MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MICHAELA MARKSOVÁ POSKYTLA ZÁŠTITU NAD SLAVNOSTNÍM GALAVEČEREM OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MICHAELA MARKSOVÁ POSKYTLA ZÁŠTITU NAD SLAVNOSTNÍM GALAVEČEREM OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MICHAELA MARKSOVÁ POSKYTLA ZÁŠTITU NAD SLAVNOSTNÍM GALAVEČEREM OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

Ministryně Michaela Marksová se rozhodla ocenit dlouhodobé aktivity projektu Ocenění Českých Podnikatelek pod vedením zakladatelky Heleny Kohoutové a přijala záštitu nad slavnostním galavečerem, který se bude konat 5. listopadu 2015. V rámci galavečera budou představeny vítězky již 8. ročníku projektu, který je svým charakterem a dopadem jedinečným v celé České republice.

Ve svém vyjádření sama uvedla: „Dovolte, abych ocenila Vaše aktivity, které podporují české ženy, podnikatelky. Mohu Vás ujistit, že podporuji projekt, který oceňuje transparentní firmy s dobrými ekonomickými výsledky a zároveň poukazuje na jejich hodnoty a společenskou zodpovědnost drženou v rukou českých žen.“ Kromě záštity, kterou poskytla paní ministryně práce a sociálních věcí, poskytuje celoroční záštitu celému projektu také Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Ocenění Českých Podnikatelek – OCP podporuje české podnikatelky, oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský dopad a kultivaci podnikatelského prostředí nejenom v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Oceňuje transparentní firmy s vynikajícími ekonomickými výsledky a zároveň poukazuje na jejich hodnoty a společenskou odpovědnost drženou v rukou českých žen. Společnosti jsou nominovány odborným garantem, významnou mezinárodní ratingovou a scoringovou společností CRIF-Czech Credit Bureau. Analýzy provádí ve spolupráci s auditorem NSG Morison. Tyto analýzy posunuly projekt Ocenění Českých Podnikatelek mezi přední odborníky v oblasti žen v byznysu, a to z ekonomického a sociálního hlediska ekonomického i sociálního hlediska.

Soutěžní kategorie:

„ČESKÁ PODNIKATELKA, KTERÁ PODNIK VLASTNÍ A ŘÍDÍ“

Udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10–30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30–80 miliónů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 miliónů Kč a více).

„CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA“

Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, dále vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny je generální partner.

„CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Microsoft“

Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

„CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Allianz“

Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

Kritéria hodnocení:

Do OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu doporučil na základě analýzy, která zohledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 2011–2013, minimální roční obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2013) a hodnocení iRating ve stupních 1–11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

Podnikatelky nyní mají možnost podávat přihlášky do letošního ročníku soutěže, a to až do uzávěrky dne 25. září 2015 ve 12 hodin. Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním vyhlášení 5. listopadu 2015 v prostorách Kongresového centra v Praze. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz.

– Konec –

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:

Agentura Helas, s.r.o. Email: helas@helas.org

Tel: 220 570 708

O zakladateli:

Agentura Helas

Agentura Helas je zakladatelem prestižní soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP a zakladatelem projektů, kterými jsou dámský klub COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB, společenský klub HELAS NEW ENCOUNTERS CLUB a webový portál PonikatelkaOnline.cz. Dále je organizátorem soutěže Exportní cena DHL UNICREDIT a ekonomického žebříčku Štiky českého byznysu. Je výhradním provozovatelem historických sálů v prostorách Kláštera minoritů sv. Jakuba v centru Prahy. Osmnáct let je agentura specialistou v oboru „event management“, pořádá společenské, odborné, kulturní a sportovní akce. , , , www.PodnikatelkaOnline.cz, www.stiky.cz, www.exportnicena.cz

O generálním partnerovi: ČSOB

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Na českém trhu působí skupina ČSOB zejména pod obchodními značkami ČSOB, Era, Poštovní spořitelna, Hypoteční banka a ČMSS. Své služby skupina ČSOB poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům, korporátní a institucionální klientele. Do produktového portfolia skupiny ČSOB patří financování potřeb spojených s bydlením (hypotéky a půjčky ze stavebního spoření), pojistné produkty a penzijní fondy, produkty kolektivního financování a správa aktiv i specializované služby (leasing a factoring). Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení. V rámci konceptu bankopojištění nabízí také produkty sesterské ČSOB Pojišťovny.

O odborném garantovi: O CRIF – Czech Credit Bureau

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., je organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Jejich prostřednictvím si zejména banky, stavební spořitelny, leasingové a factoringové či splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Společnost dále provozuje registr ELIXIR, který mapuje profesní historii finančních a pojišťovacích poradců a makléřů. Prostřednictvím svého portálu www.cribis.cz poskytuje komplexní ekonomické informace o českých firmách a detailní údaje o vlastnických vazbách. Od června tohoto roku jsou v rámci portálu www.cribis.cz přístupné také ekonomické informace o firmách ze Slovenské republiky a data z katastru nemovitostí ČR. Nástroje pro hodnocení ekonomické situace municipalit a bytových družstev nabízí pod značkou iRating.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. byla založena v roce 2000. Na Slovensku má sesterskou společnost CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.. Od roku 2005 je jejím jediným akcionářem mezinárodní skupina CRIF, která působí v italské Bologni a dnes je čtvrtým největším provozovatelem úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování na světě. www.crif.cz

O auditorovi: NSG MORISON

NSG Morison je česká nezávislá poradenská společnost, slavící letos 20. výročí na českém trhu. Od roku 1993 poskytuje služby firmám všech velikostí (od velkých, středních až po rodinné firmy) a to v oblasti auditu, daní, účetního a mzdového poradenství, znaleckých služeb, práva, podnikového a personálního poradenství. NSG Morison zaměstnává skoro 60 odborníků.

V roce 1999 vstoupila do prestižní celosvětové asociace poradenských společností Morison International, kde je dodnes jediným českým zástupcem. NSG Morison založil současný řídící partner Martin Novotný, společně s partnerem oddělení podnikových financí a oceňování Petrem Šímou. Pro více informací: www.nsgmorison.cz

O hlavním partnerovi: Allianz pojišťovna

Je součástí předního světového pojišťovacího koncernu Allianz Group. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení v České republice se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny a uzavřela téměř 9 milionů pojistných smluv. Začínala s nabídkou životního pojištění a postupně přidala pojištění majetku. Od roku 2000 nabízí Allianz také povinné ručení. Dnes má svou šíří i nabídkou služeb v autopojištění jeden z nejlepších produktů na trhu. I ostatní typy majetkových a životních pojištění dokáží plně uspokojit jak privátní, tak firemní zákazníky. Značka Allianz, která letos slaví 123. narozeniny, patří mezi stovku nejsilnějších značek naší planety a každoročně své postavení vylepšuje. Buďte vítáni v Allianz – www.allianz.cz

O hlavním partnerovi: Microsoft v České republice

Společnost Microsoft byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb, zařízení a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. Odpovědnost vůči zemi, v níž působíme, vždy byla součástí naší strategie. Podporujeme oblasti, které jsou klíčové pro konkurenceschopnost ČR a v nichž může mít naše zapojení významný dopad. V ČR se zaměřujeme na rozvoj dovedností v oblasti informačních technologií a související modernizaci školství a výuky, podporu inovací a podnikání (start-upů), posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků pomocí technologií, a využívání IT pro zapojení znevýhodněných lidí do práce a zefektivnění práce neziskových organizací. Rozvoj podnikání podporuje i obchodní model Microsoftu – spolupracujeme s více než 3000 partnerskými firmami, většinou malými a středními podniky, které pro své zákazníky vyvíjejí řešení postavená na našich technologiích. Dohromady zaměstnávají na 40 000 lidí, což je významný příspěvek k podpoře zaměstnanosti a rozvoji inovací v ČR. V Česku působíme od roku 1992 a máme zhruba 450 zaměstnanců (Microsoft a Skype). www.microsoft.com