Odkaz Josefa Vavrouška .

Odkaz Josefa  Vavrouška .
Vizionář, a to nejen ve své vlasti. Nebál se navrhnout odvážnou reformu OSN, pro Česko i Evropu sipřál cestu trvale udržitelného rozvoje. Jeho snahy o lepší budoucnost zmařila lavina, pod níž v roce1995 zahynul spolu s dcerou Petrou. Už ve 23. ročníku ceny nesoucí jeho jméno oceňujepokračovatele tohoto odkazu Nadace Partnerství. Vítěze letošního ročníku představuje webwww.cenajosefavavrouska.cz .„Měli bychom přijmout zásadu, že svoboda každého jednotlivce končí nejen tam, kde začíná svobodadruhého, ale také tam, kde dochází k ničení přírody,” napsal v roce 1993 Vavroušek pro Literární noviny.Tedy v době, kdy v Česku po okamžiku nadějných vyhlídek pro životní prostředí začala opět vítězit myšlenkaekonomického růstu, kterým jsme se měli co nejrychleji přiblížit západním ekonomikám.Už tehdy varoval, že příroda má jen omezenou schopnost obnovy. „Velká část zdánlivě úspěšně vyřešenýchotázek spočívá pouze v přesunutí nákladů z řešitele na přírodu. Schopnost přírody velkoryse se vyrovnávats negativními dopady lidské činnosti postupně klesá.” Prosazoval proto myšlenku trvale udržitelného způsobu života. Toho lze podle Vavrouška dosáhnout jenzměnou hodnot společnosti. Odklonem od kořistnického vztahu k přírodě, od důrazu na soutěživost,kvantitativní růst nebo konzum, a zaměřením na kooperaci, uvědomělou skromnost a toleranci. „Jsem přesvědčen o tom, že hledání a prosazování hodnot, které by nás přivedly k humanismu a harmoniivztahů mezi člověkem a přírodou, je společným údělem lidí nábožensky věřících i těch, kteří věří v člověka, vjeho schopnost rozlišovat dobro a zlo. Měli bychom podporovat to, co nás spojuje, nikoli to, kde se našenázory liší.”O čtvrt století později je jeho odkaz stále platný. Česko potřebuje nové Vavroušky. Charismatické a odvážnélidi, kteří budou usilovat o změny jak na komunitní, tak na celostátní úrovni. Jeho letošní následovníkyodkrývá web www.cenajosefavavrouska.cz .
David Kopecký, media relations, david.kopecky@nap.cz , 721 468 231

ROZHOVOR: autor cen Vladimir Klein

Akademický malíř Vladimir Klein, mezinárodně uznávaný umělecký sklář, již tradičně vytváří originální plastiky pro laureáty Ceny Josefa Vavrouška. 

Vladimire, co Tě přivedlo ke sklu?

Vždycky jsem rád kreslil a nebylo pochyb o tom, že se budu věnovat výtvarnému umění. Můj otec si přál, abych pokračoval v jeho povolání a stal se architektem. Dnes po čtyřiceti letech od jeho smrti bych se s ním lépe ztotožnil a souhlasil, ale v mých patnácti jsem ze vzdoru, abych nemusel na stavební průmyslovku v místě bydliště, podal přihlášku na sklářskou průmyslovku do Kamenického Šenova. To bylo v roce 1965 a od té doby mé sklo spojuji s Kamenickým Šenovem. 

Co je možné vyjádřit skleněnými plastikami lépe než jinými výtvarnými technikami, v čem je jeho přednost?

Specifické světelné vlastnosti skla, jeho vnitřní prostor, „čtvrtý rozměr“, umožňují výraz a vyjádření takových témat a pocitů, které je těžké vyjádřit jiným materiálem. Jde o zhmotňování nehmotných témat: idea, sen, pocit, touha, naděje, nálada … 

Co je na tvém řemesle nejtěžší, nejnáročnější?

Umělecké dílo nemůže být dobré a být uměleckým dílem jen proto, že je zhotoveno ze skla, stejně dobré by mělo být i v případě použití jiného materiálu

Čím je ti blízký odkaz Josefa Vavrouška a co tě motivuje k nezištně spolupráci s Nadací Partnerství?

Péče o životní prostředí je nejdůležitější podmínkou života lidstva a souvisí až s pudem sebezáchovy každého jedince. Ale více než má slova by měly být vidět výsledky této péče ve výsledku práce třeba i na vlastní zahradě za plotem ale i před tím plotem …

Označeno pod:

Back to top