Nakladatelství Sdělovací technika a společnost Dolby Europe

Praha 12.12.2014. Nakladatelství Sdělovací technika a společnost Dolby Europe uspořádaly za mimořádného zájmu odborné veřejnosti ve velkém sále České televize na Kavčích horách seminář k budoucnosti digitální televize. Mluvilo se především o novém kompresním standardu videa pod názvem High Efficiency Video Codec (HEVC) v DVB-T2, který zahrnuje i možnosti přenosu komprimovaného audia v Dolby Digital plus (DD+).

Tímto seminářem navázalo nakladatelství Sdělovací technika na sérii konferencí věnovaných českému trhu televizního a rozhlasového vysílání, které pořádá už od dob přechodu z analogového na digitální vysílání.Seminář cílil zejména na pokrok, kterého bylo dosaženo v experimentech s televizí s ultra vysokým rozlišením 3840 x 2160 pixelů – UHDTV 1, tedy televizí, která má díky zdvojení horizontálních i vertikálních pixelů čtyřnásobné rozlišení oproti dnešním „full HD“ televizím (někdy se toto rozlišení nepřesně označuje jako 4K).

Jak zmínil v úvodu technický ředitel české televize Ing. Ferkl, je dnes, dva roky po standardizaci, Ultra HDTV tam, kam se dostala HDTV až po 10 letech. To je zjevně způsobeno klesajícími obraty výrobců spotřební elektroniky a nepodařeným pokusem zavést třídimenzionální televizi (3DTV). Odhaduje se, že již v příštím roce dosáhne celosvětová penetrace UHDTV přijímačů i bez pravidelného vysílání 3 % a v roce 2019 to již bude 19 %.

Společnost Dolby Europe spolu se svým partnerem, firmou Ericsson, představila nové způsoby kódování zvuku 7.1. surround v Dolby Digital plus (DD+) a měnící se trh v oblasti videa. Vývoj je charakterizován zejména výrazně nižšími požadavky na bitovou rychlost přenosu a s tím souvisejícím zmenšením zabraného kmitočtového pásma při současném zvyšování kvality zobrazení větší spektrální šířky barev (WCG), větším dynamickém rozsahu (HDR) a vyšší snímkové frekvenci (HFR) pro zachycení rychlých pohybů. Ing. Michal Bureš z Českých Radiokomunikací (ČRa) popsal na semináři vývoj testování UHDTV od použití komprese kódováním v MPEG 4 (H.264) až po HEVC (H.265). Historie těchto testů se píše od listopadu roku 2010, kdy ČRa zahájily první experiment v DVB-T2, přes testy podmíněného přístupu „pay TV“ v roce 2013 až po UHDTV v roce 2014. Zkušební vysílání UHDTV s kódováním HEVC v DVB T-2 (s rozlišením 3840 x 2160 pixelů) s obsahem dodaným Českou televizi bylo první ve střední a východní Evropě. Obsažnou přednášku o testech, které skočily teprve nedávno, doplnil Ing. Bureš praktickou ukázkou.

Vývoj kompresních standardů videa z prezentace společnosti Ericsson

Způsob zpracování a přenosu zvuku Dolby od sejmutí až po koncového uživatele představuje uzavřený přenosový řetěz. Pro kontribuci je používán Dolby E, který podporuje 8 zvukových kanálů zejména pro živé přenosy, přesně synchronizovaný s videem a opatřený metadaty, která se uplatní pro převod na Dolby Digital Plus (E-AC-3). Zajišťuje rovněž podporu Audio popisu (Audiodescription, AD) pro slabozraké. Další UHDTV testování, které proběhlo ve Španělsku a Francii, používalo pro přenos zvuku rovněž DD+. Tobias Habann ze společnosti Dolby krátce naznačil možnosti objektově orientovaného audia pro větší kreativitu, zachycení plné atmosféry prostoru a následně možnosti pro individuální nastavení zvukového vjemu divákem-posluchačem, včetně individuálního mixu prostorového zvuku právě například s audio popisem (AD).

Závěr semináře patřil popisu HbbTV, neutrální otevřené technologické platformy, která kombinuje televizní vysílání s prvky širokopásmového internetu. Mezi hlavní benefity HbbTV, která není určena výhradně jen pro volně dostupné TV vysílání (FTA), ale i pro služby na bázi HbbTV placených portálů (německá multitéka, rakouská TVtéka), patří přístup k interaktivním aplikacím, reklamě, platbám, sociálním sítím. Vysílatelům a zadavatelům reklamy nabízí možnosti, jak přejít od anonymního diváka ke konkrétnímu zákazníkovi. Připravovaná specifikace HbbTV 2.0, standardizovaná jako ETSI TS 102 796 v1.3.1., by měla umožňovat i přidruženou obrazovku (Companion Screen) spouštěnou pomocí UPnP protokolu.

S dalšími podrobnostmi o semináři se čtenáři časopisu Sdělovací technika seznámí v některém z příštích čísel. Pokračování úspěšného cyklu přednášek a prezentací pod názvem Milníky digitální televize připravujeme na 12. květen 2015.

Přednášky z konference

Jdi na: • tisková zpráva • přednášky z konference

Úvodní slovo

RNDr. Petr Beneš,

Sdělovací technika

Fórum Ultra HD

Ivo Ferkl,

technický ředitel České televize

Audio Experience for Next Generation Video

Mark Pascoe,

Sr. Technical Marketing Manager, Dolby

The Future of Broadcast Television

Toby Finch,

Major Accounts Director, Ericsson

ČRa provedly první testy HEVC ve střední Evropě: praktické poznatky

Michal Bureš,

supervizor engineeringu vysílacích technologií, České Radiokomunikace

Dolby Fundamentals in Broadcast

Tobias Habann,

Broadcast Systems Engineer, Dolby

HbbTV Overview

Martin Knýř,

Senior Online Systems Engineer, Dolby

Označeno pod: , ,

Back to top