Muzea v Kouřimi, Hradeníně a Roztokách chytají projekty za celkem 281 milionů korun .

Muzea v Kouřimi, Hradeníně a Roztokách chytají projekty za celkem 281 milionů korun .

Muzea v Kouřimi, Hradeníně a Roztokách chytají projekty za celkem 281 milionů korun .

Rada Středočeského kraje schválila v pondělí 29. srpna záměry tří projektů z oblasti kultury, které by mohl finančně podpořit Integrovaný regionální operační program.

„Naše muzea mají ve sbírkách mnoho zajímavých pokladů, které chceme zpřístupnit veřejnosti a uchovat pro příští generace. K tomu by měly sloužit i dnes schválené projekty – další dostavba Muzea lidových staveb v Kouřimi, expozice a depozitář v Hradeníně a archeologická expozice v Roztokách u Prahy,“ představil projekty radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek (KSČM).

Skanzen v Kouřimi by se tak za 123 milionů korun mohl rozšířit o deset památek tradiční venkovské architektury – kostel sv. Jana Křtitele z Dolních Kralovic, zvonici z Mečeříže, márnici a hřbitov, špýchar z Martinic, dům vrchnostenské správy (Laubovna), výklenkovou kapličku, chalupy z Chedrbí a ze Starostína, rychtu z Kamenice a chalupu z Nové Starosti. Areál by měla také doplnit vstupní budova. „V depozitáři muzea jsou ještě další objekty do skanzenu, realizovat by se daly ještě minimálně tři, ale musíme respektovat předpokládané maximální limity výzvy,“ podotkl radní Štefek.

V Hradeníně by měla být za 81 milionů revitalizována část areálu tvrze a v přestavěné stodole by měl vzniknout centrální depozitář muzea s konzervátorskou dílnou. Muzeum pak bude moci opustit nevyhovující prostory, které má dosud po celém Kolínsku. Zároveň bude v obytném domě z 19. století vytvořena expozice o životě statkářských rodin na Kolínsku v 19. století a o pravěkém osídlení v Hradeníně. „Obnova vlastní tvrze bude z důvodu značné časové a odborné náročnosti realizována postupně,“ doplnil radní Štefek.

Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy by měla vzniknout za 77 milionů korun archeologická expozice Stopami věků. Interaktivní expozice v obnovené stodole nahradí původní expozici Cesta pravěkem k českému státu. Komplexní program kombinuje reálné rekonstrukce typu skanzenů s moderně pojatými výstavnickými styly ve smyslu bohaté obrazové, textové a modelové dokumentace s využitím nejmodernějších technologických postupů.

„V Roztokách bude tímto projektem ukončena obnova celého areálu. Kraj již zrealizoval obnovu zámku a Braunerova mlýna a zajistil i zdroje na nový zářič pro unikátní konzervační ozařovací pracoviště,“ připomněl radní Štefek.