NEJLEPŠÍ ČESKÉ FIRMY HLEDAJÍ NOVÉ PERSPEKTIVNÍ TRHY

NEJLEPŠÍ ČESKÉ FIRMY HLEDAJÍ NOVÉ PERSPEKTIVNÍ TRHY

NEJ

LEPŠÍ ČESKÉ FIRMY HLEDAJÍ NOVÉ PERSPEKTIVNÍ TRHY

Hotel Grand Majestic Plaza Praha, 23. října 2014 Jedenáctý ročník ekonomického žebříčku Štiky českého byznysu zná své vítěze. Žebříček ovládla liberecká společnost Benteler Maschinenbau CZ s.r.o., která vyvíjí speciální stroje a zařízení pro sklářský a automobilový průmysl. Titul Česká štika přiřkla porota českobudějovické rodinné firmě ELEKTRA PV s.r.o., která se zaměřuje na prodej elektrospotřebičů pro domácnost. Žebříček Štiky českého byznysu založila společnost Coface Czech počátkem roku 2005 s cílem identifikovat české podniky rostoucí s dobrými výsledky hospodaření a dobrou úrovní likvidity a finanční stability.

Firmy, které se umisťují v žebříčku Štiky českého byznysu 2014, sází na ziskovost a vlastní financování. „V posledním ročníku žebříčku Štik českého byznysu 2014 se nám potvrzuje, že hlavním tahounem v komplexním hodnocení ekonomických výsledků tj. v tzv. souhrnném Indexu 1000, je vysoká ziskovost vůči vlastnímu jmění a aktivům, nízká zadluženost a vysoká likvidita ve financování pracovního kapitálu,“ říká Martin Růžička, Country Manager Coface, zakladatele žebříčku Štik. Růst tržeb se od roku 2009 upozaďuje, neboť obecně podmínky na trhu pro růst tržeb nedosahují příznivých hodnot let 2004-2008. „Firmy – Štiky se tak trochu v dobrém slova smyslu stávají kapříky, kteří tvoří dostatečný zisk vlastníkům-investorům,“ konstatuje Růžička. Nicméně k nárůstu tržeb u firem v žebříčku samozřejmě dochází, přičemž u prvních 100 firem v pořadí dosahuje souhrn tržeb za rok 2013 hodnoty 320 mld. Kč, a to odpovídá cca 8,2 % z HDP 2013 (v roce 2013 šlo o 307 mld. Kč, což odpovídalo 7,9% podílu HDP 2012).

Kromě nejúspěšnějších firem České republiky představili partneři projektu také nové perspektivní trhy, které pomohou českým úspěšným formám najít nové investiční příležitosti.

Pro některé naše klienty byl výpadek odbytu v Rusku silným ohrožením jejich rozvoje. Tyto firmy musely, a i nadále musí, objevovat příležitosti na rychle se rozvíjejících trzích, které jsou pro ně nové. Ze zkušeností našich klientů víme, že vedle tradičních trhů našli nejčastěji náhradní odbyt v Mexiku, Brazílii, Turecku, Indii či Vietnamu a v dalších zemích. V první polovině letošního roku vykázaly české exporty do Mexika meziroční růst o 16 % vyšší než v loňském roce, do Vietnamu pak dokonce o téměř 60 % vyšší,“ shrnul reakci některých firem na geopolitickou situaci Petr Mikšánek, obchodní ředitel pro firemní klientelu, Citibank.

Výhoda českých společností bezesporu spočívá v jejich talentu vyvinout a vyrobit celosvětově unikátní a vysoce konkurenční produkty. Zahraniční konkurence však často vyhrává díky schopnosti a kapacitě oslovit zákazníky na vzdálených exportních trzích. Pouze minimu českých podniků se navíc podaří vybudovat globálně úspěšný byznys. Jsou zde však obdivuhodné příklady firem jako AVG, Tescan, Lasvit a dalších, kterým se to podařilo. Jejich odvaha, otevřenost novým myšlenkám, odborníkům z celého světa či partnerům podporujícím jejich růst by měly sloužit jako inspirace ostatním podnikatelům. Naším partnerstvím v projektu Štiky českého byznysu chceme poukazovat na tyto úspěšné příběhy a podpořit jejich následovníky,“ dodal Ivan Jakúbek ze společnosti Enterprise Investors.

Česko je relativně malý trh. Jak ukázal, průzkum PwC, pětina generálních ředitelů významných tuzemských firem vidí největší růstové příležitosti v letošním roce na nějakém ze svých stávajících zahraničních trhů. Zahraniční působení však znamená sledovat nejen ekonomické příležitosti a hrozby, ale i geopolitická rizika, která nyní eskalují v různých částech světa. Podniky by měly být připraveny na případný výpadek svých odběratelů a hledání nových odbytišť. Každý vstup na nový zahraniční trh s sebou nese také pečlivou volbu právní formy působení v cizině, analýzu daňového režimu či zvážení dopadů na ostatní podniky v rámci skupiny,“ upozorňuje Zenon Folwarczny z poradenské společnosti PwC Česká republika.

Blahopřejeme vítězům letošního ročníku Štik českého byznysu. Pohledem na přední místa v jednotlivých krajích vidíme, že vítězí především firmy, které mají těžiště svého odbytu v ČR nebo na trzích, jež nejsou přímo vystaveny současným geopolitickým nepokojům – tedy na trzích více stabilních. Přesto, že by každý exportér měl zvážit výjimečné příležitosti, jež mu rozvojové nebo nestabilní trhy krátkodobě nabízejí, je dobré mít základnu svého prodeje postavenu na trzích stabilních. Naší úlohou je úspěšným podnikatelským rodinám ochránit vydělané prostředky a domníváme se proto, že volba stabilních kapitálových trhů je obdobně správným tahem na poli investic,“ doplňuje Petr Laštovka, partner Emun Partners.

Přehled výsledků 11. ročníku ekonomického žebříčku Štiky českého byznysu:

CELOREPUBLIKOVÝ VÍTĚZ

  1. Benteler Maschinenbau CZ s.r.o.

ČESKÁ ŠTIKY zvláštní cena poroty

  1. ELEKTRA PV s.r.o.

„Mám radost z nové kategorie Česká štika, která byla letos udělena skutečně ryze české firmě, navíc firmě rodinné. Zvládnutí rodinných vztahů v podnikání mívá mnohá úskalí, notabene, jde-li pak o prolínání generací v samotném vedení firmy. Je to však současně model nesmírně silný, jak ukazují zejména zahraniční zkušenosti, kde tradice podnikání nebyla narušena. Nová Česká štika je inspirací, že to lze, a nejen proto upřímně blahopřeji,“ komentuje prvního vítěze nové kategorie Pavla Břečková, místopředsedkyně představenstva AMSP ČR

KRAJSKÉ VÝSLEDKY

JIHOČESKÝ KRAJ

1. ELEKTRA PV, s.r.o.

2. Linde Pohony s.r.o.

3. AGRA GROUP a.s.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

1. DEICHMANN-OBUV s.r.o.

2. AVG Technologies CZ, s.r.o.

3. ASPIRE SPORTS, s.r.o.

KARLOVARSKÝ KRAJ

1. BÖHM – PLAST, spol. s r.o.

2. KE Ostrov – Elektrik s.r.o.

3. MOSER a.s.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

1. VEBA, textilní závody a.s.

2. Federal-Mogul Friction Products a.s.

3. Farmet a.s.

LIBERECKÝ KRAJ

1. Benteler Maschinenbau CZ s.r.o.

2. A.RAYMOND JABLONEC s.r.o.

3. KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

1. Saft Ferak a.s.

2. Semperflex Optimit s.r.o.

3. KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o.

OLOMOUCKÝ KRAJ

1. Kendrion (Prostějov) s.r.o.

2. Senior Flexonics Czech s.r.o.

3. OP papírna s.r.o.

PARDUBICKÝ KRAJ

1. Pacific Direct, s.r.o.

2. Rieter CZ s.r.o.

3. Iveco Czech Republic, a. s.

PLZEŇSKÝ KRAJ

1. STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

2. SEG s.r.o.

3. GA Energo technik s.r.o.

PRAHA

1. AAA AUTO a.s.  haha

2. Biesterfeld Silcom s.r.o.

3. Profinit, s.r.o.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

1. KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.

2. Jaroslav Cankař a syn ATMOS

3. Dr. Oetker s.r.o.

ÚSTECKÝ KRAJ

1. EP Coal Trading, a.s.

2. SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o.

3. Pierburg s.r.o.

VYSOČINA

1. MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o.

2. Automotive Lighting s.r.o.

3. DETAIL CZ s.r.o.

ZLÍNSKÝ KRAJ

1. KOVAR a.s.

2. Austin Detonator s.r.o.

3. TOSHULIN, a.s.

O EKONOMICKÉM ŽEBŘÍČKU:

Žebříček Štiky českého byznysu založila společnost Coface počátkem roku 2005 s cílem identifikovat české prudce rostoucí podniky a podniky s předpoklady pro další růs. Cílem je nabídnout podnikatelské veřejnosti hodnověrný nástroj k posouzení střednědobé dynamiky a stability českých firem. Kritérii zařazení do žebříčku jsou dosažené ekonomické výsledky po sobě následujících 3 let (např. v roce 2014 se vyhlašují výsledky za roky 2011-2012-2013), obrat vyšší než 10 milion EUR ročně v každém hodnoceném roce, alespoň jeden kladný hospodářský výsledek a schopnost společnosti dostát svým závazkům. V ekonomickém žebříčku nejsou hodnoceny firmy s některými specifickými formami podnikání (finanční společnosti, zbrojovky a firmy zabývající se výrobou a distribucí paliv, sázkové kanceláře a firmy zabývající se hazardem).

Dalšími partnery 11 . ročníku Štik českého byznysu jsou:

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR – Záštita

Citibank – Generální partner

Enterprise Investors – Partner

PwC Česká republika – Partner

Emun Partners – Partner

DILMAH – Partner

Hotel Grand Majestic Plaza – Partner

Pořadatelem projektu je Agentura Helas s.r.o.

– Konec –

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:

Agentura Helas, s.r.o.

Petra Křapová, PR & Senior Production Manager

Tel: 220 570 708

Email: helas@helas.org

Informace pro editory

ZAKLADATEL – Coface

Skupina Coface, světový leader v pojištění pohledávek, nabízí společnostem po celém světě globální řešení pro řízení rizik pohledávek. V roce 2013 skupina zaznamenala konsolidovaný obrat 1,440 miliardy EUR. 4400 zaměstnanců v 97 zemích poskytuje lokální služby na mezinárodní úrovni. Každé čtvrtletí Coface publikuje své hodnocení rizik ve 160 zemí, které je založené na jedinečných znalostech platební morálky a odborných znalostech 350 underwriterů. Ve Francii Coface poskytuje veřejnoprávní exportní záruky z pověření francouzského státu. Coface je dceřinou společností Natixis, korporátní, investiční management a specializované finanční služby, podpora Groupe BPCE.

Coface Czech má ve svém portfoliu řadu produktů eliminujících rizika neplacení, která nabízí ve svých třech hlavních produktových liniích t.j. úvěrové pojištění, kreditní informace a vymáhání pohledávek. Přítomnost Coface v České republice je datována od roku 1991, kdy začala své aktivity produktová linie kreditních informací v Praze.

Coface Czech podporuje exportéry

Hlavní 3 obchodní linie Coface Czech: úvěrové pojištění (ochrana proti neplacení obchodních pohledávek), kreditní informace a služby inkasa tj. vymáhání pohledávek jsou zejména využívány exportéry. Ti si tak mohou prověřit obchodní partnery a chránit se před riziky neplacení. Mají přístup k unikátní databázi Coface obsahující záznamy o 50 milionech firem z celého světa. Databáze obsahuje informace o bonitě subjektů tzv. @rating skóre a o názorech na stanovení obchodních úvěrových rámců.

GENERÁLNÍ PARTNER – Citibank

Citibank, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a wealth managementu.

Pro více informací navštivte www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

POŘADATEL – Agentura Helas

Agentura Helas je zakladatelem prestižní soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP, zakladatelem dámského klubu COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB a společenského klubu HELAS NEW ENCOUNTERS CLUB. Dále je pořadatelem projektů Exportní cena DHL UNICREDIT a ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU. Je výhradním provozovatelem historických sálů v prostorách Kláštera minoritů sv. Jakuba v centru Prahy. Sedmnáct let je agentura specialistou v oboru „event management“, pořádá společenské, kulturní a sportovní akce.

www.helas.org /www.helas-ladies-club.cz /www.hnec.cz

ZÁŠTITA

Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR

AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky je nezávislým sdružením malých a středních podniků a živnostníků i jejich organizací z celé republiky založeným v r. 2001. K dnešnímu dni zastupuje zájmy cca 254.000 podnikatelských subjektů. Je připomínkovým místem k připravované legislativě a členem řady klíčových poradních orgánů a odborných týmů ministrů. Realizuje unikátní průzkumy o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání a předkládá zásadní stanoviska institucím i médiím. AMSP ČR je postavena na třech základních pilířích: NEZÁVISLOST, ODBORNOST, PRAXE. Členům poskytuje zejména informační servis, poradenství, vzdělávací a informační akce, setkání podnikatelů, zvýhodněné balíčky produktů a služeb svých partnerů apod. Je zastoupena rovněž na evropské úrovni, a to přímo v představenstvu největšího zástupce malých a středních podniků při Evropské komisi, v Evropské asociaci řemesel, malých a středních podniků (UEAPME) v Bruselu. Poskytuje záštitu a odborné partnerství nad řadou podnikatelských soutěží. K poskytnutí záštity nad soutěží “Štiky českého byznysu” vede AMSP ČR skutečnost, že naprostá většina štik se rekrutuje právě ze segmentu malých a středních podniků. www.amsp.cz