meziroční objem exportu vzrostl U 43 % exportních firem

meziroční objem exportu vzrostl U 43 % exportních firem

Meziroční objem exportu vzrostl U 43 % exportních firem

Praha, 9. října 2014, Klášter minoritů sv. Jakuba: Po třiadvacáté dnes společnost DHL Express vyhlásila výsledky Exportního výzkumu DHL, který dlouhodobě mapuje názory nejvýznamnějších českých vývozců na aktuální události v České republice i zahraničí. Průzkum zajišťovala společnost GfK, která se telefonicky dotazovala ředitelů a členů top managementu zodpovědných za export v 300 českých exportních firmách.

Exportní firmy vloni očekávaly razantní navýšení objemu exportu. Výsledky 23. vlny Exportního výzkumu DHL naznačují, že se jejich predikce nevyplnila úplně, většina firem měla exportní výsledky stabilní. Větší počet exportních firem se také domnívá, že objem jejich exportu v příštím roce bude spíše stagnovat než růst. U firem je tedy znát mírné vystřízlivění z dobrých výsledků z prvních let po krizi, které se promítá i do indexu exportního sebevědomí. Jeho hodnota poklesla od minulého měření o 6 procentních bodů. „ Jakkoliv se loňské extrémně pozitivní predikce nenaplnily v plné míře, celkově vnímám výsledky jako velmi dobré. Vždyť 87 % našich exportérů uvedlo, že jim export narostl anebo zůstal stabilní, což je určitě skvělý výsledek s ohledem na události letošního roku,“ uvedl Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express Česká republika.

73 % exportérů považuje současné podmínky pro export za stejné jako v předešlých letech. Stabilní podmínky v této oblasti očekává v nejbližší budoucnosti stejný počet (73 %) exportních firem. Za posledních 12 měsíců se zdvojnásobil počet firem, jejichž představitelé si myslí, že se podmínky pro export zlepšily (z 6 % na 12 %).

K oživení exportu i letos nejvíce pomohl u 40 % nový obchodní partner, u 22 % firem pak nová technologie do výroby. Intervence ČNB v neprospěch české koruny byla spontánně (dodatečně) nejvíce zmíněným stimulem. Mezi nejvíce spontánně zmiňovaná rizika pro český export patří v současné době globální politická a ekonomická situace mimo země EU. Nestabilita na středním východě nebo střet mezi Ukrajinou a Ruskem představuje hrozbu pro 42 % dotázaných exportérů.

Pro naprostou většinu exportérů jsou obdobně jako v předešlých sledovaných obdobích klíčovými trhy země EU. Druhou nejvýznamnější oblast exportu představuje pro české exportéry Rusko a země bývalého Sovětského svazu, nicméně očekávání od tohoto teritoria se výrazně snížila. „Jestliže vloni bylo Rusko považováno 32 % respondentů za největší exportní příležitost, letos si totéž myslí jen 15% z nich. Exportéři opět nejvíce věří v Německo, což je asi logická reakce na vývoj současné situace v Evropě,” doplnil Luděk Drnec.

Pro téměř 90 % oslovených exportních firem je členství v EU výhodou. 45 % exportérů žádalo v posledních 12 měsících o dotaci z některého z operačních programů Evropské Unie, 78 % z nich úspěšně. Největší zájem byl o získání dotace na programy zaměřené na vzdělávání a inovace. V polovině případů se jednalo o dotaci do 5 miliónů korun.

Přestože je podle výrazné většiny českých exportních firem členství v EU výhodou a v budoucnost evropské měny věří 90 % exportérů, co do rozsahu a struktury eurozóny se vnímání této budoucnosti mezi exportéry liší. Čtvrtina exportérů věří, že si euro udrží všechny země eurozóny; dvě pětiny exportérů věří, že si ho udrží většina zemí a čtvrtina, že se euro udrží pouze v nejvyspělejších zemích eurozóny. „Myslím, že je to předvídatelný výsledek. Nedávné ekonomické problémy jižního křídla EU, z nichž se eurozóna dosud vzpamatovává, a způsob, jakým Evropská komise tyto problémy řeší, takovým výsledkům nahrávají.“ komentuje výsledky Pavel Krista, Consultant Financial Services & Technology GfK Czech.

Za posledních 12 měsíců se výrazně snížil počet firem, u kterých došlo ke zhoršení ekonomické situace. Pro 44 % exportních firem se vyvinula k lepšímu a u 41 % firem je ekonomická situace podobná té před 12 měsíci. 14 % firem zaznamenalo v posledních 12 měsících zlepšení vládní politiky v oblasti exportu. Oproti měření před rokem došlo tedy k téměř dvojnásobnému zlepšení. Zlepšení vládní politiky v oblasti exportu pociťují především firmy s více než 1 miliardou .

DHL Express (Czech Republic), s.r.o.

Tomáš Zdražil

Tel: 736 532 860

e-mail: tomas.zdrazil@dhl.com

DHL – Logistická společnost pro celý svět

DHL je přední globální společností poskytující logistické služby, a tedy „Logistickou společností pro celý svět“. DHL svým zákazníkům poskytuje své zkušenosti a znalosti v oblasti mezinárodní expresní přepravy, letecké a námořní přepravy, železniční a pozemní přepravy a mezinárodních poštovních služeb. Globální síť, kterou tvoří pobočky ve více než 220 zemích a územích a která zaměstnává po celém světě přibližně 285 000 zaměstnanců, nabízí zákazníkům služby vysoké kvality v kombinaci se znalostí místních poměrů, a plní tak jejich požadavky v rámci řízení subdodavatelského řetězce. DHL přijímá svou společenskou odpovědnost prostřednictvím podpory projektů na ochranu životního prostředí, náprav po přírodních katastrofách a vzdělávání.

DHL je součástí skupiny Deutsche Post DHL. V roce 2012 vygenerovala skupina tržby přes 55 miliard EUR.

O GfK

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s 80letými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spotřebitelů a zákazníků. Podrobnější informace naleznete na našem webu www.GfK.com nebo nás můžete sledovat na Twitteru: .