Nemocnice

Organizace Health Care Institute si Vám dovoluje předložit výsledky celostátního projektu „Nemocnice ČR 2014“, který byl realizován v období od 1. března do 30. září a bylo do něj zapojeno 156 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky.
Cílem je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry spokojenosti a nově také bezpečnosti pacientů a zaměstnanců. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard.
Výstupy tohoto projektu poskytujeme zpětně manažerům nemocnic, aby mohli snadněji pracovat na zkvalitnění zdravotní péče v České republice.
Pokračování projektu „Nemocnice ČR 2015“ bude probíhat od 1. února do 31. srpna 2015.
Výsledky celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2014“ Oblast „Spokojenost a bezpečnost pacientů“(hospitalizovaných):
(kategorie Fakultní nemocnice) (kategorie Nemocnice ČR)
1. místo: Fakultní nemocnice v Motole 1. místo: Litomyšlská nemocnice, a.s.
2. místo: Ústřední vojenská nemocnice Praha 2. místo: Nemocnice Podlesí a.s.
3. místo: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 3. místo: SWISS MED CLINIC s.r.o
Oblast „Spokojenost a bezpečnost pacientů“(ambulance)“:
(kategorie Fakultní nemocnice) (kategorie Nemocnice ČR)
1. místo: Ústřední vojenská nemocnice Praha 1. místo: Litomyšlská nemocnice, a.s.
2. místo: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2. místo: Thomayerova nemocnice
3. místo: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 3. místo: Vítkovická nemocnice, a.s.
Oblast „Spokojenost a bezpečnost zaměstnanců nemocnic“
(kategorie Fakultní nemocnice) (kategorie Nemocnice ČR)
1. místo: Ústřední vojenská nemocnice Praha 1. místo: Litomyšlská nemocnice, a.s.
2. místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové 2. místo: Nemocnice Podlesí a.s.
3. místo: Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s.
Finanční zdraví nemocnic
(kategorie Fakultní a speciální nemocnice) (kategorie Nemocnice ČR)
1. místo: Fakultní nemocnice v Motole 1. místo: Nemocnice České Budějovice a.s.
2. místo: Masarykův onkologický ústav 2. místo: Nemocnice Český Krumlov, a.s.
3. místo: Institut klinické a experimentální medicíny 3. místo: Mělnická zdravotní, a.s.,
Nemocnice Mělníkwww.hc-institute.org Stránka 5
„Dlouhodobý úspěch jihočeských nemocnic je dán tím, že průběžně optimalizují, jak rozsah zdravotní péče, tak počty a složení zaměstnanců a posilují prvky centrálního řízení. Být úspěšný v dobách hojnosti je snadné. To, že jihočeské nemocnice se pravidelně objevují mezi nejlépe hodnocenými i v posledních čtyřech krizových letech, nejtěžších pro zdravotnictví, je úspěch hodný obdivu“, sdělil Daniel Vavřina, ředitel HealthCare Institute.
ABSOLUTNÍ vítěz projektu„Nemocnice ČR 2014“
1. místo: Nemocnice Podlesí a.s.
2. místo: Nemocnice Písek, a.s.
3. místo: Vojenská nemocnice Brno
Letošní vítězové NEJUSMĚVAVĚJŠÍ NEMOCNICE jsou:
(kategorie Fakultní nemocnice) (kategorie Nemocnice ČR)
1. místo: Fakultní nemocnice v Motole 1. místo: Litomyšlská nemocnice, a.s
2. místo: Ústřední vojenská nemocnice Praha 2. místo: Nemocnice Podlesí a.s.
3. místo: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 3. místo: SWISS MED CLINIC s.r.o.
ZAJÍMAVOSTI
Spokojenost hospitalizovaných pacientů:
 Dotazník hospitalizovaných pacientů 2014 „V kolik hodin jste byl/a buzen/a?“
– nejčastěji „6:00“ a „6:30“ (celkem 55%)
 Dotazník hospitalizovaných pacientů 2013 „Jaká doba buzení Vám vyhovuje?“
– nejčastěji „7:00“ (45%)
Jednoduchá cesta k rychlému zvýšení pacientské spokojenosti 
Cca 30 – 60 minut
Čím to je, že daná nemocnice vyhrává?
Nemocnice vyhrávají tehdy, pokud jsou úspěšné v těchto otázkách s nejvyšší váhou (20% a více):
Hospitalizovaní pacienti:
 Byl Vám srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby?
 Byli jste srozumitelně seznámeni s možnými riziky případného lékařského zákroku?
 Byl/a jste spokojen/a s respektováním Vaší intimity a lidské důstojnosti?
 Pokud jste pociťoval/a bolest, bylo na ni ze strany personálu účinně a včas reagováno?
 Když jste potřeboval/a přivolat ošetřující personál, byla jeho reakce včasná?
 Ověřoval personál nemocnice Vaše jméno před podáváním léků nebo zákrokem?
 Jak podle sebe hodnotíte pocit bezpečí z hlediska možných krádeží na Vašem oddělení?
 Jak hodnotíte kvalitu podávané stravy ?

Ambulantní pacienti:
 Spokojenost s předáváním informací ze strany lékaře
 Spokojenost s předáváním informací ze strany zdravotní sestry
 Jak jste byl/a spokojen/a s celkovou úrovní ošetření?
 Pokud jste pociťoval/a bolest, bylo na ni ze strany personálu účinně a včas reagováno?
Zaměstnanci:
 Jaká je Vaše celková spokojenost jako zaměstnance této nemocnice? (v procentech spokojenosti,
maximálně spokojen/a = 100%)
 Jak celkově hodnotíte tuto nemocnici jako atraktivního zaměstnavatele v regionu?
 Projevuje Váš nadřízený zájem vyslechnout si Váš názor (pracovní problém, léčebný postup, apod.)?
 Máte možnost se seberealizovat (využít své odbornosti, dosaženého vzdělání, specializace)?
 Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci s Vaším nadřízeným?
 Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci mezi Vámi a Vašimi kolegy?
 Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci lékař x lékař?
 Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci lékař x sestra?
 Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci sestra x sestra?
 Máte u Vás na pracovišti pravidelná setkání, kde si navzájem sdělujete informace o tom, jak se nemocnici daří, o očekávaných změnách v nemocnici, co a jak máte dělat?
Skokan roku
Dovolujeme zveřejnit první 3 místa v podkategorii „Skokani roku 2014“ (tzn. nemocnice, které zaznamenaly meziročně největší přírůstek v počtu hlasů za pacienty a zaměstnance). Zároveň si na tomto místě dovolujeme poděkovat všem zapojeným nemocnicím za spolupráci!
Pořadí Nemocnice Rozdíl v ks
1. Mělnická zdravotní, a.s., Nemocnice s poliklinikou Mělník 3.146
2. Thomayerova nemocnice 2.618
3. Krajská nemocnice T. Bati a.s. 2.412
Nemocnice, které zaslaly největší počet tištěných dotazníků
(ambulantní + hospitalizovaní pacienti)
Pořadí Nemocnice Celkem ks
1. Thomayerova nemocnice 12.847
2. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 6.270
3. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 3.815

Další info :

http://www.hc-institute.org/cz/projekty/efektivni-nemocnice/odborna-konference-efektivni-nemocnice-2014.html

 

 

Označeno pod: , ,

Back to top