Panelová výstava u pomníku mistra Jana Husa

Tisková zpráva k plánované panelové výstavě u pomníku mistra Jana Husa na
Staroměstském náměstí.
V roce 2014 bude pokračovat komplexní restaurování pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském  náměstí již III. etapou, která bude zahrnovat restaurátorské práce na bronzovém plášti pomníku i v jeho podzemní části. Při postupném očišťování figurálních partií sousoší bude nutné po dobu provádění prací vždy část pomníku zakrýt lešením, které umožní restaurátorům přístup k nejvyšším částem bronzového pláště.
Jelikož tyto práce lze provádět pouze při vhodných klimatických podmínkách v jarních, letních a podzimních měsících, kdy je Staroměstské náměstí také středem turistického ruchu, připravila Galerie hlavního města Prahy projekt panelové výstavy, kde se veřejnosti prezentují dosavadní výsledky restaurátorského průzkumu a již proběhlých etap restaurování.
Součástí venkovní expozice jsou i panely seznamující návštěvníky Prahy s bohatou historií tohoto pomníku, s dobovými fotografiemi zachycujícími výstavbu pomníku i další archivní materiály.
Projekt je instalován na pěti velkoplošných trojbokých panelech, které jsou umístěny vedle pomníku mistra Jana Husa, v podstatě v zádech pomníku u komunikace vedoucí z Pařížské do Dlouhé třídy. Panely budou na Staroměstském náměstí od 24. 7. do konce září 2014.
Jednotlivé panely představují následující tematické okruhy:
1. Zrod myšlenky na stavbu pomníku mistra Jana Husa v Praze a dobové reakce společnosti
2. Vypsání soutěže na výtvarnou podobu pomníku – návrhy a autoři
3. Restaurování bronzové figurální části pomníku
4. Dosavadní restaurování kamenné části pomníku – dokumentace podzemních prostor
5. Porovnání stavu před a po restaurování na vybraných detailech a shrnutí historie pomníku v datech
V roce 2015 bude u příležitosti šestistého výročí mučednické smrti restaurovaný pomník mistra Jana Husa slavnostně představen zástupcům města Prahy, jejím obyvatelům i návštěvníkům. V obměněné podobě bychom doplnili druhou obměněnou výstavou důstojné oslavy tohoto významného výročí a v období od května 2015 do konce července 2015 na výstavních panelech představili další detaily z historie pomníku i

dokončeného restaurování.
Marie Foltýnová
Koncepce výstavy: Marie Foltýnová
Texty: Marie Foltýnová, restaurátorský kolektiv Andreje Šumbery
Anglický překlad: Rani Tolimat
Grafické řešení : Michaela Maupicová
Produkce a instalace výstavy: Diana Brabcová
Archivní fotografie: Archiv hlavního města Prahy, Městské muzeum a galerie Hořice
Recentní fotografie: Andrej Šumbera, Josef Faltus, Milan Musil a archiv GH

Označeno pod: ,

Back to top