Nejnovější výzkum sexuálního chování české populace.

Ženy si užijí více orgasmu, muži ejakulují předčasně. I partner může být násilník, aneb Nejnovější výzkum sexuálního chování české populace.

Jak se v průběhu let proměňuje sexualita nás Čechů? Jsme v inti

mní oblasti stále více tolerantní nebo jsme naopak velcí puritáni? V kolika letech se poprvé líbáme a milujeme? Jak je to u nás se sexuální osvětou a kde čerpáme informace? Jak je to s mužskými sexuálními dysfunkcemi, například s předčasnou ejakulací, či erektilní dysfunkcí? Na všechny tyto otázky a ještě mnohé další, hledal odpověď nejnovější výzkum Sexuologického ústavu, který vznikl za podpory společnosti Berlin-Chemie, pod vedením garantů – prof. PhDr. Petra Weisse a doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny.

Výzkum o sexuálním chování české populace provádí Sexuologický ústav v pravidelných, pětiletých periodách, již od roku 1993. Díky tomu tak máme unikátní možnost sledovat, jak se v toku času mění sexuální preference české společnosti a jaké trendy se v tomto směru objevují. Nejnovější průzkum, který probíhal koncem roku 2013 a vyhodnocen byl na začátku roku 2014, přinesl řadu zajímavých poznatků o tom, jak vnímáme a prožíváme svou sexualitu. Zde jsou nejzajímavější zjištění, která výzkum přinesl.

Věk první soulože u žen klesá

V posledních desetiletích sice nedošlo k výrazné změně, pokud jde o první zamilovanost a první polibky, které se odehrávají kolem 15. roku, došlo však ke snížení věku, ve kterém ženy poprvé ochutnají kouzlo skutečného milování. Zatímco ve všech předcházejících průzkumech tento věk převyšoval 18 let, v aktuálním průzkumu jsme se vůbec poprvé dostali pod tuto hranici. Výsledky ukázaly, že české dívky začínají souložit nyní už po 17. roce života. Věk první soulože však postupně klesá i u mužů, kteří rovněž zahajují sexuální aktivitu mezi 17. a 18. rokem.

K prvnímu milování přistupují mladí zodpovědněji

Ačkoli dvojice začínají svůj sexuální život stále dříve, neznamená to, že by byli mladí méně obezřetní a zodpovědní. Právě naopak! Dobrou zprávou je, že plných 42 % dotázaných použilo při své intimní premiéře ochranu v podobě kondomu. Toto číslo je zatím nejvyšší ze všech průzkumů – například ještě v roce 2008 to bylo jen o něco více, než jedna třetina dotázaných. 13 % dotázaných žen potom jako ochranu při prvním styku preferuje přerušovanou soulož a plných 20 % už v době prvního milování užívá antikoncepční pilulky. Naopak načasovat si ztrátu panenství na takzvaně „neplodný den“ se odváží jen velmi zanedbatelné jedno procento respondentek.

O sexu víme stále více a nebojíme se zeptat

Doba, kdy sex byl tabu, je dávno minulostí. Informací o všem, co se intimní oblasti týká, máme stále víc a pokud nám zrovna nějaké chybí, neostýcháme se zeptat, nebo si alespoň sami informace vyhledat. Nejčastějším informačním zdrojem jsou pro nás stále ještě kamarádi a známí, od kterých čerpá poznatky o sexu třetina žen a více než třetina mužů. „Tady je však třeba mít se na pozoru, protože se jedná o nejméně spolehlivý zdroj informací,“ varuje prof. Weiss ze Sexuologického ústavu VFN a 1.LF UK. Do sexuální osvěty se stále více promítá i výchova na školách – 15 % žen a 13 % mužů uvedlo, že právě škola je místem, kde získávají informace o sexu. Naopak překvapivě malý je podíl vyhledávání informací na internetu, který tvoří pouhých 8 % u mužů, respektive 5 % u ženské populace. „Nicméně lze samozřejmě předpokládat, že u mladé generace bude tento podíl mnohem vyšší,“ vysvětluje dále prof. Weiss. 14 % procent dotázaných potom jako zdroj informací uvedlo naučnou literaturu a knížky obecně. Je tedy dobré znamení, že se nejenom víc milujeme, ale že jsme také ještě nezapomněli číst…

Hormonální antikoncepce? U párů je stále populárnější

Antikoncepční pilulky momentálně stojí na vrcholu své popularity, alespoň tedy u žen, které mají stálého sexuálního partnera. Hormonální antikoncepci totiž používá plných 60 % dotázaných žen, což je zatím suverénně nejvíc za všechna doposud sledovaná období. „V tomto směru tedy můžeme být spokojeni, protože míra užívání hormonální antikoncepce nás řadí na úroveň vyspělých západních zemí,“ dodává prof. Weiss. Druhou nejčastější formou ochrany před nechtěným početím je přerušovaná soulož. Tu preferuje 29 % žen a rovných 35 % mužů. Zajímavé je i to, že ženy, které už mají stálého partnera, upřednostňují metodu výpočtu plodných dní, před antikoncepcí v podobě nitroděložního tělíska, a to poměrem 17 % ku 12 %.

České ženy si užijí více orgasmu

Orgasmus je pomyslný cíl každého milování. Pro některé ženy je však sexuální vrchol prakticky stejně nedosažitelný, jako vrchol Mount Everestu. Anorgastických žen, tedy takových které si užívají radost z milování bez kýženého finiše, však od minulých průzkumů přece jen ubylo. Nyní se k neschopnosti dosáhnout vyvrcholení přiznává pouze 5 % žen, což je o 3 % méně než v předchozích výzkumech. To, co ženy při milostných hrátkách nejvíce vzrušuje je přitom dráždění klitorisu, které preferuje 39 % respondentek a nebo současné dráždění klitorisu a pochvy, které má v oblibě taktéž 39 % dotázaných žen. Mírně přibylo i žen vaginálně vzrušivých, které tvoří až pětinu všech respondentek.

Když se z partnera stane násilník…

Zatímco dobrovolný sex je jednou z našich základních životních potřeb, nedobrovolný sex je naopak tou nejhorší noční můrou. 10 % respondentek našlo ve výzkumu odvahu přiznat, že si tuto noční můru v minulosti zažily na vlastní kůži. Překvapivé je i zjištění, že nejčastějšími pachateli sexuálního násilí na ženách jsou jejich nejbližší, tedy manželé, či partneři. V roce 2008 činil podíl sexuálních napadení partnerem 62 %, v aktuálním výzkumu však toto, už tak dost vysoké číslo, zaznamenalo ještě další nárůst, na hrozivých 72 %. Oproti minulým výzkumům však klesl počet žen, na kterých se násilí dopustil některý z ženiných známých (23 %) nebo dokonce úplně cizí muž (3 %).

I muži mají své dny. A své problémy…

Dokonce i páni tvorstva mají svá slabá místa, a to dokonce hned dvě. Jak ukázal výzkum, tím prvním je porucha erekce, a druhým potom předčasná ejakulace. Obě dvě tyto sexuální poruchy dokážou mužům v ložnici přidělat pěkné starosti. Zatímco porucha erekce může milování zmařit ještě před tím, než vůbec začne, předčasná ejakulace naopak způsobí, že muž dojde do finiše přibližně po dvou minutách, což drtivé většině partnerek vůbec nemůže stačit. Poruchu erekce ve výzkumu potvrdila více, než polovina mužů (56 %), kteří uvedli poruchu v sexuální oblasti. „V posledních dvaceti letech přitom máme k dispozici velmi účinné léky na podporu erekce,“ komentuje trvale vysoký podíl erektilní dysfunkce docent Jaroslav Zvěřina. Předčasnou ejakulaci potom přiznalo 17 % těchto mužů. „Také muži s předčasnou ejakulací mají dnes k dispozici specifický lék, který může jejich problém řešit. Užívá se přibližně dvě hodiny před souloží a velmi spolehlivě trvání pohlavního styku prodlužuje,“ vysvětluje dále docent Zvěřina. Při porovnání s výsledkem minulého průzkumu (15 % předčasná ejakulace a 54 % poruchy erekce) tedy vidíme, že obě uvedené sexuální poruchy zaznamenaly mírný nárůst.

Co dělat, když…

Pokud se muži a ženy potýkají s nějakým sexuálním problémem, je rada autorů výzkumu jednoznačná – neváhat a vyhledat odbornou pomoc a nespoléhat se při tom na neodborné rady, ani na pokoutní samoléčbu. „Považujeme za důležité, aby se lidé zbytečně netrápili sexuálními problémy. Muži i ženy s problémy v pohlavním životě by měli co nejdříve vyhledat odborného lékaře, a to sexuologa, urologa, nebo gynekologa a zahájit léčbu, která má dnes vysokou šanci na zlepšení. Odkládání návštěvy u lékaře jen zbytečně prohlubuje dopady sexuálních dysfunkcí do osobního i partnerského života,“ uzavírá docent Zvěřina.

 

 

 

Kontakt pro média:

 

Mgr. et Mgr. Karolina Stonjeková

MediaTrust Communications s.r.o.

E-mail: kstonjekova@mediatrust.cz

Tel: +420 604 114 934

 

prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc.

Sexuologický ústav, 1. LF UK

E-mail: Petr.Weiss@vfn.cz

Tel: +420 604 233 184

 

Označeno pod: , , , ,

Back to top