Michal Martoch, konzultant práce na dálku .

Michal Martoch,
konzultant práce na dálku,

Aktuální stav využívání a trendy flexi forem práce v ČR
Budoucnst práce je blíže, než si myslíte 🙂
Michal Martoch

Ing. Michal Martoch
Konzultant a lektor pro práci a vzdělávání
na dálku, specialista na talent management
Tel: 604 372 052
Email: michal.martoch@pracenadalku.cz
Weby: www.pracenadalku.cz
www.michalmartoch.cz
Knihy:
Práce na dálku – www.pracenadalku.cz/ebook
Řízení vzdáleních pracovníků – www.pracenadalku.cz/ebook2
17.6.2015
2
Aktuální situace v oblasti flexi forem práce v ČR z hlediska pracovníků
• Práce z domova je nejžádanější benefit
• Ty nejlepší už nepřitáhnou stravenky, týden dovolené navíc, služební mobil či auto
• Zaměstnanci jsou při práci z domova více loajální (nižší flukturace)
• Pracovníci se znalostí cizích jazyků a s vysokou kvalifikací začínají exportovat svou
práci do zahraničí (bez stěhování na dálku)
• Inzerát s možností práce z domova mají 3-4 násobně vyšší počet reakcí
• Mladá generace očekává flexibilitu jako standard, podle rozsáhlé studie Cisco*:
• 70% mladých lidí nepovažuje za nutnou fyzickou přítomnost v kanceláři pro
odvádění dobré práce
• přes 40% lidí do 30 let dává přednost flexibilitě před vyšším platem (15%)
• Digitální nomádství
• Freelanceři pracují většinou z domova
Aktuální situace v oblasti flexi forem práce v ČR z hlediska organizací
• Rostou mzdy – tradiční firmy se
přetahují o zaměstnance
• Nabídka flexi pracovních pozic pomalu
roste
• Zkrácené úvazky jsou pro firmy na
první pohled drahé (ale jen zdánlivě)
• Nedostává se kvalifikovaných
pracovníků v místě fyzického
působiště
• Neumí sdílet aktuálně nadbytečné
pracovní síly (přichází o značný zisk)
• Neumí využívat freelancery pro
doplnění aktuální vyšší potřeby práce
• Dlouhodobě klesá počet služebních
cest na úkor videokonferencí
Práce na dálku už není sci-fi, ale běžná
součást života mnoha organizací
17.6.2015
3
Co nejde (zatím) vidět, ale pravděpodobně to zcela změní trh práce
Už to začalo:
• Globální bitva o talenty pod taktovkou práce
na dálku
• Freelancer ekonomika
• Plná flexibilita a možnost práce kdykoliv a
odkudkoliv (Novinka Holandsko, Německo?)
Uvidíme, jak to dopadne:
Průmysl 4.0, Internet věcí, 3D tisk, autonomní
doprava, atd.
Do 20 let dle odhadů zanikne až 50% profesí
Sdílení dopravy, bydlení, věcí, práce, apod.
Otrockou práci budou dělat roboti a algoritmy
=> Masivní růst nezaměstnanosti ???
Výhody a nevýhody nucené práce v kanceláři
• Nutnost v některých oborech
(výroba, fyzický kontakt se
zákazníky, atd.)
• Vidět se fyzicky a podporovat
osobní vztahy
• Efektivnější práce u některých
typů týmů
• Bič na pasivní pracovníky
• Stabilní podmínky pro pracovníky,
kteří nemají doma vhodné zázemí
• Nutnost trávit čas a náklady
neproduktivním cestováním
• Minimální flexibilita pracovníků
(práce od 9 do 17 hod.)
• Časté vyrušování
• Demotivace pro aktivní pracovníky
• Odpuzování talentových lidí
• Chybějící odborníci v místě firmy
• Fluktuace při změně potřeb
pracovníka
17.6.2015
4
Výhody a nevýhody práce na dálku
• Úspory nákladů pro všechny
• Flexibilita pracovníků pro práci
kdykoliv podle potřeby
• Možnost získat odborníky
odkudkoliv
• Nižší fluktuace a nemocnost
• Zvýšení produktivity i při práci v
kanceláři
• Vyšší angažovanost pracovníků
• Vyšší zisk
• Nemožnost vykonávat určité práce
• Riziko nízké pracovní morálky
• Nízká výkonnost při nevyhovujících
pracovních podmínkách
• Nutná znalost technologií
• Nutná znalost nových metod řízení
na dálku
Rozdíly ve vnímání práce na dálku mezi generacemi
• Zrození do informační doby
• Využívání IT technologií od raného věku
• Práce s IT technologiemi ve škole
• Setkání s IT technologiemi až v pracovním procesu
• Plná ignorace IT technologií
Jak využít potenciál všech generací
k prospěchu celé organizace?
Klesá počítačová
gramotnost
Klesají požadavky na
flexibilitu
17.6.2015
5
Proč nesmí být práce na dálku či z domova pouze benefit
• Podle průzkumů v ČR má
75% pracovníků zájem o práci
z domova
• Vytváří se elita těch, co
mohou a averze vůči nim
• Využívá se to jen tam, kde to
někdo řekl a nikoliv ve všech
situacích, kde v tom kdokoliv
vidí přínos
• Potenciál práce na dálku se
využívá jen omezeně
Jak správně definovat kdo (ne)smí pracovat z domova
1. Jasně popsané podmínky pro práci z domova:
a) Minimální rychlost a stabilita internetu
b) Místnost pro rodiče, kde se může při práci izolovat od dětí
c) Minimální počítačové znalosti (hardware i software)
d) Výčet situací, kdy musí být fyzicky k dispozici na konkrétním místě
2. Vytvořené flexibilní směrnice, které umí postihnout i odchylky
3. Každý musí vědět, že po splnění podmínek může z domova pracovat
4. Každý musí vědět, že nesplněním podmínek z domova pracovat nemůže
17.6.2015
6
Manažerská transformace
• Místo hierarchické pyramidy vzájemně překrývající se sítě
• Úbytek středního managementu díky automatizaci procesů, zpřehlednění
zadávání práce a získávání výstupů
• Sdílení informací napříč organizací místo jejich hromadění pro sebe
• Zaměření na růst pracovníka podle jeho představ místo šplhání po žebříčku
• Nutnost identifikovat a řešit obavy a překážky manažerů:
• Rozpad „království“
• Omezení zadržování informací
• Finanční ztráty (cestovné)
• Odpor k technologiím
• Neochota přepnout myšlení
• „Politické“ důvody
Outsourcing na dálku (Freelander ekonomika)
Výhody
• Nižší hodinová či úkolová odměna
• Vysoká rychlost dodání
• Spolupráce s odborníky
nedostupnými v dané lokalitě
• Eliminace nákladů na dopravu
• Vysoká motivace externích
pracovníků
• Odměna vyplacena dle kvality
výsledku
17.6.2015
7
Outsourcing na dálku – příklady služeb
• Easytask.cz
• Freelancer.com
• Odesk.com +
Elance.com =
Upwork.com
• Fiverr.com
• A další…

Označeno pod: ,

Back to top