NEWSLETTER K16 | 2021

NEWSLETTER K16 | 2021

Není to tak dlouho, co šly děti po prázdninách do školy, a už zase po ránu škrábeme zamrzlá okna našich aut a horečnatě sháníme dárky pod stromeček. Zatímco první polovina roku se většinou dost vleče, zdá se mi, jako kdyby v té druhé půlce nabral čas úplně jiné tempo. Ani se není čemu divit, protože v podzimních měsících býváme většinou pracovně nejvíce exponovaní. Uzavírá se rok, mnohde se již dělají plány pro rok příští, probíhají nejrůznější meetingy a konference. Také společnost RELIANT stihla pod svojí taktovkou v listopadu uspořádat již druhou konferenci letošního podzimu, která byla tentokrát zaměřena na téma Green Deal. Vzhledem k třaskavosti tématu vzbudila konference velký zájem, o čemž svědčil zaplněný kongresový sál Panorama hotelu Praha. Reportáž z konference najdete na stránkách listopadového vydání LogisticNEWS. Přinášíme vám zde také nejdůležitější postřehy z panelové diskuze, která se v rámci konference k tématu Green Deal uskutečnila. Do rubriky osobnosti jsme tentokrát pozvali generálního ředitele společnosti Siemens Mobility a také v tomto rozhovoru téma Green Deal nemohlo chybět. Víc už ale prozrazovat nebudu, snad jen to, že v tomto vydání najdete mnoho podnětného a inspirativního čtení. Stačí jen začít listovat.

Markéta Vojáčková, šéfredaktorka LogisticNEWS
  
Jak přežít GREEN DEAL?Začátkem listopadu uspořádala společnost RELIANT Technologickou konferenci věnovanou dohodě Green Deal. Cílem této tzv. Zelené dohody je do roku 2050 dosáhnout v Evropě stoprocentní uhlíkové neutrality. V červenci letošního roku Evropská komise vydala balíček opatření „Fit for 55“, který by měl k naplnění cílů Green Deal směřovat. Samotná dohoda, ale i balíček „Fit for 55“, však vyvolávají mnoho otázek: Je reálné celý proces zvládnout finančně? Je stanovený časový horizont reálný? Jak k otázce snižování emisí přistupují ostatní kontinenty, bez jejichž zapojení postrádají tyto snahy význam? A samozřejmě, co nejvíce zajímá firmy a podnikatele nejen v logistice – jak tato opatření ovlivní fungování a byznys jejich firem, a jak se na nadcházející změny nejlépe připravit?

celý článek
  
Potenciál při plnění cílů Green Deal v dopravě vidím v širší elektrifikaci železniceTechnická revoluce a používání fosilních paliv přinesly v minulém a tomto století nebývalý rozvoj dopravy a zvýšení cestovního komfortu, na který jsme si velmi rychle zvykli. Masivní rozmach osobní a nákladní dopravy má však i svou stinnou stránku a tou je negativní dopad na životní prostředí. Již nějakou dobu je zřejmé, že tento stav není udržitelný, a tak přední světoví výrobci neustále pracují na vývoji a hledají nová řešení v oblasti multimodální udržitelné bezemisní dopravy. K předním lídrům v oblasti dopravních řešení patří již více než 160 let společnost Siemens Mobility. O rozhovor jsme proto požádali jejího generálního ředitele pana Romana Kokšala.

celý článek