavním městě Praze.

Cílem Mezinárodního hudebního festivalu PRAHA, KLASIKA..& Mezinárodních hudebních interpretačních kurzů je poznání a rozvíjení světových, evropských, českých a region.kulturních tradic, zejména v oblasti hudebních, při reflexi historických souvislostí.

Zvláštní důraz je kladen na hudební kulturu, její zpřístupňování odborné i laické veřejnosti v České republice i v zahraničí a pěstování kontaktů, zejména mezi mladými interprety, studenty hudební vědy, příznivci hudby a mezi profesionálními i amatérskými hudebníky z celého světa.

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. významným způsobem přispívá ke kulturnímu rozvoji hlavního města, napomáhá k odstranění jevu posledních dvou let, kdy Praha prochází krizí v oblasti cestovního ruchu, způsobenou mnoha vnějšími faktory, tak, i různými chaotickými působeními v této oblasti.

Udělená záštita Předsedy Senátu Parlamentu České republiky, pana Milana Štěcha, záštita pana ministra kultury pana Daniela Hermana a také záštita hlavního města Prahy dokazuje, že festival ve své pozici může kvalitním způsobem přispět i k překonání této krize.

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. svými kulturními podněty vystupuje z hlavního města také do regionů České republiky. Vzhledem k zastoupení více než 2000 studentů ze 45 zemí, kteří během uplynulých 22 let kurzy navštívili za účasti pedagogů, sólistů, přátelů a známých osobností se daří všechny projekty dále rozvíjet.

Připomeneme si alespoň některá jména z jednoho z kurzů Hornclass : Froydis Ree Wekre, Michelle Stebleton, Lisa Ford, Ádám Friedrich, Hermann Baumann, Peter Damm, Michael Hoeltzel, Barry Tuckwell, Ifor James, David Johnson, Joel Arias, Bruno Schneider, Jan Schroeder, Francis Orval, Thomas Müller, Steven Gross, Jasper de Waal, Will Sanders, Szabolcz Zempléni, Zoltán Mácsai, Dariusz Mikulski, Kazimierz Machala, Fero Šupín, Frank Lloyd, Lindsey Stoker.

Nesmíme opomenout ani české hudebníky:

Vladimíra Klánská, František Šolc, Otakar Tvrdý, Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Oldřich Mílek, Bohdan Šebestík, Ivan Kučera, Bohuš Zoubek, Jindřich Kolář, Radek Baborák, Václav Luks, Ondřej Vrabec a Jan Vobořil.

Při nezapomenutelných koncertních vystoupeních v minulosti se představili Arkadij Shilkloper, Američan Horn Quartet, Cornicinum Barcelona, Daupratt Hornquartet, Das Sächsische Horn  Quartet, Brno Horn Quartet, Czech Philharmonic Horn Octet, Horn Trio Prague a další.

Z mladých sólistů se dosud na kurzech představili Wendy Leliveld, Claudia Strenkert, Stefan Henke, Daniel Lienhard, Reimund Zell, András Szabó, Zora Slokar, Paolo Mendes, Tjietske

Hempenius, Christoph Ess, Ricardo Matosinhos, Zuzana Rzounková, Jana Řeřichová, Martin Novák, Petr Chomoucký, Pavel Chomoucký, Kateřina Javůrková, Mikuláš Koska, Peter Müseler a další.

Je nepochybné, že citovaná jména osobností hudebního světa k rozvíjení nadnárodní světové spolupráce přispívají. Na práci mezinárodních kurzů Hornclass, které si po sametové revoluci vydobyly svoji nezastupitelnou pozici v oblasti rozvíjení vzdělání mladých hornistů, navázaly svojí činností mezinárodní kurzy AMEROPA. „Ameropa“ byla založena v roce 1993 prof. Vadimem Mazo. V počátku byla pořádaná z USA a byly aktivitou amerických pedagogů a jejich studentů v Praze s ideou setkávání s mladými hudebníky a profesionály z Prahy – budovat „Hudební mosty“. Na počátku (1993) Ameropa byla aktivitou převážně amerických profesorů a jejich studentů a byla organizovaná z USA s pomocí několika českých přátel. Účastníci strávili týden v pražském Gymnáziu Jana Nerudy v Hellichově ulici na Starém městě, později na Akademii múzických uměni. Po 5 letech (1998) se Vadim Mazo a jeho američtí kolegové se rozhodli požádat o pomoc české organizátory s cílem rozšířit aktivity. Prof. Václav Riedlbauch (v té době vedoucí koncertního oddělení HAMU, později ředitel ČF), doporučil houslistku Adu Slivanskou, vzhledem k jejím zkušenostem v oblasti uměleckého managementu, aby Ameropu zajistila organizačně. Ada Slivanská přizvala do projektu kolegu a přítele Jiřího Havlíka, hornistu, člena ČF (a také spoluzakladatele kurzů Hornclass), protože měl široké umělecké a organizační zázemí (Jiri Havlik je členem Horn Music Agency, která od roku 1991 pořádá mezinárodní mistrovské kurzy ve hře na lesní roh HORNCLASS v Novém Strašecí. Byla registrována ochranná známka „Ameropa“ a Ameropa se začala profesionalizovat. V roce 1998 se Ameropa rozšířila na 2 týdny. První týden se konal v Brandýse nad Labem, 30 km od Prahy, v místní hudební škole s koncerty na zámku, kde se účastníci koncentrovali na detailní studium. Druhý týden, na pražské Akademii múzických umění, účastníci dokončovali přípravu koncertních programů, které prezentovali na koncertech v předních pražských koncertních sálech. Část koncertů byla tradičně svěřena komorním souborům, sestaveným z profesorů kurzů. Velmi záhy Ameropa přesídlila na oba týdny do Prahy vzhledem k tomu, že počet účastníků z původních třiceti překročil stovku a kapacita Brandýské hudební školy a ubytovací kapacity byly nedostatečné. Ameropa přesídlila do Gymnázia Jana Nerudy – Hudební školy Hlavního města Prahy na Žižkov. V listopadu v roce 2003 bylo založeno občanské sdružení AMEROPA o. s.. Ameropa se rozrůstá a vylepšuje – od zvyšování úrovně studentů až k různorodosti komorních seskupení z širšího výběru nástrojů (smyčce a dřeva, lesní roh, klavír, harfa, zpěv, v některých letech marimba, kytara). Jako pedagogové každoročně přijíždějí umělci všech nástrojových skupin – na každý obor 1 – 5 profesorů. 2005 – AMEROPA se rozšiřuje na 3 týdny V roce 2005 byly přidány sólové mistrovské kurzy v trvání jednoho týdne ke komornímu programu. „Sólový týden“, věnovaný individuálním lekcím je volitelný pro zájemce, kteří chtějí zdokonalit své sólové kvality a připravit komorní party. Sólové lekce nejsou jen zaměřené na technické problémy specifické pro jednotlivé nástroje, ale rozvíjejí hudební osobnost, informují o možnostech profesionální hudební kariéry, cvičení a relaxaci, uměleckém vyjadřování. Dva studentské koncerty probíhají na konci „sólového týdne“ na Brandýském zámku, kde se uskutečňuje i zahajovací koncert profesorů. Po prvním týdnu výuky se vracíme jedním koncertem do Brandýsa. Posluchači jsou zvědaví na výkony sólistů, které si pamatují z předchozích koncertů, v komorních souborech. Spoluprací se Základní hudební školou posilujeme tradici komorní hry i mezi jejími studenty, kteří se i kurzů účastní. Koncerty přispíváme k obohacení kulturního života občanů Brandýsa nad Labem a jeho okolí. Našim účastníkům umožňujeme poznat i jiná místa, než je Praha, vč. historie památných míst.

V roce 2009 se Ameropa stěhuje. V tomto roce jsme opustili Gymnázium Jana Nerudy v Praze 3 a přemístili jsme se do Břevnova, kde se naší hostitelskou školou stává ZUŠ Jana Hanuše. Studenti využívají ke svému pobytu Kolej Kajetánka a tří hvězdičkový hotel Markéta.

AMEROPA PROGRAMY : Od roku 1999 je vedena statistika účastníků. Za těchto 10 let (1999 – 2008) se zúčastnilo komorní části kurzů 640 aktivních a 75 pasivních účastníků, za 4 roky (2005 – 2008) se sólové části účastnilo 116 aktivních a 4 pasivní účastníci (někteří opakovaně). Registrujeme zájemce z cca 15 zemí a k 4 desítkám národností. Američanů je nejvíce – 244, Čechů polovina – 124.

Dále následují Japonci, Španělé, Korejci, Čína – Hong-Kong, Řekové, Taiwanci, Francouzi, Izraelci, Italové, Němci, Angličané, kurzy navštívili ale i Rusové a Bělorusové, Brazilec, Kubánci, Maďaři, Rumunka, Srbové, Kanaďan, Filipínec, Irové, Indián, Kypřan, Polka, Slovák, Švýcarka, Dán, Belgičan, Singapurec,… Kurzy vedli profesoři z ČR, USA, Francie, Izraele, Španělska, Japonska, Taiwanu, Řecka, Holandska. Poměrné číslo profesoři – účastníci na komorních kurzech bylo v začátcích 5:20 a při největší účasti v roce 2007 32:102.

Témata festivalu a kurzů komorní hudby Ameropa

Česká a světová komorní hudba je každoročně doplňována o některá speciální témata:

1999 Šostakovič – Dvořák

2001 Komorní hudba tří století

2004 Svět české hudby

2005 Radost z komorní hudby & První rok sólových mistrovských kurzů

2006 Mozart a Šostakovič

2007 Slovanští mistři

2008 Ženy v hudbě & Setkání Východu a Západu

2009 Tři století komorní hudby – od Haydna (+1809) k Martinů (+1959)

2010 Výrazovost hudby – od baroka k expresionismu

2011 Viva Baroko – Pocta atonalitě a abstrakci

2012 Druhá vídeňská škola a její vliv na XX. – XI. století v Evropě, Praha & Terezínští skladatelé

2013 Oslava komorní hudby – 20. výročí Ameropy

2014 Rok české hudby

UMĚLCI Z ČESKÉ REPUBLIKY:

UMĚLCI Z USA:

Václav Mácha – klavír

Monika Pecikiewiczová – klavír

Robert Hugo – cembalo

Kateřina Englichová – harfa

Hana Jouzová – harfa

Ondřej Kukal – kompozice

Slavomír Hořínka – kompozice

Alison Robuck – hoboj

Teresa Ehrlich – klavír

Robert Ward – klavír

Matthew Markham – baryton

Z JAPONSKA:

Pavel Šporcl – housle, host

Jitka Adamusová – housle

Magdalena Malá – housle

Václav Slivanský – flétna

Ondřej Vrabec – lesní roh

Vadim Mazo – housle, viola

(umělecký ředitel Ameropy)

Karen Becker – violoncello

Robert Stallman – flétna

Tsutomu Masuko – baryton Noriko Kimura – soprán

Eduardo del Río – violoncello Alberto Rodríguez – klarinet

Ada Slivanská – housle

Jitka Hosprová – viola

David Ehrlich – housle

ZE ŠPANĚLSKA:

Z FRANCIE:

Z ARMÉNIE:

Franck Leblois – fagot

Raffi Besalyan – klavír (žije v USA)

(působí v Německu)

Z NĚMECKA:

Peter Hoefs – lesní roh

ZE SRBSKA:

Nikola Djurica – klarinet

Z RUSKA:

Z ITÁLIE:

Alexandr Boldachev – harfa

(studuje ve Švýcarsku)

Aglaia Tarantino – klavír

(působí v Anglii a Izraeli)

Z VELKÉ BRITÁNIE:

Lander Echevarria – viola

(rodák ze Španělska)

Z ČÍNY:

Kaixiang Li – housle

Cíle a Vize – Festival komorní hudby:

Cílem činnosti sdružení Ameropa je poznávání a rozvíjení světových, evropských, českých a regionálních hudebních kulturních tradic, jejich zpřístupňování odborné i laické veřejnosti v České republice i v zahraničí a pěstování kontaktů (budování &hudebních mostů&) mezi interprety a příznivci komorní hudby i mezi profesionálními a amatérskými hudebníky bez ohledu na věk, profesi a národnost. Tohoto cíle sdružení dosahuje zejména organizováním a podporou vzdělávacích programů a projektů k pěstování a výuce hudby, zejména komorní hry, za vedení špičkových interpretů.

Mistrovské kurzy sólové hry obsahují týden intenzivních individuálních sólových lekcí s možností přípravy partů na následující kurzy komorní hry. Sólový týden je zahájen koncertem profesorů a zakončen koncerty studentů na zámku v Brandýse nad Labem.

Pro rok 2009 připravila Intenzivní program Ameropa, který je zaměřen na zvláště vyspělé účastníky a hotové komorní soubory a podporován stipendiem. Počet cvičných hodin i lekcí s profesory je zvýšen a intenzita práce znásobena.

Pro pasivní účastníky (například rodiče, kteří přijíždějí s dětmi) Ameropa organizuje cyklus pražských a českých atraktivních kulturně-vzdělávacích cest, speciálně vytvořené pro Ameropu.

Široké kulturní dědictví Čech dává účastníkům možnost poznání mimo možnosti sdílet s aktivními účastníky hudební i teoretické lekce, semináře, komorní a individuální hodiny vedle komorních koncertů profesorů i studentů. Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Praha, Klasika.. udělil záštitu předseda Senátu Parlamentu České republiky, pan Milan Štěch Pan Daniel Herman, ministr kultury České republiky & hlavní město Praha, prostřednictvím pana Václava Novotného, náměstka primátora hlavního města Prahy.

Záštity nad jednotlivými koncerty :

Koncert Hudba léčící, hudba obdarovávací – zámek Tloskov | neděle 10.8. 2014

Záštita ministryně práce a sociálních věcí paní Michaely Marksové a starosty města Nevekova pana Ivana Slabého

Gratulační prémiový koncert k 80. Narozeninám pana Hermanna Baumnna – Praha pátek 1. 8. 2014

Partnerství Řádu sv. Huberta a jeho Velmistra pana Jana Františka Votavy z Horní Krupé

Festivalové koncerty konané v Brandýse nad Labem

Záštita poslankyně Parlamentu České republiky paní Niny Novákové, která je také místostarostou města

Závěrečné koncerty festivalu konané v Kutné Hoře a v Sedlci – neděle 17. 8. 2014

Spolupráce s městem Kutná Hora & spolupráce s Římsko-katolickou farností v Kutné Hoře – Sedlci

PARTNEŘI PROJEKTU 2014

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MĚSTO KUTNÁ HORA

MĚSTO BRANDÝS nad LABEM

OBEC NEVEKLOV

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JANA HANUŠE

KOLEJE A MENZY UNIVERZITA KARLOVA

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV

HORNCLASS

AMEROPA o.s.

CORNISSIMO PRAGUE o.s.

ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI

NADACE ŽIVOT UMĚLCE

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

ČEZ, a.s.

Lesy České republiky, s.p.

Vojenské lesy a statky, s.p.

Pražská čokoláda, s.r.o.

TALACKO MUSIC, s.r.o.

Bärenreiter Praha s. r. o. | hudební nakladatelství | VÁŽNĚ KRÁSNÁ HUDBA

TELFA | OVLÁDNĚTE HOVORY | Livispace s.r.o.

Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. – Kolín

Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o. | ZAMILUJTE SE DO KLIMATIZACE

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

DEDEMAN , s.r.o. | VETERAN RALLYE KUTNÁ HORA

ZÁMEK BRANDÝS NAD LABEM | Informační centrum Brandýs nad Labem – Stará Boleslav |

ALEXANDER Gebr. MAINZ

AMATI – Denak, s r.o.

ATKINSON HORNS

BRASS STUDIO KINKAL

CLARINA MUSIC

METALLBLASINSTRUMENTENBAU RICCO KÜHN

V. F. ČERVENÝ & SYNOVÉ | GRAVOSERVIS

NÁTRUBKY LIBOR TOMÁNEK | PRIMOSSA corporation a.s.

HORNS DIETER OTTO

EDITIO BÄRENREITER PRAHA

ENGELBERT SCHMID GmbH

INTERNATIONAL HORN SOCIETY

MEISTER HANS HOYER

Zdenka Zemanová | zdenka.zemanova@about.me | festival@prague-classics.cz| zdena-z@seznam.cz

PR MHF Praha, klasika..

Festival se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR,

Označeno pod: , ,

Back to top