Národní konference Unice Roska – Pro osoby s RS a jejich blízkými.

Národní konference Unice Roska, léčba lidí s roztoušenou sklerózou, se uskuteční v Parkhotelu Praha dne 11.6.2016 od 14:00. Moderuje Hana Robinson. Akce je určena pro širokou veřejnost. Vstupné činí 100,–

Program:

Péče o chronicky nemocné a úloha pacientských organizací

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra zdravotnictví

Úhradová kritéria biologické léčby v ČR

Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Sebevědomí pacienta – proč psychoterapie

Renáta Malinová – psychoterapeutka z RS centra Praha

Zdravé hubnutí při RS

Kornélie Holá, DiS.

Účastníky konference pozdraví MUDr. Roman Šmucler

Společenská část od 17:00:

Vystoupení hudební školy Pavla Horka ve Vinoři

KnowHow Club – představení projektu Překonej sám sebe 2016

Swing Melodians Trio – housle, kytara, basa. K poslechu a tanci swingová hudba 30. let.

Záštitu nad akcí převzali:

MUDr. Pavel Bělohrádek, Ph.D.,MPA – vicepremiér ČR pro vědu, výzkum a inovace

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra zdravotnictví ČR

Ing. Radek Lacko – radní Hlavního města Prahy pro zdravotnictví a bydlení

Ing. Oldřich Lomecký – starosta MČ Praha 1

Mgr. Jan Čížkovský – starosta MČ Praha 7

UNIE ROSKA Česká MS společnost (Unie Roska v ČR) je občanské sdružení, které má v současnosti 37 poboček a okolo 3 000 členů. Cílem sdružení je pomáhat lidem s RS. Občanské sdružení navázalo na spolky ROSKA, které v ČR vznikaly od roku 1993. Jako česká multiple sclerosis (MS) společnost je ROSKA aktivním členem mezinárodní federace MSIF a její evropské platformy EMSP při EU. Členskou společností mezinárodního MS společenství je od roku 1995.


Michaela Lejsková
šéfredaktorka a manažerka PR
Újezd 15, 150 00 Praha 5 – Malá Strana

W: www.ibestof.cz

Označeno pod: ,

Back to top