MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE „KLIMATICKÁ ZMĚNA A JEJÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPADY“ .

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE „KLIMATICKÁ ZMĚNA A JEJÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPADY“

Tato konference byla pořádána Policejní akademií České republiky v Praze a Národní univerzitou veřejné služby Maďarska. Na tomto místě je třeba vyjádřit poděkování nejen zainteresovaným spolupořadatelským institucím, ale i konkrétním vystupujícím expertům, bez nichž by pořádání akce tohoto rozsahu a významu bylo mnohem obtížnější, ne-li nemožné.

Konference se konala ve spolupráci s:

· Ministerstvem životního prostředí České republiky;

· Ministerstvem zemědělství České republiky;

· Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky;

· Svazem vodního hospodářství České republiky;

· Správou státních hmotných rezerv;

· Českým hydrometeorologickým ústavem;

· Výzkumným ústavem vodohospodářským Tomáše Garrigue Masaryka

· a Centrem pro bezpečný stát.

Na tomto místě je třeba vyjádřit poděkování nejen zainteresovaným spolupořadatelským institucím, ale i konkrétním vystupujícím expertům.

Změna klimatu je jedním z nejdůležitějších problémů, kterým dnešní svět čelí, a zřejmě s nimi bude ještě ve větší míře zápasit i v budoucnosti. Jaderná energie může významným způsobem přispět ke snížení emise skleníkových plynů a zároveň dodávat energii ve stále větším množství pro globální ekonomický rozvoj. Jaderné elektrárny neprodukují bezprostředně prakticky žádné skleníkové plyny nebo jiné látky znečišťující životní prostředí.

Jaroslav Prošek, MBA

Označeno pod:

Back to top