Moderní technická a organizační řešení .

Moderní technická a organizační řešení pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti

Zpráva z konference Smart city v praxi VII

Prezentace a záznam z konference jsou k dispozici na konci zprávy

22.3.2022 Dne 22. března 2022 proběhl v pražském hotelu Olympik další, již sedmý, ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Již tradičně se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online. Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Města a městské služby mají zájem o inovativní řešení

Navzdory celkové únavě z končící pandemie a neradostné geopolitické situaci měla konference 70 přímých účastníků a dalších 80 ji zhlédlo během dne. Počet sledujících ze záznamu se dále průběžně navyšuje. Opět se tak potvrdil zájem měst a městských služeb, které tvořily převážnou část účastníků, o inovativní řešení, která pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti země.

Podpora z vládní úrovně i ze soukromého sektoru

Podpora konceptu smart city a jeho chytrých řešení z vládní úrovně figuruje především v metodické oblasti. Pokud jde o konkrétní technologie, je v centru pozornosti podpora zavádění internetu 5G a jeho aplikací pro potřeby municipalit a městských služeb.

V neposlední řadě je důležitou zprávou, že na přelomu března a dubna 2022 by měly být spuštěny nové internetové stránky smart cities se všemi potřebnými informacemi, včetně možných zdrojů financování, přehledně na jednom místě. 

Financování chytrých řešení není závislé pouze na dotacích. Aktivně se do něj zapojuje i bankovní sektor se svými nástroji, ať už je to klasický úvěr, leasing nebo postoupení pohledávek. Banky hrají rovněž významnou roli při financování různých forem veřejně soukromého partnerství (PPP), kde předpokladem úspěchu je správné nastavení platebního mechanismu. Komerční banky fungují i jako zprostředkovatelé zvýhodněných půjček u mezinárodních institucí, například Evropské investiční banky. Nejde však jen o bankovní financování, Banky také mohou vystupovat mj. v roli provozovatele back-endového systému, který se uplatní například u konceptu mobility jako služba (MaaS). Bankovní identita, tedy přesná identifikace uživatele ve vztahu k bance i k veřejným institucím, může napomoci také dalším „chytrým“ aplikacím.

Označeno pod:

Back to top