Mezinárodní výstava VODOVODY-KANALIZACE 2019 v plném proudu .

Mezinárodní výstava VODOVODY-KANALIZACE 2019 v plném proudu

V pražských Letňanech byla v úterý 21. května zahájena 21. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2019 za účasti zástupců státní správy, vodohospodářů i měst a obcí. 

Na zahajovacím ceremoniálu, který uvedl ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Oldřich Vlasák, promluvili zástupci vodárenských a vodohospodářských organizací, ministr životního prostředí, náměstek ministra zemědělství, předsedkyně Svazu měst a obcí i zástupce Senátu Parlamentu České republiky. 

Ministr životního prostředí Richard Brabec zmínil význam Národní koalice pro boj se suchem, která v nedávné době právě na toto téma zasedala.

Aleš Kendík, náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství, zastupující ministra zemědělství, poděkoval vodárenským společnostem za to, že obyvatelé Česka dosud výrazně nepociťují dopady sucha a mohou i nadále zakoušet vodní blahobyt.

Ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková podotkla, že jsou to právě města a obce, na jejichž bedrech spočívá velká část realizace vodohospodářských rozhodnutí učiněných v rámci širší celospolečenské diskuse.

Zlatá VOD-KA rozdala své ceny

21. ročník výstavy Vodovody – kanalizace 2019 zná své nejlepší exponáty. Jejich výrobci byli včera oceněni na slavnostním večeru. Zlatá VOD-KA ale nebyla jedinou soutěží.

Slavnostní večer otevřeli Miloslav Vostrý, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) a Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR. Pánové připomněli, že letos je to již 30 let od založení Sdružení a shrnuli krátce význam jeho existence v prostředí českého vodního hospodářství. Oba se pak ujali role předávání cen vítězům.

Zlatá VOD-KA

Letos uspěla technologie VERTILINER – bezvýkopová sanace šachet, kterou vyrábí společnost Reline Europe AG. Technologie zvítězila především pro nákladově efektivní způsob rekonstrukce kanalizační infrastruktury.

Dalším oceněným exponátem se stal průtokový cytometr SIGRIST BactoSense, který při sledování kvality vody umožňuje velmi rychlou analýzu pitné vody. Výrobcem této technologie je firma SIGRIST – PHOTOMETER AG.

Třetím oceněným produktem se stala inspekční kamera TECH WORM, výrobce ZIKMUND elekctronics, s.r.o. Jde o českou rodinnou firmu, jejíž výrobek umožňuje lepší a kvalitnější sledování stavu kanalizační sítě.

Soutěž zručnosti

V rámci výstavy VOD-KA se konala rovněž soutěž zručnosti v disciplíně „Provedení navrtávky na potrubí pod tlakem a sestavení domovní přípojky.“ Soutěžila dvoučlenná družstva, maximálně dvě dvojice z jedné společnosti. Hodnotila se rychlost montáže a kvalita provedení.

Na třetím místě se umístili pánové Pavel Reif a Pavel Greguš, druhé místo obsadili Radek Tichý a Jan Kaňák. Oba týmy jsou ze společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Vítězství z dovednostní soutěže si odnesl tým Jan Bulíř a Jiří Hanzl ze Severočeské servisní, a.s., kteří úkol splnili v čase 11:18 minut.

Nejlepší expozice

Oceňováni byli i vystavovatelé. Lépe řečeno jednotlivé expozice. Soutěž byla rozdělena dle rozlohy vystavované plochy. Kategorii do 30m2 vyhrála expozice firmy Kamstrup A/S – organizační složka. Tento stánek realizovala firma REVYS PROFI, s.r.o.

V kategorii do 60 m2 byla nejúspěšnějším vystavovatelem společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s., jejíž výstavní stánek realizovala firma Exponex, s.r.o. V nejvyšší kategorii nad 60m2 se porotě nejvíce líbilo výstavní místo společnosti VAG, s.r.o. Realizátorem tohoto stánku byla firma VIA REKLAMA, s.r.o.

Označeno pod: ,

Back to top