Parkovací dům na bývalých pozemcích České pošty i revitalizace historického centra by mohla ulehčit dopravě v Písku

Parkovací dům na bývalých pozemcích České pošty i revitalizace historického centra by mohla ulehčit dopravě v Písku

Parkovací dům na bývalých pozemcích České pošty, revitalizace historického centra i parkování na sídlišti Jih. O tom rozhodovali radní města na svém čtvrtečním jednání. Nové projekty by měly zlepšit dopravu i parkování ve městě. A budou také prvními inovacemi v rámci Smart City Písek.

Rada doporučila zastupitelstvu města prodej pozemků včetně budov na rohu Komenského ulice a Žižkovy třídy naproti budovy České pošty. „Dle doporučení komise pro urbanismus a rozvoj města budeme při prodeji definovat využití pozemků. Představa komise je taková, že místo provizorního parkoviště by mohla vzniknout důstojná městská budova určená k bydlení a podnikání. Dvorní část by pak byla využita pro hromadné parkování ve více patrech, kde by mělo vzniknout asi 100 míst,“ vysvětluje místostarosta Josef Knot (TOP09). V případě schválení záměru zastupitelstvem města dne 11.06.2015 lze předpokládat vyhlášení soutěže v  červenci.

Parkovací dům bude integrovatelný do celkového konceptu Smart City. Řidiči se z informační tabule dozví o obsazenosti parkovacích míst a neměla by chybět ani inteligentní navigace s možností regulace dopravy a s centrálním systémem řízení. Dostupná data navíc budou sdílena přes různé aplikace. Důraz bude kladen také na bezpečnost parkujících aut.

Při projektování parkovacího domu bude pamatováno také na elektromobilitu. „Na konkrétních parkovacích místech bude možné nabíjení těchto vozidel. Dům bude mít i svůj ekologický účel. V dosahu by měl totiž být i jiný způsob transportu. Například veřejně přístupná kola nebo městská hromadná doprava,“ popisuje Josef Knot.

Rada města také rozhodla o podání podnětu ke zpracování soutěžních podmínek urbanisticko – výtvarné soutěže o návrhu revitalizace historického centra. Součástí bude Velké náměstí, Alšovo náměstí a přilehlé ulice. Týkat se bude nejen dopravy a parkování, ale i zeleně. „Mezi možné tematické okruhy patří také návrh povrchu komunikací a chodníků, vytvoření klidového prostoru na ploše Velkého náměstí, návrh veřejného osvětlení, laviček nebo třeba odpadkových košů. Zpracována by měla být také lokalizace možnosti zřízení předzahrádek,“ říká Václav Filip, vedoucí odboru rozvoje a investic. Projekt by měl zohlednit také cyklodopravu a možnost obsluhy centra hromadnou dopravou. Tato soutěž o návrh by mohla být vyhlášena koncem měsíce června. Vyhlášení je závislé na odsouhlasení soutěžních podmínek Českou komorou architektů.

Plány má město také se sídlištěm Jih. V této lokalitě bude vypracována studie, která má za cíl zvýšit počet parkovacích míst. „Na rozdíl od podobných dříve zpracovávaných dopravně-inženýrských studií, nebude řešení vnímáno a posuzováno samostatně, jako solitérní záležitost, ale komplexně, ve vazbě na všechny ostatní oblasti a sféry života sídliště. Přesně tak, jak to celá myšlenka Smart City Písek vyžaduje,“ říká Josef Knot.

Bc. Kristýna Barchini 

Označeno pod: ,

Back to top