Odborná stanoviska představenstva České stomatologické komory .

Odborná stanoviska představenstva České stomatologické komory .

Klíčovým smyslem České stomatologické komory je garance kvalitního stomatologického ošetření pacientům České republiky. V poslední době vydala Komora čtyři Odborná stanoviska představenstva, týkající se odborných otázek, na které čekala česká veřejnost, a o kterých se v poslední době i nemálo psalo.

První otázka je používání amalgámu a jeho odstranění v souvislosti s Minamatským protokolem. Od 1. 1. 2019 používáme pouze tzv. kapslovaný amalgám. Není možné vyrábět nadále v ordinacích amalgám z pilin a rtuti. Cílem je vyšší bezpečnost pro personál a vyšší kvalita výplní pro pacienty. Zároveň ČSK vydala i doporučené postupy pro odstraňování amalgámových výplní, aby bylo maximálně bezpečné pro obě dvě strany a přitom ekonomické a obecně proveditelné.

Druhou velkou revolucí je vydání odborného opatření ohledně používání tzv. bite-wingových rentgenových snímků, které jsou schopny odhalit skryté zubní kazy v rané fázi a zabránit tak většímu poškození zubních tkání. ČSK doporučuje používání bite-wingů u dospělých osob nejméně 1x ročně, přesně je stanovena frekvence a věk u dětí. Samozřejmě je ponechána svoboda zubnímu lékaři, aby u pacientů s naprosto vynikající hygienou od tohoto opatření klidně odstoupil a neindikoval nadbytečné rentgenové snímky. Naopak, lidé se zvýšenou kazivostí potřebují toto vyšetření častěji.

Třetí opatření se týká sedací u dětí. Cílem je na straně jedné zvládnout v ambulancích dětských stomatologů ošetření řady dětí, které jsou dnes odesílány na celkovou anestézii, která je v řadě případů zbytečně invazivní, nákladná a hlavně nedostatečně dostupná. Česká stomatologická komora zároveň změnila náplň svých kurzů a intenzivně bude školit lékaře k provádění této techniky s tím, že se přihlásila řada zájemců a kurzy jsou zcela naplněny.

Nejnovější opatření se týká nekrózy čelistních kostí způsobené některými léky, nejznámější jsou bisfosfonáty. Při nevhodné kombinaci léku, stomatologického ošetření a použité techniky může dojít k závažným komplikacím. Stomatologové mají návod, jak postupovat a ČSK požádá o spolupráci příslušné specialisty (typicky osteologové a onkologové), aby řádně poučili pacienty a poslali je včas na stomatologické vyšetření. Materiál bude prezentován Vědecké radě Ministerstva zdravotnictví.

doc. MUDr. Roman Šmucler CSc

prezident České stomatologické komory

Označeno pod:

Back to top